ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 41 10 24.39%
2.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 143 32 22.38%
3.  โรงเรียนบ้านวังปลา 58 11 18.97%
4.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 69 13 18.84%
5.  โรงเรียนบ้านตาเลียว 171 24 14.04%
6.  โรงเรียนวัดโขดหอย 38 5 13.16%
7.  โรงเรียนวัดเขาวงกต 140 18 12.86%
8.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 321 41 12.77%
9.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 88 10 11.36%
10.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 204 22 10.78%
11.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 220 23 10.45%
12.  โรงเรียนวัดช้างข้าม 155 15 9.68%
13.  โรงเรียนบ้านแก้ว 624 57 9.13%
14.  โรงเรียนบ้านคลองลาว 376 34 9.04%
15.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 255 23 9.02%
16.  โรงเรียนวัดรำพัน 123 11 8.94%
17.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 479 42 8.77%
18.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 148 12 8.11%
19.  โรงเรียนวัดสิงห์ 209 16 7.66%
20.  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 309 23 7.44%
21.  โรงเรียนวัดโป่งแรด 72 5 6.94%
22.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 476 33 6.93%
23.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 118 8 6.78%
24.  โรงเรียนวัดทองทั่ว 193 13 6.74%
25.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 134 9 6.72%
26.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 46 3 6.52%
27.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 64 4 6.25%
28.  โรงเรียนวัดเนินยาง 65 4 6.15%
29.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 228 14 6.14%
30.  โรงเรียนวัดท่าแคลง 84 5 5.95%
31.  โรงเรียนวัดคลองขุด 34 2 5.88%
32.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 138 8 5.80%
33.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 35 2 5.71%
34.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1586 88 5.55%
35.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 91 5 5.49%
36.  โรงเรียนบ้านซอยสอง 146 8 5.48%
37.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 166 9 5.42%
38.  โรงเรียนวัดหมูดุด 40 2 5.00%
39.  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 144 7 4.86%
40.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 206 10 4.85%
41.  โรงเรียนวัดพลับพลา 355 17 4.79%
42.  โรงเรียนวัดนาซา 42 2 4.76%
43.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 586 27 4.61%
44.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 93 4 4.30%
45.  โรงเรียนวัดท่าศาลา 47 2 4.26%
46.  โรงเรียนวัดหนองคัน 141 6 4.26%
47.  โรงเรียนวัดหนองบัว 124 5 4.03%
48.  โรงเรียนสฤษดิเดช 3117 123 3.95%
49.  โรงเรียนบ้านคลองครก 177 7 3.95%
50.  โรงเรียนบ้านมาบโอน 51 2 3.92%
51.  โรงเรียนบ้านประแกต 77 3 3.90%
52.  โรงเรียนวัดหนองไทร 104 4 3.85%
53.  โรงเรียนวัดหนองสีงา 27 1 3.70%
54.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 81 3 3.70%
55.  โรงเรียนวัดคมบาง 29 1 3.45%
56.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 186 6 3.23%
57.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 494 15 3.04%
58.  โรงเรียนวัดโขมง 33 1 3.03%
59.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 99 3 3.03%
60.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 72 2 2.78%
61.  โรงเรียนวัดแสลง 257 7 2.72%
62.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 40 1 2.50%
63.  โรงเรียนวัดจันทนาราม 329 8 2.43%
64.  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 418 10 2.39%
65.  โรงเรียนวัดดอนตาล 177 4 2.26%
66.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 90 2 2.22%
67.  โรงเรียนวัดเนินสูง 139 3 2.16%
68.  โรงเรียนวัดสามผาน 105 2 1.90%
69.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 112 2 1.79%
70.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 58 1 1.72%
71.  โรงเรียนบ้านยางระหง 61 1 1.64%
72.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 75 1 1.33%
73.  โรงเรียนบ้านชำโสม 78 1 1.28%
74.  โรงเรียนวัดวังหิน 86 1 1.16%
75.  โรงเรียนวัดหนองแหวน 172 2 1.16%
76.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 98 1 1.02%
77.  โรงเรียนวัดพลับ 59 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดนายายอาม 76 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดวังเวียน 13 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 27 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 36 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดแขมหนู 25 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 70 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net