ภาวะทุพโภชนาการผอมระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมเกิน 7.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอม ผอมร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14 3 21.43%
2.  โรงเรียนวัดยม 150 29 19.33%
3.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 264 48 18.18%
4.  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 24 4 16.67%
5.  โรงเรียนคชเวกวิทยา 48 8 16.67%
6.  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 49 8 16.33%
7.  โรงเรียนวัดบ้านแค 167 26 15.57%
8.  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45 7 15.56%
9.  โรงเรียนวัดสง่างาม 92 13 14.13%
10.  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 29 4 13.79%
11.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 44 6 13.64%
12.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 808 110 13.61%
13.  โรงเรียนวิทยานนท์ 233 31 13.30%
14.  โรงเรียนวัดแจ้ง 79 10 12.66%
15.  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 144 18 12.50%
16.  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 65 8 12.31%
17.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 49 6 12.24%
18.  โรงเรียนเชียงรากน้อย 732 87 11.89%
19.  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 68 8 11.76%
20.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 146 17 11.64%
21.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 43 5 11.63%
22.  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 157 17 10.83%
23.  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195 20 10.26%
24.  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 277 28 10.11%
25.  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 150 15 10.00%
26.  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 72 7 9.72%
27.  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 124 12 9.68%
28.  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 67 6 8.96%
29.  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103 9 8.74%
30.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 126 11 8.73%
31.  โรงเรียนรอซีดี 278 24 8.63%
32.  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 71 6 8.45%
33.  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24 2 8.33%
34.  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 147 12 8.16%
35.  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 237 19 8.02%
36.  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 75 6 8.00%
37.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 63 5 7.94%
38.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 139 11 7.91%
39.  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 64 5 7.81%
40.  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90 7 7.78%
41.  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156 12 7.69%
42.  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 170 13 7.65%
43.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 132 10 7.58%
44.  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 28 2 7.14%
45.  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 70 5 7.14%
46.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 330 23 6.97%
47.  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 158 11 6.96%
48.  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 117 8 6.84%
49.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 346 23 6.65%
50.  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61 4 6.56%
51.  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 432 28 6.48%
52.  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 370 23 6.22%
53.  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 82 5 6.10%
54.  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 132 8 6.06%
55.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 84 5 5.95%
56.  โรงเรียนบางไทร 143 8 5.59%
57.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 143 8 5.59%
58.  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 109 6 5.50%
59.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 257 14 5.45%
60.  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 55 3 5.45%
61.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 581 31 5.34%
62.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 171 9 5.26%
63.  โรงเรียนวัดกลาง 97 5 5.15%
64.  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118 6 5.08%
65.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59 3 5.08%
66.  โรงเรียนวัดสุนทราราม 101 5 4.95%
67.  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 186 9 4.84%
68.  โรงเรียนวัดปราสาททอง 64 3 4.69%
69.  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65 3 4.62%
70.  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 65 3 4.62%
71.  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 158 7 4.43%
72.  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 72 3 4.17%
73.  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 123 5 4.07%
74.  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 75 3 4.00%
75.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 25 1 4.00%
76.  โรงเรียนวัดกระแชง 125 5 4.00%
77.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76 3 3.95%
78.  โรงเรียนวัดสามเรือน 79 3 3.80%
79.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 290 11 3.79%
80.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 135 5 3.70%
81.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 249 9 3.61%
82.  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 411 14 3.41%
83.  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 235 8 3.40%
84.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 61 2 3.28%
85.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 380 12 3.16%
86.  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 32 1 3.13%
87.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 97 3 3.09%
88.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 100 3 3.00%
89.  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 134 4 2.99%
90.  โรงเรียนโคกตาพรหม 67 2 2.99%
91.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68 2 2.94%
92.  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 103 3 2.91%
93.  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 558 16 2.87%
94.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 71 2 2.82%
95.  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 72 2 2.78%
96.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 110 3 2.73%
97.  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 37 1 2.70%
98.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 149 4 2.68%
99.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 150 4 2.67%
100.  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 152 4 2.63%
101.  โรงเรียนวัดบางเคียน 156 4 2.56%
102.  โรงเรียนวัดบางบาล 41 1 2.44%
103.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 124 3 2.42%
104.  โรงเรียนวัดเชิงท่า 84 2 2.38%
105.  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 596 14 2.35%
106.  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 312 7 2.24%
107.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 136 3 2.21%
108.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 182 4 2.20%
109.  โรงเรียนวัดวังชะโด 101 2 1.98%
110.  โรงเรียนวัดคู้สลอด 107 2 1.87%
111.  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57 1 1.75%
112.  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 57 1 1.75%
113.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 115 2 1.74%
114.  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 61 1 1.64%
115.  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 63 1 1.59%
116.  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 260 4 1.54%
117.  โรงเรียนวัดสนามไชย 138 2 1.45%
118.  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77 1 1.30%
119.  โรงเรียนวัดทำใหม่ 77 1 1.30%
120.  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 155 2 1.29%
121.  โรงเรียนวัดบ้านแพน 392 5 1.28%
122.  โรงเรียนวัดเทพมงคล 81 1 1.23%
123.  โรงเรียนคอตัน 90 1 1.11%
124.  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 97 1 1.03%
125.  โรงเรียนศรีบางไทร 304 3 0.99%
126.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 112 1 0.89%
127.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 121 1 0.83%
128.  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 89 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 48 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดลาดระโหง 67 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 117 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดสามเพลง 91 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดหัวเวียง 127 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 21 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66 0 0.00%
139.  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 51 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 34 0 0.00%
141.  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 56 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดไทรน้อย 31 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 72 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 140 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 29 0 0.00%
146.  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 48 0 0.00%
147.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 38 0 0.00%
148.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 85 0 0.00%
149.  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 42 0 0.00%
150.  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 64 0 0.00%
151.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 68 0 0.00%
152.  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 40 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 30 0 0.00%
154.  โรงเรียนวัดขวิด 109 0 0.00%
155.  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 92 0 0.00%
156.  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 84 0 0.00%
157.  โรงเรียนวัดทางยาว 88 0 0.00%
158.  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net