ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 45 10 22.22%
2.  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 31 6 19.35%
3.  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 57 11 19.30%
4.  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103 18 17.48%
5.  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45 7 15.56%
6.  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 156 24 15.38%
7.  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 33 5 15.15%
8.  โรงเรียนวัดบ้านแค 167 23 13.77%
9.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 802 110 13.72%
10.  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 61 8 13.11%
11.  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 143 18 12.59%
12.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 338 40 11.83%
13.  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 74 8 10.81%
14.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 142 15 10.56%
15.  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 234 24 10.26%
16.  โรงเรียนวิทยานนท์ 230 23 10.00%
17.  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 31 3 9.68%
18.  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 21 2 9.52%
19.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 118 11 9.32%
20.  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 169 15 8.88%
21.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 271 24 8.86%
22.  โรงเรียนวัดสง่างาม 92 8 8.70%
23.  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35 3 8.57%
24.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 47 4 8.51%
25.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 142 12 8.45%
26.  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156 13 8.33%
27.  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 85 7 8.24%
28.  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 405 33 8.15%
29.  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 258 21 8.14%
30.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 124 10 8.06%
31.  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90 7 7.78%
32.  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 273 21 7.69%
33.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66 5 7.58%
34.  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 121 9 7.44%
35.  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14 1 7.14%
36.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 141 10 7.09%
37.  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 157 11 7.01%
38.  โรงเรียนเชียงรากน้อย 731 50 6.84%
39.  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 367 25 6.81%
40.  โรงเรียนวัดบางบาล 45 3 6.67%
41.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 166 11 6.63%
42.  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 157 10 6.37%
43.  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 128 8 6.25%
44.  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 149 9 6.04%
45.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 287 17 5.92%
46.  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 123 7 5.69%
47.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 123 7 5.69%
48.  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 73 4 5.48%
49.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 110 6 5.45%
50.  โรงเรียนรอซีดี 278 15 5.40%
51.  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56 3 5.36%
52.  โรงเรียนวัดยม 151 8 5.30%
53.  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 57 3 5.26%
54.  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57 3 5.26%
55.  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195 10 5.13%
56.  โรงเรียนวัดกลาง 98 5 5.10%
57.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59 3 5.08%
58.  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 434 22 5.07%
59.  โรงเรียนวัดแจ้ง 79 4 5.06%
60.  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 40 2 5.00%
61.  โรงเรียนวัดสุนทราราม 101 5 4.95%
62.  โรงเรียนวัดวังชะโด 82 4 4.88%
63.  โรงเรียนวัดกระแชง 124 6 4.84%
64.  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 63 3 4.76%
65.  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 234 11 4.70%
66.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 149 7 4.70%
67.  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 64 3 4.69%
68.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 128 6 4.69%
69.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 65 3 4.62%
70.  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65 3 4.62%
71.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44 2 4.55%
72.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 136 6 4.41%
73.  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24 1 4.17%
74.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 581 24 4.13%
75.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 73 3 4.11%
76.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 244 10 4.10%
77.  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 618 25 4.05%
78.  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 75 3 4.00%
79.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 376 15 3.99%
80.  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 551 22 3.99%
81.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76 3 3.95%
82.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 51 2 3.92%
83.  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 26 1 3.85%
84.  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 83 3 3.61%
85.  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 194 7 3.61%
86.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 28 1 3.57%
87.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 85 3 3.53%
88.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 85 3 3.53%
89.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 344 12 3.49%
90.  โรงเรียนบางไทร 147 5 3.40%
91.  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118 4 3.39%
92.  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 156 5 3.21%
93.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 255 8 3.14%
94.  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 64 2 3.13%
95.  โรงเรียนวัดไทรน้อย 32 1 3.13%
96.  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 99 3 3.03%
97.  โรงเรียนโคกตาพรหม 67 2 2.99%
98.  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 68 2 2.94%
99.  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 136 4 2.94%
100.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68 2 2.94%
101.  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 71 2 2.82%
102.  โรงเรียนวัดสามเรือน 71 2 2.82%
103.  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 38 1 2.63%
104.  โรงเรียนวัดเทพมงคล 78 2 2.56%
105.  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 40 1 2.50%
106.  โรงเรียนวัดเชิงท่า 86 2 2.33%
107.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 93 2 2.15%
108.  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 48 1 2.08%
109.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 145 3 2.07%
110.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 98 2 2.04%
111.  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 152 3 1.97%
112.  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 152 3 1.97%
113.  โรงเรียนศรีบางไทร 304 6 1.97%
114.  โรงเรียนคชเวกวิทยา 52 1 1.92%
115.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 157 3 1.91%
116.  โรงเรียนวัดคู้สลอด 105 2 1.90%
117.  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61 1 1.64%
118.  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 311 5 1.61%
119.  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 62 1 1.61%
120.  โรงเรียนวัดบ้านแพน 395 6 1.52%
121.  โรงเรียนวัดลาดระโหง 68 1 1.47%
122.  โรงเรียนวัดปราสาททอง 69 1 1.45%
123.  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 72 1 1.39%
124.  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 74 1 1.35%
125.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 74 1 1.35%
126.  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 74 1 1.35%
127.  โรงเรียนวัดทำใหม่ 77 1 1.30%
128.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 156 2 1.28%
129.  โรงเรียนวัดสามเพลง 89 1 1.12%
130.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 186 2 1.08%
131.  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 109 1 0.92%
132.  โรงเรียนวัดขวิด 113 1 0.88%
133.  โรงเรียนวัดสนามไชย 134 1 0.75%
134.  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 134 1 0.75%
135.  โรงเรียนคอตัน 95 0 0.00%
136.  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 65 0 0.00%
137.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 68 0 0.00%
138.  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 44 0 0.00%
139.  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 100 0 0.00%
141.  โรงเรียนวัดทางยาว 87 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 94 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 143 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดบางเคียน 155 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 47 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 66 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 120 0 0.00%
149.  โรงเรียนวัดหัวเวียง 128 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 25 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 52 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 105 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 111 0 0.00%
154.  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 55 0 0.00%
155.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65 0 0.00%
156.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 26 0 0.00%
157.  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 42 0 0.00%
158.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 39 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net