ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหลังเขา 46 10 21.74%
2.  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 42 9 21.43%
3.  โรงเรียนวัดสระแก้ว 351 62 17.66%
4.  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 318 54 16.98%
5.  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 53 8 15.09%
6.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 184 26 14.13%
7.  โรงเรียนบ้านมาบเตย 284 38 13.38%
8.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 160 20 12.50%
9.  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 309 38 12.30%
10.  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 100 12 12.00%
11.  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 315 37 11.75%
12.  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 163 19 11.66%
13.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 254 29 11.42%
14.  โรงเรียนวัดตาขัน 196 22 11.22%
15.  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 117 13 11.11%
16.  โรงเรียนบ้านชะวึก 128 14 10.94%
17.  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 516 53 10.27%
18.  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 119 12 10.08%
19.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 363 34 9.37%
20.  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 343 32 9.33%
21.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 602 56 9.30%
22.  โรงเรียนวัดเกาะ 190 17 8.95%
23.  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 416 37 8.89%
24.  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 124 11 8.87%
25.  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 476 42 8.82%
26.  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 307 26 8.47%
27.  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 264 22 8.33%
28.  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 145 12 8.28%
29.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 475 38 8.00%
30.  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 64 5 7.81%
31.  โรงเรียนวัดตากวน 530 40 7.55%
32.  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 200 15 7.50%
33.  โรงเรียนวัดมาบชลูด 419 31 7.40%
34.  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 123 9 7.32%
35.  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1236 90 7.28%
36.  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 116 8 6.90%
37.  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1179 81 6.87%
38.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 586 39 6.66%
39.  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 123 8 6.50%
40.  โรงเรียนวัดชากผักกูด 146 9 6.16%
41.  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 214 13 6.07%
42.  โรงเรียนบ้านเขาลอย 83 5 6.02%
43.  โรงเรียนบ้านท่าเสา 135 8 5.93%
44.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 221 13 5.88%
45.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1327 75 5.65%
46.  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 483 27 5.59%
47.  โรงเรียนวัดชากหมาก 412 23 5.58%
48.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 665 37 5.56%
49.  โรงเรียนบ้านยายจั่น 294 16 5.44%
50.  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2102 114 5.42%
51.  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 148 8 5.41%
52.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 297 16 5.39%
53.  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 149 8 5.37%
54.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 378 20 5.29%
55.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 626 33 5.27%
56.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 77 4 5.19%
57.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 262 13 4.96%
58.  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3278 159 4.85%
59.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 270 13 4.81%
60.  โรงเรียนวัดตะพงนอก 654 31 4.74%
61.  โรงเรียนวัดในไร่ 296 14 4.73%
62.  โรงเรียนวัดเนินพระ 904 42 4.65%
63.  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 323 15 4.64%
64.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 65 3 4.62%
65.  โรงเรียนวัดห้วงหิน 205 9 4.39%
66.  โรงเรียนวัดละหารไร่ 150 6 4.00%
67.  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 181 7 3.87%
68.  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 207 8 3.86%
69.  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 157 6 3.82%
70.  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 79 3 3.80%
71.  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 132 5 3.79%
72.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 160 6 3.75%
73.  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 82 3 3.66%
74.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 440 16 3.64%
75.  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 111 4 3.60%
76.  โรงเรียนวัดท่าเรือ 451 16 3.55%
77.  โรงเรียนวัดหนองกรับ 200 7 3.50%
78.  โรงเรียนวัดพลา 357 12 3.36%
79.  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1976 66 3.34%
80.  โรงเรียนวัดธงหงส์ 90 3 3.33%
81.  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1268 41 3.23%
82.  โรงเรียนวัดหนองพะวา 395 12 3.04%
83.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 212 6 2.83%
84.  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 142 4 2.82%
85.  โรงเรียนวัดยายดา 215 6 2.79%
86.  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 153 4 2.61%
87.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 348 9 2.59%
88.  โรงเรียนบ้านพยูน 159 4 2.52%
89.  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 165 4 2.42%
90.  โรงเรียนวัดบ้านดอน 625 15 2.40%
91.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 309 7 2.27%
92.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 139 3 2.16%
93.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 233 5 2.15%
94.  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 144 3 2.08%
95.  โรงเรียนวัดมาบข่า 708 14 1.98%
96.  โรงเรียนวัดน้ำคอก 345 6 1.74%
97.  โรงเรียนวัดแกลงบน 116 2 1.72%
98.  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 60 1 1.67%
99.  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 894 13 1.45%
100.  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 501 7 1.40%
101.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 185 2 1.08%
102.  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 232 2 0.86%
103.  โรงเรียนวัดกระเฉท 265 2 0.75%
104.  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 179 1 0.56%
105.  โรงเรียนบ้านมาบตอง 195 1 0.51%
106.  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 117 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 118 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1469 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 54 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 146 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 106 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 163 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 132 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 217 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net