ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 231 62 26.84%
2.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 60 13 21.67%
3.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 94 20 21.28%
4.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 58 11 18.97%
5.  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 42 7 16.67%
6.  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 128 21 16.41%
7.  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 56 9 16.07%
8.  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 131 21 16.03%
9.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 50 8 16.00%
10.  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 101 16 15.84%
11.  โรงเรียนบ้านนาโสม 57 9 15.79%
12.  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 92 14 15.22%
13.  โรงเรียนบ้านหนองไทร 40 6 15.00%
14.  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 55 8 14.55%
15.  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 41 5 12.20%
16.  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 41 5 12.20%
17.  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 135 16 11.85%
18.  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 262 31 11.83%
19.  โรงเรียนบ้านซับจำปา 148 17 11.49%
20.  โรงเรียนบ้านซับไทร 44 5 11.36%
21.  โรงเรียนวัดหนองนา 159 18 11.32%
22.  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 148 16 10.81%
23.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 105 11 10.48%
24.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 96 10 10.42%
25.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 77 8 10.39%
26.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 193 20 10.36%
27.  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 184 19 10.33%
28.  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 30 3 10.00%
29.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 201 20 9.95%
30.  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 84 8 9.52%
31.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 43 4 9.30%
32.  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 119 11 9.24%
33.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 65 6 9.23%
34.  โรงเรียนพรหมรังษี 315 28 8.89%
35.  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 103 9 8.74%
36.  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 35 3 8.57%
37.  โรงเรียนช่องสาริกา 152 13 8.55%
38.  โรงเรียนบ้านเขารวก 94 8 8.51%
39.  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 366 30 8.20%
40.  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 232 19 8.19%
41.  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 100 8 8.00%
42.  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 90 7 7.78%
43.  โรงเรียนบ้านวังทอง 311 24 7.72%
44.  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 79 6 7.59%
45.  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 106 8 7.55%
46.  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 80 6 7.50%
47.  โรงเรียนวัดโคกสลุง 282 21 7.45%
48.  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 137 10 7.30%
49.  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 55 4 7.27%
50.  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 85 6 7.06%
51.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 143 10 6.99%
52.  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 29 2 6.90%
53.  โรงเรียนบ้านบัวชุม 262 18 6.87%
54.  โรงเรียนวัดดำรงบุล 219 14 6.39%
55.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 131 8 6.11%
56.  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 138 8 5.80%
57.  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 209 12 5.74%
58.  โรงเรียนบ้านสระเพลง 194 11 5.67%
59.  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 143 8 5.59%
60.  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 74 4 5.41%
61.  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 77 4 5.19%
62.  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 139 7 5.04%
63.  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 20 1 5.00%
64.  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1105 53 4.80%
65.  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 314 15 4.78%
66.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21 1 4.76%
67.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 44 2 4.55%
68.  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 406 18 4.43%
69.  โรงเรียนบ้านวังแขม 68 3 4.41%
70.  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 140 6 4.29%
71.  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 219 9 4.11%
72.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 122 5 4.10%
73.  โรงเรียนบ้านดีลัง 247 10 4.05%
74.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 157 6 3.82%
75.  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 53 2 3.77%
76.  โรงเรียนบ้านเขาราบ 133 5 3.76%
77.  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 133 5 3.76%
78.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 80 3 3.75%
79.  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 84 3 3.57%
80.  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 90 3 3.33%
81.  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 160 5 3.13%
82.  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 256 7 2.73%
83.  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 114 3 2.63%
84.  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 79 2 2.53%
85.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 41 1 2.44%
86.  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 124 3 2.42%
87.  โรงเรียนบ้านยางราก 210 5 2.38%
88.  โรงเรียนบ้านซับโศก 127 3 2.36%
89.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 135 3 2.22%
90.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 181 4 2.21%
91.  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 145 3 2.07%
92.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 53 1 1.89%
93.  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 106 2 1.89%
94.  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 54 1 1.85%
95.  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 57 1 1.75%
96.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 190 3 1.58%
97.  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 65 1 1.54%
98.  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 201 3 1.49%
99.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 70 1 1.43%
100.  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 71 1 1.41%
101.  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 217 3 1.38%
102.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 76 1 1.32%
103.  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 166 2 1.20%
104.  โรงเรียนบ้านหนองบง 84 1 1.19%
105.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 90 1 1.11%
106.  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 209 2 0.96%
107.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 482 2 0.41%
108.  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 45 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 0 0 %
110.  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 61 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 79 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 88 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 70 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 39 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหัวลำ 0 0 %
116.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 34 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 27 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 75 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 46 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 87 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 191 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 0 0 0.00%
123.  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 287 0 0.00%
124.  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 159 0 0.00%
125.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 107 0 0.00%
126.  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 128 0 0.00%
127.  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 94 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านคลอง 0 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 57 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 69 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 0 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 188 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 30 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 0 0 %
135.  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 50 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 73 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านยางโทน 74 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 112 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net