ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 140 29 20.71%
2.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 34 7 20.59%
3.  โรงเรียนบ้านวังปลา 57 11 19.30%
4.  โรงเรียนบ้านคลองลาว 377 56 14.85%
5.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 41 6 14.63%
6.  โรงเรียนวัดช้างข้าม 154 21 13.64%
7.  โรงเรียนบ้านตาเลียว 170 23 13.53%
8.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 322 43 13.35%
9.  โรงเรียนวัดหมูดุด 38 5 13.16%
10.  โรงเรียนวัดโขดหอย 39 5 12.82%
11.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 88 10 11.36%
12.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 204 22 10.78%
13.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 479 50 10.44%
14.  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 297 31 10.44%
15.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 167 16 9.58%
16.  โรงเรียนวัดเขาวงกต 140 13 9.29%
17.  โรงเรียนบ้านแก้ว 623 57 9.15%
18.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 224 20 8.93%
19.  โรงเรียนวัดหนองคัน 139 11 7.91%
20.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 255 20 7.84%
21.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 578 45 7.79%
22.  โรงเรียนวัดหนองแหวน 181 14 7.73%
23.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 231 17 7.36%
24.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 112 8 7.14%
25.  โรงเรียนวัดโป่งแรด 72 5 6.94%
26.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 130 9 6.92%
27.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 116 8 6.90%
28.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 205 13 6.34%
29.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 64 4 6.25%
30.  โรงเรียนวัดคลองขุด 34 2 5.88%
31.  โรงเรียนวัดหนองไทร 104 6 5.77%
32.  โรงเรียนวัดหนองบัว 122 7 5.74%
33.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 471 27 5.73%
34.  โรงเรียนบ้านประแกต 72 4 5.56%
35.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 95 5 5.26%
36.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 77 4 5.19%
37.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 97 5 5.15%
38.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 137 7 5.11%
39.  โรงเรียนบ้านซอยสอง 141 7 4.96%
40.  โรงเรียนบ้านยางระหง 61 3 4.92%
41.  โรงเรียนวัดนาซา 42 2 4.76%
42.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1584 74 4.67%
43.  โรงเรียนวัดพลับพลา 354 16 4.52%
44.  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 144 6 4.17%
45.  โรงเรียนบ้านมาบโอน 48 2 4.17%
46.  โรงเรียนสฤษดิเดช 3113 128 4.11%
47.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 103 4 3.88%
48.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 27 1 3.70%
49.  โรงเรียนวัดหนองสีงา 28 1 3.57%
50.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 58 2 3.45%
51.  โรงเรียนวัดคมบาง 29 1 3.45%
52.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 148 5 3.38%
53.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 386 13 3.37%
54.  โรงเรียนวัดรำพัน 122 4 3.28%
55.  โรงเรียนวัดทองทั่ว 190 6 3.16%
56.  โรงเรียนวัดเนินยาง 65 2 3.08%
57.  โรงเรียนวัดโขมง 33 1 3.03%
58.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 67 2 2.99%
59.  โรงเรียนบ้านคลองครก 177 5 2.82%
60.  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 415 11 2.65%
61.  โรงเรียนวัดท่าแคลง 85 2 2.35%
62.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 86 2 2.33%
63.  โรงเรียนวัดดอนตาล 175 4 2.29%
64.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 45 1 2.22%
65.  โรงเรียนวัดท่าศาลา 49 1 2.04%
66.  โรงเรียนวัดแสลง 252 5 1.98%
67.  โรงเรียนวัดจันทนาราม 329 6 1.82%
68.  โรงเรียนวัดพลับ 59 1 1.69%
69.  โรงเรียนวัดสิงห์ 207 3 1.45%
70.  โรงเรียนวัดนายายอาม 71 1 1.41%
71.  โรงเรียนบ้านชำโสม 74 1 1.35%
72.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 74 1 1.35%
73.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 74 1 1.35%
74.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 185 2 1.08%
75.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 41 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 64 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 88 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดวังหิน 86 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดสามผาน 102 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดวังเวียน 13 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดเนินสูง 137 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 36 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดแขมหนู 24 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net