ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านนางาม 11 3 27.27%
2.  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 128 31 24.22%
3.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 31 7 22.58%
4.  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 45 10 22.22%
5.  โรงเรียนบ้านไฮ 14 3 21.43%
6.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 33 7 21.21%
7.  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 88 17 19.32%
8.  โรงเรียนบ้านป่าแขม 101 19 18.81%
9.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 82 14 17.07%
10.  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 47 7 14.89%
11.  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 130 18 13.85%
12.  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 134 17 12.69%
13.  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 8 1 12.50%
14.  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 103 12 11.65%
15.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 69 8 11.59%
16.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 70 8 11.43%
17.  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 44 5 11.36%
18.  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 18 2 11.11%
19.  โรงเรียนบ้านกล้วย 48 5 10.42%
20.  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 568 58 10.21%
21.  โรงเรียนบ้านแม่สุก 41 4 9.76%
22.  โรงเรียนปลายนาวิทยา 53 5 9.43%
23.  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 55 5 9.09%
24.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 165 15 9.09%
25.  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 47 4 8.51%
26.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12 1 8.33%
27.  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 49 4 8.16%
28.  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 411 33 8.03%
29.  โรงเรียนบ้านวังมน 38 3 7.89%
30.  โรงเรียนบ้านแม่พริก 51 4 7.84%
31.  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 102 8 7.84%
32.  โรงเรียนบ้านสบลี 65 5 7.69%
33.  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 82 6 7.32%
34.  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 126 9 7.14%
35.  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 28 2 7.14%
36.  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 112 8 7.14%
37.  โรงเรียนบ้านถ้ำ 29 2 6.90%
38.  โรงเรียนผาช่อวิทยา 162 10 6.17%
39.  โรงเรียนบ้านจ๋ง 35 2 5.71%
40.  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 123 7 5.69%
41.  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 106 6 5.66%
42.  โรงเรียนบ้านไร่ 71 4 5.63%
43.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 56 3 5.36%
44.  โรงเรียนวังทองวิทยา 95 5 5.26%
45.  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 77 4 5.19%
46.  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 58 3 5.17%
47.  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 58 3 5.17%
48.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 39 2 5.13%
49.  โรงเรียนบ้านปงคอบ 20 1 5.00%
50.  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 20 1 5.00%
51.  โรงเรียนบ้านแป้น 103 5 4.85%
52.  โรงเรียนบ้านหนองนาว 107 5 4.67%
53.  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 46 2 4.35%
54.  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 142 6 4.23%
55.  โรงเรียนบ้านแม่ตา 24 1 4.17%
56.  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 135 5 3.70%
57.  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 29 1 3.45%
58.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 33 1 3.03%
59.  โรงเรียนบ้านก่อ 137 4 2.92%
60.  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 35 1 2.86%
61.  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 47 1 2.13%
62.  โรงเรียนบ้านสาแพะ 48 1 2.08%
63.  โรงเรียนบ้านขาม 49 1 2.04%
64.  โรงเรียนบ้านม่วง 56 1 1.79%
65.  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 69 1 1.45%
66.  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108 1 0.93%
67.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 18 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านดอนไชย 10 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 14 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 32 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 28 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 13 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 38 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 17 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 31 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านปงดอน 8 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 115 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านปางดะ 48 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 20 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 13 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านป่าเหว 117 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 13 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านหนอง 9 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านหนองกอก 3 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 32 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านเลาสู 13 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านแพะ 79 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 7 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 13 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านแม่หีด 9 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 11 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 3 0 0.00%
93.  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 51 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net