ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14 3 21.43%
2.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 47 10 21.28%
3.  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 85 17 20.00%
4.  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45 8 17.78%
5.  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 23 4 17.39%
6.  โรงเรียนบางไทร 147 22 14.97%
7.  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103 15 14.56%
8.  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 121 17 14.05%
9.  โรงเรียนวัดบ้านแค 167 23 13.77%
10.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 802 110 13.72%
11.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 74 10 13.51%
12.  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 105 14 13.33%
13.  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 31 4 12.90%
14.  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 143 18 12.59%
15.  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 156 19 12.18%
16.  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 67 8 11.94%
17.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 326 38 11.66%
18.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 123 14 11.38%
19.  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 63 7 11.11%
20.  โรงเรียนวัดยม 151 16 10.60%
21.  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 124 13 10.48%
22.  โรงเรียนวัดกระแชง 125 13 10.40%
23.  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 39 4 10.26%
24.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 139 14 10.07%
25.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 271 27 9.96%
26.  โรงเรียนวัดบางบาล 42 4 9.52%
27.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 126 12 9.52%
28.  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 171 16 9.36%
29.  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 235 21 8.94%
30.  โรงเรียนเชียงรากน้อย 873 78 8.93%
31.  โรงเรียนรอซีดี 275 24 8.73%
32.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 47 4 8.51%
33.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 106 9 8.49%
34.  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24 2 8.33%
35.  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156 13 8.33%
36.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 51 4 7.84%
37.  โรงเรียนวิทยานนท์ 231 18 7.79%
38.  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90 7 7.78%
39.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66 5 7.58%
40.  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 70 5 7.14%
41.  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 371 26 7.01%
42.  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 273 19 6.96%
43.  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 73 5 6.85%
44.  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 74 5 6.76%
45.  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 156 10 6.41%
46.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 127 8 6.30%
47.  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 32 2 6.25%
48.  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 65 4 6.15%
49.  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 147 9 6.12%
50.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 344 21 6.10%
51.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 134 8 5.97%
52.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 171 10 5.85%
53.  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 156 9 5.77%
54.  โรงเรียนคชเวกวิทยา 53 3 5.66%
55.  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 55 3 5.45%
56.  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 74 4 5.41%
57.  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56 3 5.36%
58.  โรงเรียนวัดสง่างาม 95 5 5.26%
59.  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57 3 5.26%
60.  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195 10 5.13%
61.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59 3 5.08%
62.  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 434 22 5.07%
63.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 119 6 5.04%
64.  โรงเรียนวัดสุนทราราม 100 5 5.00%
65.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 186 9 4.84%
66.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 147 7 4.76%
67.  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 234 11 4.70%
68.  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65 3 4.62%
69.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 66 3 4.55%
70.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 137 6 4.38%
71.  โรงเรียนคอตัน 94 4 4.26%
72.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 71 3 4.23%
73.  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 122 5 4.10%
74.  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 74 3 4.05%
75.  โรงเรียนวัดหัวเวียง 128 5 3.91%
76.  โรงเรียนวัดแจ้ง 77 3 3.90%
77.  โรงเรียนวัดคู้สลอด 104 4 3.85%
78.  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 26 1 3.85%
79.  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 547 21 3.84%
80.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 577 22 3.81%
81.  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 53 2 3.77%
82.  โรงเรียนวัดเทพมงคล 81 3 3.70%
83.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 137 5 3.65%
84.  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 58 2 3.45%
85.  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 154 5 3.25%
86.  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 31 1 3.23%
87.  โรงเรียนวัดไทรน้อย 31 1 3.23%
88.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 287 9 3.14%
89.  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 64 2 3.13%
90.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 257 8 3.11%
91.  โรงเรียนวัดกลาง 98 3 3.06%
92.  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 99 3 3.03%
93.  โรงเรียนโคกตาพรหม 67 2 2.99%
94.  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 403 12 2.98%
95.  โรงเรียนศรีบางไทร 307 9 2.93%
96.  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 309 9 2.91%
97.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 139 4 2.88%
98.  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 106 3 2.83%
99.  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 71 2 2.82%
100.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 248 7 2.82%
101.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 143 4 2.80%
102.  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37 1 2.70%
103.  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 151 4 2.65%
104.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76 2 2.63%
105.  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 39 1 2.56%
106.  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 121 3 2.48%
107.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 84 2 2.38%
108.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 383 9 2.35%
109.  โรงเรียนวัดเชิงท่า 85 2 2.35%
110.  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 258 6 2.33%
111.  โรงเรียนวัดบ้านแพน 387 8 2.07%
112.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 98 2 2.04%
113.  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 153 3 1.96%
114.  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 56 1 1.79%
115.  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 62 1 1.61%
116.  โรงเรียนวัดปราสาททอง 64 1 1.56%
117.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65 1 1.54%
118.  โรงเรียนวัดสนามไชย 134 2 1.49%
119.  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 135 2 1.48%
120.  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 70 1 1.43%
121.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 72 1 1.39%
122.  โรงเรียนวัดสามเรือน 72 1 1.39%
123.  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77 1 1.30%
124.  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 77 1 1.30%
125.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 83 1 1.20%
126.  โรงเรียนวัดสามเพลง 89 1 1.12%
127.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 95 1 1.05%
128.  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 100 1 1.00%
129.  โรงเรียนวัดวังชะโด 100 1 1.00%
130.  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 109 1 0.92%
131.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 112 1 0.89%
132.  โรงเรียนวัดขวิด 114 1 0.88%
133.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 146 1 0.68%
134.  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 62 0 0.00%
135.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 155 0 0.00%
136.  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 43 0 0.00%
137.  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 83 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดทางยาว 87 0 0.00%
139.  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 90 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 123 0 0.00%
141.  โรงเรียนวัดทำใหม่ 79 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดบางเคียน 157 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 617 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 47 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 66 0 0.00%
149.  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 193 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดลาดระโหง 70 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 20 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68 0 0.00%
154.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 28 0 0.00%
155.  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 42 0 0.00%
156.  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 55 0 0.00%
157.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 24 0 0.00%
158.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 38 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net