ภาวะทุพโภชนาการ (ผอม) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

 
 มากกว่าร้อยละ 7.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 7.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.นราธิวาส เขต 1 13.89%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 13.44%
3.  สพป.ปัตตานี เขต 3 12.30%
4.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 12.10%
5.  สพป.นราธิวาส เขต 2 11.33%
6.  สพป.ยะลา เขต 1 10.67%
7.  สพป.ยะลา เขต 2 10.14%
8.  สพป.ปัตตานี เขต 1 9.98%
9.  สพป.นครพนม เขต 2 9.91%
10.  สพป.นราธิวาส เขต 3 9.55%
11.  สพป.สิงห์บุรี 9.54%
12.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 9.53%
13.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 9.44%
14.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 9.25%
15.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 8.99%
16.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 8.96%
17.  สพป.ตาก เขต 1 8.39%
18.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 8.35%
19.  สพป.ยะลา เขต 3 8.24%
20.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 8.24%
21.  สพป.นครพนม เขต 1 8.21%
22.  สพป.มุกดาหาร 8.10%
23.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 8.07%
24.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 8.03%
25.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 8.03%
26.  สพป.อุดรธานี เขต 1 7.86%
27.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.74%
28.  สพป.ลำปาง เขต 3 7.71%
29.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 7.62%
30.  สพป.สตูล 7.61%
31.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 7.61%
32.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 7.56%
33.  สพป.ภูเก็ต 7.51%
34.  สพป.ตราด 7.44%
35.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 7.42%
36.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 7.41%
37.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 7.38%
38.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 7.37%
39.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 7.34%
40.  สพป.สกลนคร เขต 2 7.31%
41.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 7.28%
42.  สพป.สกลนคร เขต 1 7.27%
43.  สพป.ลำปาง เขต 2 7.26%
44.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 7.20%
45.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 7.19%
46.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 7.10%
47.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 7.01%
48.  สพป.ตรัง เขต 2 7.00%
49.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 6.99%
50.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 6.99%
51.  สพป.สกลนคร เขต 3 6.98%
52.  สพป.ยโสธร เขต 2 6.94%
53.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 6.93%
54.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 6.92%
55.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.91%
56.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 6.91%
57.  สพป.สงขลา เขต 3 6.89%
58.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.86%
59.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 6.84%
60.  สพป.ตาก เขต 2 6.82%
61.  สพป.นนทบุรี เขต 2 6.79%
62.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 6.79%
63.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 6.77%
64.  สพป.อุดรธานี เขต 2 6.74%
65.  สพป.ลำพูน เขต 2 6.70%
66.  สพป.เชียงราย เขต 3 6.67%
67.  สพป.บึงกาฬ 6.65%
68.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 6.63%
69.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 6.62%
70.  สพป.สุโขทัย เขต 2 6.61%
71.  สพป.นครปฐม เขต 1 6.57%
72.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 6.57%
73.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 6.56%
74.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 6.56%
75.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 6.56%
76.  สพป.สระบุรี เขต 2 6.54%
77.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 6.53%
78.  สพป.หนองคาย เขต 1 6.47%
79.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 6.46%
80.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 6.45%
81.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 6.41%
82.  สพป.สุโขทัย เขต 1 6.40%
83.  สพป.เลย เขต 2 6.39%
84.  สพป.เลย เขต 1 6.36%
85.  สพป.ลำปาง เขต 1 6.35%
86.  สพป.ลพบุรี เขต 2 6.34%
87.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 6.34%
88.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 6.33%
89.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6.32%
90.  สพป.พัทลุง เขต 1 6.31%
91.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 6.28%
92.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 6.28%
93.  สพป.น่าน เขต 1 6.28%
94.  สพป.ราชบุรี เขต 1 6.27%
95.  สพป.อำนาจเจริญ 6.26%
96.  สพป.ราชบุรี เขต 2 6.24%
97.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 6.20%
98.  สพป.สงขลา เขต 2 6.20%
99.  สพป.ยโสธร เขต 1 6.19%
100.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 6.18%
101.  สพป.ระนอง 6.15%
102.  สพป.สงขลา เขต 1 6.14%
103.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 6.07%
104.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 6.05%
105.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 6.04%
106.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 6.03%
107.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 6.03%
108.  สพป.จันทบุรี เขต 2 6.03%
109.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 6.01%
110.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 6.01%
111.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 6.00%
112.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 5.97%
113.  สพป.หนองคาย เขต 2 5.96%
114.  สพป.สระบุรี เขต 1 5.94%
115.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 5.92%
116.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 5.87%
117.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 5.86%
118.  สพป.สมุทรสงคราม 5.85%
119.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 5.85%
120.  สพป.พิจิตร เขต 1 5.85%
121.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 5.84%
122.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 5.84%
123.  สพป.นครนายก 5.80%
124.  สพป.ชลบุรี เขต 3 5.80%
125.  สพป.จันทบุรี เขต 1 5.80%
126.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 5.80%
127.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 5.78%
128.  สพป.พัทลุง เขต 2 5.76%
129.  สพป.เชียงราย เขต 1 5.75%
130.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 5.70%
131.  สพป.เลย เขต 3 5.65%
132.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 5.64%
133.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 5.56%
134.  สพป.น่าน เขต 2 5.55%
135.  สพป.พิจิตร เขต 2 5.54%
136.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 5.52%
137.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 5.52%
138.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 5.50%
139.  สพป.สระแก้ว เขต 1 5.48%
140.  สพป.อุดรธานี เขต 3 5.46%
141.  สพป.แพร่ เขต 2 5.46%
142.  สพป.เชียงราย เขต 2 5.40%
143.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 5.40%
144.  สพป.ลพบุรี เขต 1 5.39%
145.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 5.39%
146.  สพป.สระแก้ว เขต 2 5.37%
147.  สพป.ชัยนาท 5.35%
148.  สพป.อุดรธานี เขต 4 5.35%
149.  สพป.สมุทรสาคร 5.34%
150.  สพป.ระยอง เขต 1 5.33%
151.  สพป.ลำพูน เขต 1 5.29%
152.  สพป.กระบี่ 5.26%
153.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 5.24%
154.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 5.17%
155.  สพป.พังงา 5.16%
156.  สพป.ตรัง เขต 1 5.15%
157.  สพป.พะเยา เขต 1 5.15%
158.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 5.14%
159.  สพป.ชลบุรี เขต 2 5.14%
160.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 5.08%
161.  สพป.พะเยา เขต 2 5.03%
162.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4.92%
163.  สพป.เชียงราย เขต 4 4.92%
164.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 4.85%
165.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 4.81%
166.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4.81%
167.  สพป.อ่างทอง 4.78%
168.  สพป.นครปฐม เขต 2 4.73%
169.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 4.69%
170.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 4.59%
171.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 4.53%
172.  สพป.กรุงเทพมหานคร 4.49%
173.  สพป.ชุมพร เขต 2 4.44%
174.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 4.42%
175.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 4.42%
176.  สพป.ชลบุรี เขต 1 4.39%
177.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 4.38%
178.  สพป.ชุมพร เขต 1 4.13%
179.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 3.86%
180.  สพป.ระยอง เขต 2 3.51%
181.  สพป.นนทบุรี เขต 1 3.02%
182.  สพป.แพร่ เขต 1 2.13%

Powered By www.thaieducation.net