ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85 28 32.94%
2.  โรงเรียนบ้านนาเมย 79 25 31.65%
3.  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 81 20 24.69%
4.  โรงเรียนบ้านโพนทัน 23 5 21.74%
5.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 56 12 21.43%
6.  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 99 21 21.21%
7.  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 131 23 17.56%
8.  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 69 12 17.39%
9.  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 319 54 16.93%
10.  โรงเรียนบ้านนาดี 179 27 15.08%
11.  โรงเรียนบ้านดงดาล 104 14 13.46%
12.  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 113 15 13.27%
13.  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1067 140 13.12%
14.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 129 16 12.40%
15.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 100 12 12.00%
16.  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 126 14 11.11%
17.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 192 21 10.94%
18.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 74 8 10.81%
19.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 121 13 10.74%
20.  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 29 3 10.34%
21.  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 70 7 10.00%
22.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 107 10 9.35%
23.  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 161 15 9.32%
24.  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 138 12 8.70%
25.  โรงเรียนบ้านผือ 391 34 8.70%
26.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 47 4 8.51%
27.  โรงเรียนบ้านแบง 212 18 8.49%
28.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 263 22 8.37%
29.  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 133 11 8.27%
30.  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 62 5 8.06%
31.  โรงเรียนบ้านเซิม 363 29 7.99%
32.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 63 5 7.94%
33.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 161 12 7.45%
34.  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 68 5 7.35%
35.  โรงเรียนบ้านต้อน 124 9 7.26%
36.  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 125 9 7.20%
37.  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 58 4 6.90%
38.  โรงเรียนบ้านปัก 136 9 6.62%
39.  โรงเรียนบ้านกุดบง 76 5 6.58%
40.  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 250 15 6.00%
41.  โรงเรียนบ้านจับไม้ 67 4 5.97%
42.  โรงเรียนบ้านบัว 239 14 5.86%
43.  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 176 10 5.68%
44.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 167 9 5.39%
45.  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 132 7 5.30%
46.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 325 17 5.23%
47.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 96 5 5.21%
48.  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 98 5 5.10%
49.  โรงเรียนบ้านนาฮำ 257 13 5.06%
50.  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 657 32 4.87%
51.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 21 1 4.76%
52.  โรงเรียนบ้านนายาง 221 10 4.52%
53.  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 46 2 4.35%
54.  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 189 8 4.23%
55.  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 72 3 4.17%
56.  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 170 7 4.12%
57.  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 146 6 4.11%
58.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 220 9 4.09%
59.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 50 2 4.00%
60.  โรงเรียนบ้านนาหนัง 233 9 3.86%
61.  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 366 14 3.83%
62.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 28 1 3.57%
63.  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 140 5 3.57%
64.  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 86 3 3.49%
65.  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 231 8 3.46%
66.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 94 3 3.19%
67.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 157 5 3.18%
68.  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 127 4 3.15%
69.  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 195 6 3.08%
70.  โรงเรียนบ้านตาลชุม 34 1 2.94%
71.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 137 4 2.92%
72.  โรงเรียนบ้านแป้น 164 4 2.44%
73.  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 167 4 2.40%
74.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 43 1 2.33%
75.  โรงเรียนบ้านน้ำเป 98 2 2.04%
76.  โรงเรียนบ้านนาตาล 105 2 1.90%
77.  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 159 3 1.89%
78.  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 169 3 1.78%
79.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 57 1 1.75%
80.  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 174 3 1.72%
81.  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 176 3 1.70%
82.  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 71 1 1.41%
83.  โรงเรียนบ้านใหม่ 71 1 1.41%
84.  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155 2 1.29%
85.  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 87 1 1.15%
86.  โรงเรียนบ้านคำจำปา 98 1 1.02%
87.  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 98 1 1.02%
88.  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 130 1 0.77%
89.  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 71 0 0.00%
90.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 83 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 7 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 56 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 90 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านปักหมู 43 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 72 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านหนองคอน 21 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 78 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 18 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 61 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 55 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 112 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 77 0 0.00%
103.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 83 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 52 0 0.00%
105.  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 61 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net