ภาวะทุพโภชนาการ (ผอม) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

 
 มากกว่าร้อยละ 7.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 7.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 3 13.34%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 12.67%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 1 12.14%
4.  สพป.นครพนม เขต 2 11.53%
5.  สพป.ยะลา เขต 2 10.82%
6.  สพป.นราธิวาส เขต 2 10.67%
7.  สพป.ตาก เขต 1 9.71%
8.  สพป.นราธิวาส เขต 3 9.52%
9.  สพป.ปัตตานี เขต 1 9.51%
10.  สพป.ยะลา เขต 1 9.48%
11.  สพป.นครพนม เขต 1 9.40%
12.  สพป.สุโขทัย เขต 2 9.08%
13.  สพป.สกลนคร เขต 1 8.66%
14.  สพป.มุกดาหาร 8.38%
15.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 8.37%
16.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 8.36%
17.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 8.26%
18.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 8.23%
19.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 8.22%
20.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 8.20%
21.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 8.20%
22.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 8.15%
23.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 8.14%
24.  สพป.ลำปาง เขต 2 8.07%
25.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7.98%
26.  สพป.ลำปาง เขต 3 7.96%
27.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 7.95%
28.  สพป.สตูล 7.93%
29.  สพป.น่าน เขต 1 7.91%
30.  สพป.สุโขทัย เขต 1 7.84%
31.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.79%
32.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 7.56%
33.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 7.56%
34.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 7.52%
35.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 7.46%
36.  สพป.สระบุรี เขต 1 7.45%
37.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 7.44%
38.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 7.40%
39.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 7.32%
40.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 7.25%
41.  สพป.สงขลา เขต 2 7.23%
42.  สพป.สกลนคร เขต 3 7.23%
43.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 7.23%
44.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 7.23%
45.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 7.21%
46.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 7.21%
47.  สพป.อุดรธานี เขต 1 7.18%
48.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7.17%
49.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 7.12%
50.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 7.11%
51.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 7.09%
52.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7.06%
53.  สพป.สกลนคร เขต 2 7.03%
54.  สพป.ยะลา เขต 3 7.03%
55.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 7.00%
56.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 6.92%
57.  สพป.ตาก เขต 2 6.90%
58.  สพป.ภูเก็ต 6.84%
59.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 6.81%
60.  สพป.ลพบุรี เขต 2 6.77%
61.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 6.72%
62.  สพป.เชียงราย เขต 1 6.68%
63.  สพป.ลำปาง เขต 1 6.67%
64.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 6.66%
65.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 6.65%
66.  สพป.บึงกาฬ 6.65%
67.  สพป.สงขลา เขต 1 6.63%
68.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 6.61%
69.  สพป.เลย เขต 1 6.60%
70.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 6.59%
71.  สพป.ราชบุรี เขต 1 6.58%
72.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 6.57%
73.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 6.55%
74.  สพป.ตราด 6.52%
75.  สพป.หนองคาย เขต 2 6.51%
76.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 6.50%
77.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 6.50%
78.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 6.49%
79.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 6.48%
80.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 6.46%
81.  สพป.อุดรธานี เขต 2 6.45%
82.  สพป.นครปฐม เขต 1 6.41%
83.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.40%
84.  สพป.ยโสธร เขต 1 6.33%
85.  สพป.อำนาจเจริญ 6.33%
86.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 6.29%
87.  สพป.เลย เขต 2 6.27%
88.  สพป.ลพบุรี เขต 1 6.22%
89.  สพป.หนองคาย เขต 1 6.20%
90.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 6.20%
91.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 6.17%
92.  สพป.แพร่ เขต 2 6.09%
93.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 6.09%
94.  สพป.พะเยา เขต 1 6.09%
95.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 6.08%
96.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 6.06%
97.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 6.04%
98.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 6.02%
99.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 6.01%
100.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 6.01%
101.  สพป.ตรัง เขต 2 6.00%
102.  สพป.สระบุรี เขต 2 5.99%
103.  สพป.พัทลุง เขต 2 5.98%
104.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 5.97%
105.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 5.95%
106.  สพป.จันทบุรี เขต 2 5.93%
107.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 5.91%
108.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 5.90%
109.  สพป.กระบี่ 5.90%
110.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5.89%
111.  สพป.สงขลา เขต 3 5.86%
112.  สพป.ยโสธร เขต 2 5.85%
113.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 5.83%
114.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 5.77%
115.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 5.66%
116.  สพป.พะเยา เขต 2 5.66%
117.  สพป.พัทลุง เขต 1 5.65%
118.  สพป.น่าน เขต 2 5.63%
119.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 5.60%
120.  สพป.สระแก้ว เขต 2 5.59%
121.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 5.57%
122.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 5.57%
123.  สพป.อุดรธานี เขต 3 5.54%
124.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 5.53%
125.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 5.52%
126.  สพป.จันทบุรี เขต 1 5.52%
127.  สพป.ระยอง เขต 1 5.50%
128.  สพป.เชียงราย เขต 3 5.50%
129.  สพป.ระนอง 5.49%
130.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 5.48%
131.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 5.47%
132.  สพป.สิงห์บุรี 5.44%
133.  สพป.ตรัง เขต 1 5.42%
134.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 5.41%
135.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 5.40%
136.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 5.31%
137.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 5.30%
138.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 5.30%
139.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 5.29%
140.  สพป.ระยอง เขต 2 5.29%
141.  สพป.อ่างทอง 5.28%
142.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 5.28%
143.  สพป.ลำพูน เขต 1 5.25%
144.  สพป.กรุงเทพมหานคร 5.25%
145.  สพป.พังงา 5.21%
146.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 5.21%
147.  สพป.ชลบุรี เขต 3 5.19%
148.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 5.18%
149.  สพป.พิจิตร เขต 1 5.14%
150.  สพป.ชลบุรี เขต 1 5.14%
151.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 5.14%
152.  สพป.นครปฐม เขต 2 5.11%
153.  สพป.สระแก้ว เขต 1 5.08%
154.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5.08%
155.  สพป.สมุทรสงคราม 5.07%
156.  สพป.ลำพูน เขต 2 5.04%
157.  สพป.อุดรธานี เขต 4 5.02%
158.  สพป.สมุทรสาคร 4.97%
159.  สพป.นครนายก 4.90%
160.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 4.88%
161.  สพป.พิจิตร เขต 2 4.87%
162.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 4.84%
163.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.81%
164.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 4.78%
165.  สพป.แพร่ เขต 1 4.73%
166.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 4.69%
167.  สพป.ชุมพร เขต 1 4.61%
168.  สพป.เชียงราย เขต 4 4.58%
169.  สพป.ชัยนาท 4.57%
170.  สพป.ราชบุรี เขต 2 4.55%
171.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 4.54%
172.  สพป.ชุมพร เขต 2 4.46%
173.  สพป.เลย เขต 3 4.42%
174.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 4.42%
175.  สพป.ชลบุรี เขต 2 4.24%
176.  สพป.เชียงราย เขต 2 4.22%
177.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 4.21%
178.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 4.14%
179.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 4.11%
180.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 4.04%
181.  สพป.นนทบุรี เขต 1 2.73%
182.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 2.64%
183.  สพป.นนทบุรี เขต 2 2.39%

Powered By www.thaieducation.net