ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านชะวึก 130 34 26.15%
2.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 655 149 22.75%
3.  โรงเรียนบ้านหลังเขา 45 10 22.22%
4.  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 46 9 19.57%
5.  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 53 10 18.87%
6.  โรงเรียนวัดสระแก้ว 353 66 18.70%
7.  โรงเรียนบ้านมาบเตย 273 46 16.85%
8.  โรงเรียนวัดตาขัน 204 34 16.67%
9.  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 479 73 15.24%
10.  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 316 48 15.19%
11.  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 169 25 14.79%
12.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 370 54 14.59%
13.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 158 23 14.56%
14.  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 62 9 14.52%
15.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 58 8 13.79%
16.  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 485 63 12.99%
17.  โรงเรียนวัดมาบข่า 702 91 12.96%
18.  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 63 8 12.70%
19.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 247 30 12.15%
20.  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 364 44 12.09%
21.  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2103 248 11.79%
22.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 182 21 11.54%
23.  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 263 29 11.03%
24.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 473 49 10.36%
25.  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 118 12 10.17%
26.  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 93 9 9.68%
27.  โรงเรียนวัดเกาะ 190 17 8.95%
28.  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 123 11 8.94%
29.  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 314 28 8.92%
30.  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1188 105 8.84%
31.  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 508 41 8.07%
32.  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 118 9 7.63%
33.  โรงเรียนวัดมาบชลูด 420 32 7.62%
34.  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 424 32 7.55%
35.  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 350 26 7.43%
36.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 220 16 7.27%
37.  โรงเรียนวัดในไร่ 323 23 7.12%
38.  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 199 14 7.04%
39.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 571 40 7.01%
40.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 377 26 6.90%
41.  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1209 76 6.29%
42.  โรงเรียนวัดชากผักกูด 144 9 6.25%
43.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 212 13 6.13%
44.  โรงเรียนวัดตากวน 527 32 6.07%
45.  โรงเรียนบ้านยายจั่น 297 18 6.06%
46.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1318 78 5.92%
47.  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 319 18 5.64%
48.  โรงเรียนวัดน้ำคอก 355 20 5.63%
49.  โรงเรียนวัดหนองกรับ 197 11 5.58%
50.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 262 14 5.34%
51.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 661 35 5.30%
52.  โรงเรียนวัดเนินพระ 907 47 5.18%
53.  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 202 10 4.95%
54.  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3285 159 4.84%
55.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 441 21 4.76%
56.  โรงเรียนวัดหนองพะวา 390 18 4.62%
57.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 306 14 4.58%
58.  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 153 7 4.58%
59.  โรงเรียนวัดห้วงหิน 201 9 4.48%
60.  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 114 5 4.39%
61.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 280 12 4.29%
62.  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 118 5 4.24%
63.  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1983 84 4.24%
64.  โรงเรียนวัดยายดา 215 9 4.19%
65.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 151 6 3.97%
66.  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 177 7 3.95%
67.  โรงเรียนวัดชากหมาก 417 16 3.84%
68.  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 143 5 3.50%
69.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 293 10 3.41%
70.  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 90 3 3.33%
71.  โรงเรียนวัดละหารไร่ 150 5 3.33%
72.  โรงเรียนบ้านเขาลอย 90 3 3.33%
73.  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 305 10 3.28%
74.  โรงเรียนวัดกระเฉท 250 8 3.20%
75.  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 205 6 2.93%
76.  โรงเรียนวัดท่าเรือ 447 13 2.91%
77.  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 138 4 2.90%
78.  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 144 4 2.78%
79.  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 883 24 2.72%
80.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 405 11 2.72%
81.  โรงเรียนบ้านพยูน 155 4 2.58%
82.  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 117 3 2.56%
83.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 353 9 2.55%
84.  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 79 2 2.53%
85.  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 522 13 2.49%
86.  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 163 4 2.45%
87.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 211 5 2.37%
88.  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 181 4 2.21%
89.  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 184 4 2.17%
90.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 142 3 2.11%
91.  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 147 3 2.04%
92.  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 107 2 1.87%
93.  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1301 24 1.84%
94.  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 146 2 1.37%
95.  โรงเรียนบ้านท่าเสา 231 3 1.30%
96.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 81 1 1.23%
97.  โรงเรียนวัดพลา 357 4 1.12%
98.  โรงเรียนวัดบ้านดอน 636 4 0.63%
99.  โรงเรียนบ้านมาบตอง 191 1 0.52%
100.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 203 1 0.49%
101.  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1480 7 0.47%
102.  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 135 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดตะพงนอก 655 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดธงหงส์ 87 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 161 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดแกลงบน 119 0 0.00%
107.  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 125 0 0.00%
108.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 185 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 120 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 226 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 147 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 50 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 130 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 114 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net