ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองไทร 40 10 25.00%
2.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 94 20 21.28%
3.  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 43 9 20.93%
4.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 65 13 20.00%
5.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 58 11 18.97%
6.  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 90 17 18.89%
7.  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 101 19 18.81%
8.  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 55 10 18.18%
9.  โรงเรียนบ้านซับจำปา 148 25 16.89%
10.  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 129 21 16.28%
11.  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 216 33 15.28%
12.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 94 14 14.89%
13.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 129 19 14.73%
14.  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 90 13 14.44%
15.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 43 6 13.95%
16.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 193 25 12.95%
17.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 62 8 12.90%
18.  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 141 18 12.77%
19.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 200 25 12.50%
20.  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 56 7 12.50%
21.  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 186 22 11.83%
22.  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 262 31 11.83%
23.  โรงเรียนบ้านซับไทร 43 5 11.63%
24.  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 175 20 11.43%
25.  โรงเรียนวัดโคกสลุง 280 32 11.43%
26.  โรงเรียนวัดหนองนา 159 18 11.32%
27.  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 149 16 10.74%
28.  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 76 8 10.53%
29.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 78 8 10.26%
30.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 70 7 10.00%
31.  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 41 4 9.76%
32.  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 105 10 9.52%
33.  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 106 10 9.43%
34.  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 89 8 8.99%
35.  โรงเรียนพรหมรังษี 319 28 8.78%
36.  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 35 3 8.57%
37.  โรงเรียนช่องสาริกา 152 13 8.55%
38.  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 134 11 8.21%
39.  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 232 19 8.19%
40.  โรงเรียนบ้านคลอง 159 12 7.55%
41.  โรงเรียนบ้านเขารวก 94 7 7.45%
42.  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 139 10 7.19%
43.  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 364 26 7.14%
44.  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 84 6 7.14%
45.  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 85 6 7.06%
46.  โรงเรียนบ้านบัวชุม 262 18 6.87%
47.  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 119 8 6.72%
48.  โรงเรียนบ้านยางโทน 75 5 6.67%
49.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 91 6 6.59%
50.  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 124 8 6.45%
51.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 142 9 6.34%
52.  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 95 6 6.32%
53.  โรงเรียนบ้านสระเพลง 193 12 6.22%
54.  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 65 4 6.15%
55.  โรงเรียนบ้านหัวลำ 195 12 6.15%
56.  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 138 8 5.80%
57.  โรงเรียนบ้านวังทอง 315 18 5.71%
58.  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 142 8 5.63%
59.  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 160 9 5.63%
60.  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 72 4 5.56%
61.  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 55 3 5.45%
62.  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 77 4 5.19%
63.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 155 8 5.16%
64.  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 256 13 5.08%
65.  โรงเรียนวัดดำรงบุล 217 11 5.07%
66.  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 79 4 5.06%
67.  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 139 7 5.04%
68.  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 80 4 5.00%
69.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 80 4 5.00%
70.  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 20 1 5.00%
71.  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1105 53 4.80%
72.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 105 5 4.76%
73.  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 131 6 4.58%
74.  โรงเรียนบ้านวังแขม 66 3 4.55%
75.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 45 2 4.44%
76.  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 114 5 4.39%
77.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 138 6 4.35%
78.  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 313 13 4.15%
79.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 121 5 4.13%
80.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 50 2 4.00%
81.  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 287 11 3.83%
82.  โรงเรียนบ้านเขาราบ 132 5 3.79%
83.  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 80 3 3.75%
84.  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 83 3 3.61%
85.  โรงเรียนบ้านนาโสม 56 2 3.57%
86.  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 115 4 3.48%
87.  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 406 14 3.45%
88.  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 148 5 3.38%
89.  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 217 7 3.23%
90.  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 32 1 3.13%
91.  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 160 5 3.13%
92.  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 34 1 2.94%
93.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 179 5 2.79%
94.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 191 5 2.62%
95.  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 81 2 2.47%
96.  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 205 5 2.44%
97.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 41 1 2.44%
98.  โรงเรียนบ้านซับโศก 127 3 2.36%
99.  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 217 5 2.30%
100.  โรงเรียนบ้านยางราก 206 4 1.94%
101.  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 106 2 1.89%
102.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 53 1 1.89%
103.  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 53 1 1.89%
104.  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 55 1 1.82%
105.  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 72 1 1.39%
106.  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 166 2 1.20%
107.  โรงเรียนบ้านหนองบง 84 1 1.19%
108.  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 100 1 1.00%
109.  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 211 1 0.47%
110.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 486 1 0.21%
111.  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 130 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 57 0 0.00%
113.  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 91 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 54 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 69 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 128 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านดีลัง 222 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 184 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 76 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 73 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 50 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 90 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 45 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 83 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 61 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 69 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 39 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 45 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 34 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 190 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 28 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 75 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 87 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 42 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 30 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 318 0 0.00%
139.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 107 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net