ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านไชยชนะ 47 12 25.53%
2.  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 107 25 23.36%
3.  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 189 43 22.75%
4.  โรงเรียนบ้านกะเตียด 103 20 19.42%
5.  โรงเรียนบ้านโบกม่วง 73 14 19.18%
6.  โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 152 28 18.42%
7.  โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 39 7 17.95%
8.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 73 13 17.81%
9.  โรงเรียนบ้านตุ 131 22 16.79%
10.  โรงเรียนบ้านคำแคน 83 13 15.66%
11.  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 120 18 15.00%
12.  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 90 13 14.44%
13.  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 211 30 14.22%
14.  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 82 11 13.41%
15.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 38 5 13.16%
16.  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 24 3 12.50%
17.  โรงเรียนบ้านนาหว้า 88 11 12.50%
18.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 24 3 12.50%
19.  โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 105 13 12.38%
20.  โรงเรียนบ้านเขือง 49 6 12.24%
21.  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 50 6 12.00%
22.  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 68 8 11.76%
23.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 26 3 11.54%
24.  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 35 4 11.43%
25.  โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 175 20 11.43%
26.  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 114 13 11.40%
27.  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 44 5 11.36%
28.  โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 116 13 11.21%
29.  โรงเรียนบุญจิราธร 146 16 10.96%
30.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 606 65 10.73%
31.  โรงเรียนบ้านคำมณี 152 16 10.53%
32.  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 114 12 10.53%
33.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 220 23 10.45%
34.  โรงเรียนบ้านห้วยที 96 10 10.42%
35.  โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 59 6 10.17%
36.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1007 100 9.93%
37.  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 112 11 9.82%
38.  โรงเรียนบ้านสำโรง 21 2 9.52%
39.  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 95 9 9.47%
40.  โรงเรียนบ้านพอก 160 15 9.38%
41.  โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 112 10 8.93%
42.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 45 4 8.89%
43.  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 34 3 8.82%
44.  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 159 14 8.81%
45.  โรงเรียนบ้านคำหาด 114 10 8.77%
46.  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 138 12 8.70%
47.  โรงเรียนบ้านคันพะลาน 35 3 8.57%
48.  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 130 11 8.46%
49.  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 120 10 8.33%
50.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 72 6 8.33%
51.  โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน 97 8 8.25%
52.  โรงเรียนบ้านบก 112 9 8.04%
53.  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 188 15 7.98%
54.  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 88 7 7.95%
55.  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 214 17 7.94%
56.  โรงเรียนบ้านดอนกะทอด 76 6 7.89%
57.  โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 64 5 7.81%
58.  โรงเรียนบ้านนาแวง 104 8 7.69%
59.  โรงเรียนบ้านปากแซง 66 5 7.58%
60.  โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 53 4 7.55%
61.  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 40 3 7.50%
62.  โรงเรียนบ้านโหมน 40 3 7.50%
63.  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 128 9 7.03%
64.  โรงเรียนบ้านลาดสมดี 57 4 7.02%
65.  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 271 19 7.01%
66.  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 277 19 6.86%
67.  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 74 5 6.76%
68.  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 89 6 6.74%
69.  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 45 3 6.67%
70.  โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 136 9 6.62%
71.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 121 8 6.61%
72.  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 185 12 6.49%
73.  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 62 4 6.45%
74.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 109 7 6.42%
75.  โรงเรียนบ้านนาพิน 173 11 6.36%
76.  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 64 4 6.25%
77.  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 96 6 6.25%
78.  โรงเรียนบ้านพะไล 82 5 6.10%
79.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 312 19 6.09%
80.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 133 8 6.02%
81.  โรงเรียนบ้านดอนหมู 34 2 5.88%
82.  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 51 3 5.88%
83.  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 68 4 5.88%
84.  โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 308 18 5.84%
85.  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 155 9 5.81%
86.  โรงเรียนบ้านดอนจิก 52 3 5.77%
87.  โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 35 2 5.71%
88.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 263 15 5.70%
89.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 53 3 5.66%
90.  โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 89 5 5.62%
91.  โรงเรียนบ้านกาจับ 54 3 5.56%
92.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 236 13 5.51%
93.  โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 73 4 5.48%
94.  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 202 11 5.45%
95.  โรงเรียนบ้านกองโพน 240 13 5.42%
96.  โรงเรียนบ้านนาทราย 93 5 5.38%
97.  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน 132 7 5.30%
98.  โรงเรียนบ้านดงบัง 38 2 5.26%
99.  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 79 4 5.06%
100.  โรงเรียนบ้านกาบิน 80 4 5.00%
101.  โรงเรียนบ้านคอนสาย 101 5 4.95%
102.  โรงเรียนบ้านคำสมิง 203 10 4.93%
