ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียน บ้านสีระมัน 104 17 16.35%
2.  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 84 12 14.29%
3.  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 164 21 12.80%
4.  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 111 14 12.61%
5.  โรงเรียนวัดคลองปูน 202 23 11.39%
6.  โรงเรียนวัดป่ายุบ 171 17 9.94%
7.  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 81 8 9.88%
8.  โรงเรียนบ้านชงโค 64 6 9.38%
9.  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 545 50 9.17%
10.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 153 14 9.15%
11.  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 130 10 7.69%
12.  โรงเรียนบ้านชำสมอ 133 10 7.52%
13.  โรงเรียนบ้านชุมแสง 644 47 7.30%
14.  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 96 7 7.29%
15.  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 208 15 7.21%
16.  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 938 67 7.14%
17.  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 86 6 6.98%
18.  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 216 14 6.48%
19.  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2047 130 6.35%
20.  โรงเรียน บ้านหนองไทร 96 6 6.25%
21.  โรงเรียน วัดกะแส 209 13 6.22%
22.  โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง 145 9 6.21%
23.  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 82 5 6.10%
24.  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 769 45 5.85%
25.  โรงเรียนวัดชากมะกรูด 120 7 5.83%
26.  โรงเรียนวัดเนินทราย 87 5 5.75%
27.  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 232 13 5.60%
28.  โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 297 16 5.39%
29.  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 159 8 5.03%
30.  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 100 5 5.00%
31.  โรงเรียนวัดเขากะโดน 60 3 5.00%
32.  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 182 9 4.95%
33.  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย 104 5 4.81%
34.  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 64 3 4.69%
35.  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 156 7 4.49%
36.  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 161 7 4.35%
37.  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 142 6 4.23%
38.  โรงเรียนบ้านวังหิน 360 15 4.17%
39.  โรงเรียนวัดวังหว้า 120 5 4.17%
40.  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 173 7 4.05%
41.  โรงเรียนวัดจำรุง 51 2 3.92%
42.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 78 3 3.85%
43.  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 132 5 3.79%
44.  โรงเรียน วัดบุนนาค 135 5 3.70%
45.  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 81 3 3.70%
46.  โรงเรียน วัดพลงไสว 137 5 3.65%
47.  โรงเรียน บ้านยางเอน 166 6 3.61%
48.  โรงเรียน บ้านเนินหย่อง 225 8 3.56%
49.  โรงเรียน วัดท่ากง 141 5 3.55%
50.  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 495 17 3.43%
51.  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 89 3 3.37%
52.  โรงเรียนบ้านหนองคุย 125 4 3.20%
53.  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 222 7 3.15%
54.  โรงเรียนบ้านศรีประชา 136 4 2.94%
55.  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 113 3 2.65%
56.  โรงเรียนบ้านยางงาม 119 3 2.52%
57.  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 125 3 2.40%
58.  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 630 15 2.38%
59.  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 84 2 2.38%
60.  โรงเรียนวัดเกาะลอย 139 3 2.16%
61.  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 96 2 2.08%
62.  โรงเรียน วัดบ้านนา 145 3 2.07%
63.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 146 3 2.05%
64.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 114 2 1.75%
65.  โรงเรียน วัดคลองชากพง 116 2 1.72%
66.  โรงเรียนวัดกองดิน 59 1 1.69%
67.  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 120 2 1.67%
68.  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 181 3 1.66%
69.  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 62 1 1.61%
70.  โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 62 1 1.61%
71.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 124 2 1.61%
72.  โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 250 4 1.60%
73.  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 64 1 1.56%
74.  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 74 1 1.35%
75.  โรงเรียน วัดสมอโพรง 84 1 1.19%
76.  โรงเรียน บ้านห้วงหิน 90 1 1.11%
77.  โรงเรียนบ้านสองสลึง 273 3 1.10%
78.  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 540 5 0.93%
79.  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 270 2 0.74%
80.  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 161 1 0.62%
81.  โรงเรียน วัดมงคลวุฒาวาส 222 0 0.00%
82.  โรงเรียน วัดสันติวัน 29 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านน้ำใส 83 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 59 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 57 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดพังราด 47 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดเนินยาง 75 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net