ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 41 16 39.02%
2.  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 202 78 38.61%
3.  โรงเรียนบ้านบัวบก 60 21 35.00%
4.  โรงเรียนบ้านเขวา 3 1 33.33%
5.  โรงเรียนบ้านระกา 97 31 31.96%
6.  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 172 54 31.40%
7.  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 82 25 30.49%
8.  โรงเรียนบ้านพราน 63 19 30.16%
9.  โรงเรียนบ้านสามขา 82 23 28.05%
10.  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 59 15 25.42%
11.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 112 28 25.00%
12.  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 161 37 22.98%
13.  โรงเรียนวัดเขียน 263 60 22.81%
14.  โรงเรียนบ้านแทรง 93 21 22.58%
15.  โรงเรียนบ้านปะอุง 81 18 22.22%
16.  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 123 27 21.95%
17.  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 141 30 21.28%
18.  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 81 17 20.99%
19.  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 110 23 20.91%
20.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 163 34 20.86%
21.  โรงเรียนบ้านตาสุด 220 45 20.45%
22.  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 114 23 20.18%
23.  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 30 6 20.00%
24.  โรงเรียนบ้านสลักได 10 2 20.00%
25.  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 473 91 19.24%
26.  โรงเรียนบ้านโคกตาล 248 47 18.95%
27.  โรงเรียนนิคม ๑ 143 27 18.88%
28.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 69 13 18.84%
29.  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 155 29 18.71%
30.  โรงเรียนบ้านกะกำ 130 24 18.46%
31.  โรงเรียนบ้านจำปานวง 190 35 18.42%
32.  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 131 24 18.32%
33.  โรงเรียนบ้านอาวอย 203 37 18.23%
34.  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 178 32 17.98%
35.  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 117 21 17.95%
36.  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 56 10 17.86%
37.  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 107 19 17.76%
38.  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 121 21 17.36%
39.  โรงเรียนบ้านโพงกอก 82 14 17.07%
40.  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 212 36 16.98%
41.  โรงเรียนบ้านกฤษณา 130 22 16.92%
42.  โรงเรียนบ้านสำโรง 83 14 16.87%
43.  โรงเรียนบ้านหนองกาด 125 21 16.80%
44.  โรงเรียนบ้านปรือคัน 295 49 16.61%
45.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 85 14 16.47%
46.  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 110 18 16.36%
47.  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 185 30 16.22%
48.  โรงเรียนบ้านจันลม 186 30 16.13%
49.  โรงเรียนบ้านดู่ 195 31 15.90%
50.  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 82 13 15.85%
51.  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 57 9 15.79%
52.  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 127 20 15.75%
53.  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 192 30 15.63%
54.  โรงเรียนบ้านผือ 97 15 15.46%
55.  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 104 16 15.38%
56.  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 179 27 15.08%
57.  โรงเรียนบ้านเรียม 68 10 14.71%
58.  โรงเรียนบ้านมะขาม 221 32 14.48%
59.  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 524 75 14.31%
60.  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 63 9 14.29%
61.  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 49 7 14.29%
62.  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 121 17 14.05%
63.  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 121 17 14.05%
64.  โรงเรียนบ้านกะดึ 100 14 14.00%
65.  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 223 31 13.90%
66.  โรงเรียนบ้านตาดม 36 5 13.89%
67.  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 110 15 13.64%
68.  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 45 6 13.33%
69.  โรงเรียนบ้านทำนบ 114 15 13.16%
70.  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 130 17 13.08%
71.  โรงเรียนบ้านสนาย 130 17 13.08%
72.  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 413 53 12.83%
73.  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 142 18 12.68%
74.  โรงเรียนบ้านสวาย 229 29 12.66%
75.  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 104 13 12.50%
76.  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 337 42 12.46%
77.  โรงเรียนบ้านแขว 201 25 12.44%
78.  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 106 13 12.26%
79.  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 98 12 12.24%
80.  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 124 15 12.10%
81.  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 101 12 11.88%
82.  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 110 13 11.82%
83.  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 128 15 11.72%
84.  โรงเรียนบ้านกันจาน 112 13 11.61%
85.  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 113 13 11.50%
86.  โรงเรียนบ้านชำแระ 87 10 11.49%
87.  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 70 8 11.43%
88.  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 140 16 11.43%
89.  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 27 3 11.11%
90.  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 72 8 11.11%
91.  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 91 10 10.99%
92.  โรงเรียนบ้านอังกุล 140 15 10.71%
93.  โรงเรียนบ้านสกุล 85 9 10.59%
94.  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 286 30 10.49%
95.  โรงเรียนบ้านทะลอก 145 15 10.34%
96.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 148 15 10.14%
97.  โรงเรียนบ้านปราสาท 221 22 9.95%
98.  โรงเรียนบ้านกำแมด 141 14 9.93%
99.  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 163 16 9.82%