103.  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 102 5 4.90%
104.  โรงเรียนบ้านร่องข่า 146 7 4.79%
105.  โรงเรียนบ้านดอน 42 2 4.76%
106.  โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 64 3 4.69%
107.  โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 171 8 4.68%
108.  โรงเรียนบ้านตาดแต้ 44 2 4.55%
109.  โรงเรียนบ้านคำไหล 45 2 4.44%
110.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 113 5 4.42%
111.  โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 46 2 4.35%
112.  โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 116 5 4.31%
113.  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 93 4 4.30%
114.  โรงเรียนเขมราฐ 380 16 4.21%
115.  โรงเรียนบ้านสร้างโพน 48 2 4.17%
116.  โรงเรียนบ้านนาชุม 97 4 4.12%
117.  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 98 4 4.08%
118.  โรงเรียนบ้านทรายพูล 147 6 4.08%
119.  โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 74 3 4.05%
120.  โรงเรียนบ้านนาขาม 178 7 3.93%
121.  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 51 2 3.92%
122.  โรงเรียนบ้านโนนหอม 53 2 3.77%
123.  โรงเรียนบ้านคำข่า 80 3 3.75%
124.  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 272 10 3.68%
125.  โรงเรียนบ้านโสกชัน 136 5 3.68%
126.  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 113 4 3.54%
127.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 87 3 3.45%
128.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 29 1 3.45%
129.  โรงเรียนบ้านนากลาง 88 3 3.41%
130.  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 149 5 3.36%
131.  โรงเรียนบ้านค้อ 123 4 3.25%
132.  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 93 3 3.23%
133.  โรงเรียนบ้านนาขนัน 94 3 3.19%
134.  โรงเรียนบ้านตระการ 129 4 3.10%
135.  โรงเรียนบ้านลุมพุก 129 4 3.10%
136.  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 97 3 3.09%
137.  โรงเรียนบ้านนาคิแลน 33 1 3.03%
138.  โรงเรียนบ้านนานางวาน 100 3 3.00%
139.  โรงเรียนบ้านนาจ่าย 76 2 2.63%
140.  โรงเรียนบ้านสารภี 38 1 2.63%
141.  โรงเรียนบ้านบึงหอม 118 3 2.54%
142.  โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 159 4 2.52%
143.  โรงเรียนบ้านบาก 160 4 2.50%
144.  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 41 1 2.44%
145.  โรงเรียนบ้านดอนงัว 123 3 2.44%
146.  โรงเรียนบ้านนายูง 205 5 2.44%
147.  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 41 1 2.44%
148.  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 83 2 2.41%
149.  โรงเรียนบ้านนาเมือง 86 2 2.33%
150.  โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 44 1 2.27%
151.  โรงเรียนบ้านด่านฮัง 93 2 2.15%
152.  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 144 3 2.08%
153.  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 144 3 2.08%
154.  โรงเรียนบ้านแพง 49 1 2.04%
155.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 102 2 1.96%
156.  โรงเรียนบ้านกุศกร 104 2 1.92%
157.  โรงเรียนบ้านโคกจาน 54 1 1.85%
158.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 164 3 1.83%
159.  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 169 3 1.78%
160.  โรงเรียนบ้านกะลึง 63 1 1.59%
161.  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 131 2 1.53%
162.  โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 66 1 1.52%
163.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 66 1 1.52%
164.  โรงเรียนบ้านพังเคน 337 5 1.48%
165.  โรงเรียนบ้านดอนชาด 68 1 1.47%
166.  โรงเรียนบ้านพะลอง 73 1 1.37%
167.  โรงเรียนบ้านฮี 89 1 1.12%
168.  โรงเรียนบ้านตากแดด 271 3 1.11%
169.  โรงเรียนบ้านกระเดียน 95 1 1.05%
170.  โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 98 1 1.02%
171.  โรงเรียนบ้านสองคอน 199 2 1.01%
172.  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 120 1 0.83%
173.  โรงเรียนบ้านคำกลาง 251 2 0.80%
174.  โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 151 1 0.66%
175.  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 224 1 0.45%
176.  โรงเรียนบ้านไหล่สูง 93 0 0.00%
177.  โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 212 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 78 0 0.00%
179.  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 23 0 0.00%
180.  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 55 0 0.00%
181.  โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 100 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านกุดกลอย 120 0 0.00%
183.  โรงเรียนน้ำคำพิทยา 28 0 0.00%
184.  โรงเรียนตระการพืชผล 710 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 140 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านคึม 56 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 46 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 31 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 125 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 46 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านทม 75 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 118 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านนานวน 113 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านนาแมด 163 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านพนมดี 25 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านพะลาน 66 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 280 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 74 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 46 0 0.00%
200.  โรงเรียนบ้านสงยาง 22 0 0.00%
201.  โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 14 0 0.00%
202.  โรงเรียนบ้านหนองแดง 124 0 0.00%
203.  โรงเรียนบ้านหินห่อม 22 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 15 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านเล้า 17 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 63 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 102 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 84 0 0.00%
209.  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 40 0 0.00%
210.  โรงเรียนบ้านเลาะ 37 0 0.00%
211.  โรงเรียนบ้านเกษม 111 0 0.00%
212.  โรงเรียนบ้านแสนอุดม 77 0 0.00%
213.  โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 58 0 0.00%
214.  โรงเรียนบ้านโนนตูม 169 0 0.00%
215.  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ 168 0 0.00%
216.  โรงเรียนบ้านโนนสูง(เขมราฐ) 37 0 0.00%
217.  โรงเรียนบ้านโนนกุง 180 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net