ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 45 14 31.11%
2.  โรงเรียนบ้านนางาม 11 3 27.27%
3.  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 13 3 23.08%
4.  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 128 29 22.66%
5.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 31 7 22.58%
6.  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 11 2 18.18%
7.  โรงเรียนบ้านแม่ตา 28 5 17.86%
8.  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 55 9 16.36%
9.  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 133 21 15.79%
10.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 33 5 15.15%
11.  โรงเรียนบ้านปงคอบ 20 3 15.00%
12.  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 123 18 14.63%
13.  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 84 12 14.29%
14.  โรงเรียนบ้านไฮ 14 2 14.29%
15.  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 130 18 13.85%
16.  โรงเรียนบ้านวังมน 38 5 13.16%
17.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 69 9 13.04%
18.  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 8 1 12.50%
19.  โรงเรียนบ้านป่าแขม 101 12 11.88%
20.  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 17 2 11.76%
21.  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 134 15 11.19%
22.  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 18 2 11.11%
23.  โรงเรียนบ้านกล้วย 48 5 10.42%
24.  โรงเรียนบ้านถ้ำ 29 3 10.34%
25.  โรงเรียนบ้านม่วง 69 7 10.14%
26.  โรงเรียนบ้านแป้น 103 10 9.71%
27.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 83 8 9.64%
28.  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 42 4 9.52%
29.  โรงเรียนบ้านป่าเหว 117 11 9.40%
30.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 70 6 8.57%
31.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12 1 8.33%
32.  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 410 33 8.05%
33.  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 112 9 8.04%
34.  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 88 7 7.95%
35.  โรงเรียนบ้านแม่พริก 51 4 7.84%
36.  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 51 4 7.84%
37.  โรงเรียนบ้านสบลี 65 5 7.69%
38.  โรงเรียนปลายนาวิทยา 53 4 7.55%
39.  โรงเรียนวังทองวิทยา 95 7 7.37%
40.  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 47 3 6.38%
41.  โรงเรียนผาช่อวิทยา 162 10 6.17%
42.  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 82 5 6.10%
43.  โรงเรียนบ้านจ๋ง 35 2 5.71%
44.  โรงเรียนบ้านไร่ 71 4 5.63%
45.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 56 3 5.36%
46.  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 58 3 5.17%
47.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 39 2 5.13%
48.  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 78 4 5.13%
49.  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 567 29 5.11%
50.  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 20 1 5.00%
51.  โรงเรียนบ้านหนองนาว 105 5 4.76%
52.  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 106 5 4.72%
53.  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 46 2 4.35%
54.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 165 6 3.64%
55.  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 28 1 3.57%
56.  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 29 1 3.45%
57.  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 126 3 2.38%
58.  โรงเรียนบ้านก่อ 137 3 2.19%
59.  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 47 1 2.13%
60.  โรงเรียนบ้านสาแพะ 48 1 2.08%
61.  โรงเรียนบ้านขาม 49 1 2.04%
62.  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 101 1 0.99%
63.  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108 1 0.93%
64.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 14 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 13 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 32 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 0 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 27 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 11 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านดอนไชย 10 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 33 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 0 0 %
73.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 18 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านปงดอน 8 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 38 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 113 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านปางดะ 48 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 0 0 %
79.  โรงเรียนบ้านหนอง 4 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านหนองกอก 3 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 32 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 20 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านเลาสู 13 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 3 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 5 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 103 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 58 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านแม่หีด 8 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านแพะ 79 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 0 0 %
91.  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 35 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านแม่สุก 41 0 0.00%
93.  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 135 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net