100.  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 51 5 9.80%
101.  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 42 4 9.52%
102.  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 85 8 9.41%
103.  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 218 20 9.17%
104.  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 77 7 9.09%
105.  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 89 8 8.99%
106.  โรงเรียนบ้านตาเปียง 145 13 8.97%
107.  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 213 19 8.92%
108.  โรงเรียนบ้านตราด 68 6 8.82%
109.  โรงเรียนบ้านตาจวน 57 5 8.77%
110.  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 377 33 8.75%
111.  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 58 5 8.62%
112.  โรงเรียนบ้านเขวิก 70 6 8.57%
113.  โรงเรียนบ้านนาตราว 201 17 8.46%
114.  โรงเรียนบ้านขี้นาค 142 12 8.45%
115.  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 84 7 8.33%
116.  โรงเรียนบ้านหว้าน 122 10 8.20%
117.  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 61 5 8.20%
118.  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 209 17 8.13%
119.  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 125 10 8.00%
120.  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 239 19 7.95%
121.  โรงเรียนบ้านตูม 152 12 7.89%
122.  โรงเรียนบ้านกู่ 78 6 7.69%
123.  โรงเรียนบ้านใจดี 136 10 7.35%
124.  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 191 14 7.33%
125.  โรงเรียนบ้านกระแมด 42 3 7.14%
126.  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 71 5 7.04%
127.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 171 12 7.02%
128.  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 43 3 6.98%
129.  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 101 7 6.93%
130.  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 130 9 6.92%
131.  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 88 6 6.82%
132.  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 133 9 6.77%
133.  โรงเรียนบ้านพอก 134 9 6.72%
134.  โรงเรียนบ้านตรอย 60 4 6.67%
135.  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 75 5 6.67%
136.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 152 10 6.58%
137.  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 172 11 6.40%
138.  โรงเรียนบ้านติ้ว 111 7 6.31%
139.  โรงเรียนบ้านดองดึง 80 5 6.25%
140.  โรงเรียนวนาสวรรค์ 278 17 6.12%
141.  โรงเรียนบ้านบ่อ 115 7 6.09%
142.  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 116 7 6.03%
143.  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1282 76 5.93%
144.  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 154 9 5.84%
145.  โรงเรียนบ้านละลม 379 22 5.80%
146.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 140 8 5.71%
147.  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 71 4 5.63%
148.  โรงเรียนบ้านแซรไปร 270 15 5.56%
149.  โรงเรียนบ้านตะเภา 76 4 5.26%
150.  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 361 19 5.26%
151.  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 363 19 5.23%
152.  โรงเรียนบ้านตาอุด 372 19 5.11%
153.  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 137 7 5.11%
154.  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 63 3 4.76%
155.  โรงเรียนบ้านโพง 84 4 4.76%
156.  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 275 13 4.73%
157.  โรงเรียนบ้านเหล็ก 430 20 4.65%
158.  โรงเรียนบ้านตาโสม 194 9 4.64%
159.  โรงเรียนบ้านดินแดง 65 3 4.62%
160.  โรงเรียนบ้านตาเจา 132 6 4.55%
161.  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 88 4 4.55%
162.  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 111 5 4.50%
163.  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 296 13 4.39%
164.  โรงเรียนบ้านโสน 161 7 4.35%
165.  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 93 4 4.30%
166.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 145 6 4.14%
167.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 194 8 4.12%
168.  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 478 19 3.97%
169.  โรงเรียนบ้านไทร 127 5 3.94%
170.  โรงเรียนบ้านนาวา 128 5 3.91%
171.  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 52 2 3.85%
172.  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 135 5 3.70%
173.  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 115 4 3.48%
174.  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 173 6 3.47%
175.  โรงเรียนบ้านสมอ 118 4 3.39%
176.  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 92 3 3.26%
177.  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 93 3 3.23%
178.  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 166 5 3.01%
179.  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 104 3 2.88%
180.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 112 3 2.68%
181.  โรงเรียนบ้านไฮ 115 3 2.61%
182.  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 77 2 2.60%
183.  โรงเรียนบ้านหว้า 83 2 2.41%
184.  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 131 3 2.29%
185.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 132 3 2.27%
186.  โรงเรียนบ้านแดง 47 1 2.13%
187.  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 142 3 2.11%
188.  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 258 5 1.94%
189.  โรงเรียนบ้านอาลัย 54 1 1.85%
190.  โรงเรียนจะกงวิทยา 163 3 1.84%
191.  โรงเรียนบ้านพนมชัย 136 2 1.47%
192.  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 139 2 1.44%
193.  โรงเรียนบ้านเค็ง 119 1 0.84%
194.  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 48 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านหนองพัง 45 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านหลัก 79 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 174 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 38 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net