ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 50 30 60.00%
2.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 76 43 56.58%
3.  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 61 23 37.70%
4.  โรงเรียนบ้านท่าตูม 364 115 31.59%
5.  โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 33 10 30.30%
6.  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 151 35 23.18%
7.  โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 404 87 21.53%
8.  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 114 23 20.18%
9.  โรงเรียนวัดสระข่อย 116 23 19.83%
10.  โรงเรียนวัดบางคาง 16 3 18.75%
11.  โรงเรียนวัดลิรัญดอน 55 10 18.18%
12.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 75 13 17.33%
13.  โรงเรียนบ้านหว้าเอน 119 19 15.97%
14.  โรงเรียนบ้านประพาส 613 93 15.17%
15.  โรงเรียน ชุมชนวัดหนองจวง 193 28 14.51%
16.  โรงเรียนวัดแสงสว่าง 71 10 14.08%
17.  โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) 30 4 13.33%
18.  โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 120 16 13.33%
19.  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 53 7 13.21%
20.  โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 196 25 12.76%
21.  โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 295 37 12.54%
22.  โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 66 7 10.61%
23.  โรงเรียนวัดบุฝ้าย 87 9 10.34%
24.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 10 1 10.00%
25.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 133 13 9.77%
26.  โรงเรียนวัดหาดสะแก 84 8 9.52%
27.  โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 53 5 9.43%
28.  โรงเรียนบ้านบางขาม 87 8 9.20%
29.  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 33 3 9.09%
30.  โรงเรียน บ้านเนินหอม 122 11 9.02%
31.  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 100 9 9.00%
32.  โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 200 18 9.00%
33.  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 112 10 8.93%
34.  โรงเรียนวัดสระมะเขือ 35 3 8.57%
35.  โรงเรียนวัดหนองโพรง 152 13 8.55%
36.  โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 305 26 8.52%
37.  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 47 4 8.51%
38.  โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 24 2 8.33%
39.  โรงเรียน บ่อแร่-ธารเลา 48 4 8.33%
40.  โรงเรียนวัดเนินผาสุก 90 7 7.78%
41.  โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 103 8 7.77%
42.  โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 393 30 7.63%
43.  โรงเรียนวัดดงไชยมัน 14 1 7.14%
44.  โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 155 11 7.10%
45.  โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 59 4 6.78%
46.  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 714 42 5.88%
47.  โรงเรียนบ้านวังขอน 139 8 5.76%
48.  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 486 27 5.56%
49.  โรงเรียน วัดลำดวน 162 9 5.56%
50.  โรงเรียน บ้านแหลมหิน 524 29 5.53%
51.  โรงเรียนวัดบ้านพระ 55 3 5.45%
52.  โรงเรียนวัดศรีมงคล 131 7 5.34%
53.  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 75 4 5.33%
54.  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 174 9 5.17%
55.  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1756 89 5.07%
56.  โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 143 7 4.90%
57.  โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 210 10 4.76%
58.  โรงเรียนวัดไชยมงคล 87 4 4.60%
59.  โรงเรียน วัดเนินสูง 67 3 4.48%
60.  โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 274 12 4.38%
61.  โรงเรียนวัดบางเตย 161 7 4.35%
62.  โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 49 2 4.08%
63.  โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 149 6 4.03%
64.  โรงเรียนบ้านวังทะลุ 274 11 4.01%
65.  โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 76 3 3.95%
66.  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 102 4 3.92%
67.  โรงเรียนวัดอินทาราม 104 4 3.85%
68.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 671 25 3.73%
69.  โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 60 2 3.33%
70.  โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 92 3 3.26%
71.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 31 1 3.23%
72.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 95 3 3.16%
73.  โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 96 3 3.13%
74.  โรงเรียนวัดหัวกรด 103 3 2.91%
75.  โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 105 3 2.86%
76.  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 354 9 2.54%
77.  โรงเรียนหัวซาวิทยา 82 2 2.44%
78.  โรงเรียนบ้านมาบเหียง 41 1 2.44%
79.  โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 457 11 2.41%
80.  โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 297 7 2.36%
81.  โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 47 1 2.13%
82.  โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 57 1 1.75%
83.  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 62 1 1.61%
84.  โรงเรียนบ้านด่าน 63 1 1.59%
85.  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 318 5 1.57%
86.  โรงเรียน บ้านดงบัง 192 3 1.56%
87.  โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 66 1 1.52%
88.  โรงเรียนวัดทุ่งสบก 68 1 1.47%
89.  โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 137 2 1.46%
90.  โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 72 1 1.39%
91.  โรงเรียนวัดนพคุณทอง 74 1 1.35%
92.  โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 76 1 1.32%
93.  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 92 1 1.09%
94.  โรงเรียนวัดขิงกระชาย 93 1 1.08%
95.  โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 188 2 1.06%
96.  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 101 1 0.99%
97.  โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 135 1 0.74%
98.  โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 78 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านเขานันทา 67 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 93 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 33 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดบ้านโนน 90 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดบุพพาราม 51 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดบุยายใบ 122 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) 25 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 7 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดหัวไผ่ 52 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดเกาะลอย 23 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 4 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) 15 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 20 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 32 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดไผ่งาม 93 0 0.00%
114.  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 99 0 0.00%
115.  โรงเรียน วัดประชาวาส 46 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 40 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหนองชะอม 55 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 65 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net