ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหัวทราย 82 16 19.51%
2.  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 63 12 19.05%
3.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 61 11 18.03%
4.  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 118 21 17.80%
5.  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 81 14 17.28%
6.  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 180 29 16.11%
7.  โรงเรียนบ้านนาดง 57 9 15.79%
8.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 20 3 15.00%
9.  โรงเรียนบ้านนากอ 60 9 15.00%
10.  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 96 14 14.58%
11.  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 49 7 14.29%
12.  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 157 22 14.01%
13.  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 43 6 13.95%
14.  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 58 8 13.79%
15.  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 124 17 13.71%
16.  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 288 39 13.54%
17.  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 386 52 13.47%
18.  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 93 12 12.90%
19.  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 39 5 12.82%
20.  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 17 2 11.76%
21.  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 172 20 11.63%
22.  โรงเรียนบ้านดงต้อง 96 11 11.46%
23.  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 37 4 10.81%
24.  โรงเรียนบ้านนาโคก 75 8 10.67%
25.  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 153 16 10.46%
26.  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 48 5 10.42%
27.  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 144 15 10.42%
28.  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 155 16 10.32%
29.  โรงเรียนบ้านหนองนาง 117 12 10.26%
30.  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 49 5 10.20%
31.  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 98 10 10.20%
32.  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 91 9 9.89%
33.  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 73 7 9.59%
34.  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 21 2 9.52%
35.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 85 8 9.41%
36.  โรงเรียนบ้านเสียว 64 6 9.38%
37.  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 247 23 9.31%
38.  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 67 6 8.96%
39.  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 67 6 8.96%
40.  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 34 3 8.82%
41.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 12 1 8.33%
42.  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 50 4 8.00%
43.  โรงเรียนบ้านหนอง 100 8 8.00%
44.  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 75 6 8.00%
45.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 141 11 7.80%
46.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 154 12 7.79%
47.  โรงเรียนบ้านม่วง 103 8 7.77%
48.  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 105 8 7.62%
49.  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 83 6 7.23%
50.  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 140 10 7.14%
51.  โรงเรียนบ้านน้อย 58 4 6.90%
52.  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 44 3 6.82%
53.  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 120 8 6.67%
54.  โรงเรียนจันทราราม 60 4 6.67%
55.  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 47 3 6.38%
56.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 394 25 6.35%
57.  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 81 5 6.17%
58.  โรงเรียนบ้านนาคลอง 51 3 5.88%
59.  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 139 8 5.76%
60.  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 105 6 5.71%
61.  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 70 4 5.71%
62.  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 165 9 5.45%
63.  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 148 8 5.41%
64.  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 149 8 5.37%
65.  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 225 12 5.33%
66.  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 175 9 5.14%
67.  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 236 12 5.08%
68.  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 177 9 5.08%
69.  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 365 18 4.93%
70.  โรงเรียนบ้านตอแก 82 4 4.88%
71.  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1069 52 4.86%
72.  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 106 5 4.72%
73.  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 85 4 4.71%
74.  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 257 12 4.67%
75.  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 43 2 4.65%
76.  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 108 5 4.63%
77.  โรงเรียนบ้านวังยาง 67 3 4.48%
78.  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 227 10 4.41%
79.  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 114 5 4.39%
80.  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 140 6 4.29%
81.  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 143 6 4.20%
82.  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 72 3 4.17%
83.  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 48 2 4.17%
84.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 627 26 4.15%
85.  โรงเรียนบ้านโคกคอน 170 7 4.12%
86.  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 171 7 4.09%
87.  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 123 5 4.07%
88.  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 103 4 3.88%
89.  โรงเรียนบ้านดงบัง 26 1 3.85%
90.  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 52 2 3.85%
91.  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 52 2 3.85%
92.  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 27 1 3.70%
93.  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 81 3 3.70%
94.  โรงเรียนบ้านเป้า 27 1 3.70%
95.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 108 4 3.70%
96.  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 110 4 3.64%
97.  โรงเรียนบ้านกองนาง 29 1 3.45%
98.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 59 2 3.39%
99.  โรงเรียนบ้านปากโสม 121 4 3.31%
100.  โรงเรียนบ้านไร่ 123 4 3.25%
101.  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 419 13 3.10%
102.  โรงเรียนบ้านนาบง 65 2 3.08%
103.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 133 4 3.01%
104.  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 67 2 2.99%
105.  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 168 5 2.98%
106.  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 102 3 2.94%
107.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 68 2 2.94%
108.  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 216 6 2.78%
109.  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 146 4 2.74%
110.  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 76 2 2.63%
111.  โรงเรียนบ้านโพนพระ 116 3 2.59%
112.  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 81 2 2.47%
113.  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 81 2 2.47%
114.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 84 2 2.38%
115.  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 85 2 2.35%
116.  โรงเรียนป่าสักวิทยา 170 4 2.35%
117.  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 87 2 2.30%
118.  โรงเรียนบ้านว่าน 136 3 2.21%
119.  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 91 2 2.20%
120.  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 54 1 1.85%
121.  โรงเรียนบ้านสาวแล 111 2 1.80%
122.  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 112 2 1.79%
123.  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 58 1 1.72%
124.  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 238 4 1.68%
125.  โรงเรียนบ้านเดื่อ 307 5 1.63%
126.  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 205 3 1.46%
127.  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 70 1 1.43%
128.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 213 3 1.41%
129.  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 75 1 1.33%
130.  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1355 17 1.25%
131.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 161 2 1.24%
132.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 179 2 1.12%
133.  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 93 1 1.08%
134.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 95 1 1.05%
135.  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 112 1 0.89%
136.  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 131 1 0.76%
137.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 285 1 0.35%
138.  โรงเรียนบ้านขุมคำ 40 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 101 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 56 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 8 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านวังมน 29 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 110 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านปากมาง 4 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านสวยหลง 18 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 7 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 156 0 0.00%
148.  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 98 0 0.00%
149.  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 12 0 0.00%
150.  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 33 0 0.00%
151.  โรงเรียนอนุบาลสังคม 310 0 0.00%
152.  โรงเรียนหินโงมวิทยา 196 0 0.00%
153.  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 36 0 0.00%
154.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 203 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net