ภาวะทุพโภชนาการ (ผอม) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

 
 มากกว่าร้อยละ 7.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 7.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.นราธิวาส เขต 1 15.69%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 14.19%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 2 11.46%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 3 11.42%
5.  สพป.ปัตตานี เขต 1 11.27%
6.  สพป.นครพนม เขต 2 11.05%
7.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 10.70%
8.  สพป.ปัตตานี เขต 3 10.61%
9.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 10.55%
10.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 10.18%
11.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 10.16%
12.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 10.13%
13.  สพป.ยะลา เขต 2 9.88%
14.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 9.21%
15.  สพป.นครพนม เขต 1 8.81%
16.  สพป.ยะลา เขต 1 8.67%
17.  สพป.ราชบุรี เขต 1 8.56%
18.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 8.53%
19.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 8.51%
20.  สพป.ตรัง เขต 2 8.46%
21.  สพป.เชียงราย เขต 3 8.38%
22.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 8.05%
23.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 8.05%
24.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 8.04%
25.  สพป.ตาก เขต 1 8.02%
26.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 7.96%
27.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 7.91%
28.  สพป.สกลนคร เขต 1 7.91%
29.  สพป.อุดรธานี เขต 1 7.86%
30.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 7.84%
31.  สพป.สตูล 7.80%
32.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 7.77%
33.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 7.76%
34.  สพป.สกลนคร เขต 3 7.74%
35.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.67%
36.  สพป.ลำปาง เขต 2 7.60%
37.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 7.58%
38.  สพป.ยะลา เขต 3 7.53%
39.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 7.52%
40.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7.52%
41.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 7.50%
42.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 7.48%
43.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 7.47%
44.  สพป.ภูเก็ต 7.36%
45.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 7.33%
46.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 7.32%
47.  สพป.สกลนคร เขต 2 7.32%
48.  สพป.มุกดาหาร 7.28%
49.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 7.25%
50.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 7.22%
51.  สพป.ยโสธร เขต 1 7.22%
52.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 7.14%
53.  สพป.ตาก เขต 2 7.11%
54.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 7.11%
55.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 7.08%
56.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 7.08%
57.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7.07%
58.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 7.07%
59.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7.05%
60.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 6.99%
61.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 6.96%
62.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 6.91%
63.  สพป.สระบุรี เขต 2 6.90%
64.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 6.81%
65.  สพป.สงขลา เขต 2 6.79%
66.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 6.77%
67.  สพป.บึงกาฬ 6.76%
68.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 6.76%
69.  สพป.ยโสธร เขต 2 6.75%
70.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.73%
71.  สพป.อุดรธานี เขต 2 6.73%
72.  สพป.เชียงราย เขต 2 6.72%
73.  สพป.สมุทรสงคราม 6.71%
74.  สพป.พิจิตร เขต 1 6.69%
75.  สพป.น่าน เขต 1 6.67%
76.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 6.66%
77.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 6.64%
78.  สพป.สุโขทัย เขต 2 6.63%
79.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 6.63%
80.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 6.62%
81.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 6.62%
82.  สพป.จันทบุรี เขต 2 6.57%
83.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 6.57%
84.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 6.55%
85.  สพป.อำนาจเจริญ 6.52%
86.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 6.51%
87.  สพป.อุดรธานี เขต 3 6.51%
88.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 6.49%
89.  สพป.ลพบุรี เขต 2 6.48%
90.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 6.48%
91.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 6.46%
92.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 6.43%
93.  สพป.สงขลา เขต 3 6.43%
94.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 6.40%
95.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 6.39%
96.  สพป.สระบุรี เขต 1 6.34%
97.  สพป.แพร่ เขต 2 6.33%
98.  สพป.หนองคาย เขต 1 6.33%
99.  สพป.อุดรธานี เขต 4 6.31%
100.  สพป.พังงา 6.30%
101.  สพป.ลำปาง เขต 3 6.26%
102.  สพป.สุโขทัย เขต 1 6.17%
103.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.14%
104.  สพป.นครนายก 6.14%
105.  สพป.นครปฐม เขต 1 6.13%
106.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 6.11%
107.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 6.11%
108.  สพป.พัทลุง เขต 1 6.07%
109.  สพป.หนองคาย เขต 2 6.04%
110.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 6.03%
111.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 6.00%
112.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 5.97%
113.  สพป.ตราด 5.94%
114.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 5.94%
115.  สพป.ราชบุรี เขต 2 5.94%
116.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 5.92%
117.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 5.88%
118.  สพป.จันทบุรี เขต 1 5.83%
119.  สพป.ระนอง 5.82%
120.  สพป.ระยอง เขต 1 5.79%
121.  สพป.เลย เขต 1 5.78%
122.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 5.77%
123.  สพป.เชียงราย เขต 1 5.76%
124.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 5.76%
125.  สพป.พัทลุง เขต 2 5.75%
126.  สพป.พิจิตร เขต 2 5.74%
127.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 5.71%
128.  สพป.ชลบุรี เขต 3 5.71%
129.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 5.68%
130.  สพป.เลย เขต 3 5.66%
131.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 5.66%
132.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 5.63%
133.  สพป.เชียงราย เขต 4 5.62%
134.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 5.60%
135.  สพป.เลย เขต 2 5.55%
136.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 5.55%
137.  สพป.สงขลา เขต 1 5.54%
138.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 5.53%
139.  สพป.สระแก้ว เขต 2 5.52%
140.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 5.50%
141.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 5.48%
142.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 5.47%
143.  สพป.แพร่ เขต 1 5.46%
144.  สพป.พะเยา เขต 2 5.45%
145.  สพป.กระบี่ 5.42%
146.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 5.42%
147.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 5.39%
148.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 5.30%
149.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 5.29%
150.  สพป.ลำพูน เขต 2 5.27%
151.  สพป.สมุทรสาคร 5.25%
152.  สพป.ชัยนาท 5.25%
153.  สพป.ลำปาง เขต 1 5.24%
154.  สพป.ชลบุรี เขต 2 5.23%
155.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 5.23%
156.  สพป.นครปฐม เขต 2 5.20%
157.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 5.17%
158.  สพป.นนทบุรี เขต 2 5.16%
159.  สพป.น่าน เขต 2 5.15%
160.  สพป.ตรัง เขต 1 5.14%
161.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 5.07%
162.  สพป.ลพบุรี เขต 1 5.04%
163.  สพป.สระแก้ว เขต 1 5.02%
164.  สพป.ลำพูน เขต 1 4.93%
165.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 4.86%
166.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 4.85%
167.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.67%
168.  สพป.ชุมพร เขต 2 4.66%
169.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 4.60%
170.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 4.55%
171.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 4.53%
172.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 4.46%
173.  สพป.สิงห์บุรี 4.45%
174.  สพป.อ่างทอง 4.42%
175.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 4.25%
176.  สพป.ระยอง เขต 2 4.24%
177.  สพป.พะเยา เขต 1 4.21%
178.  สพป.กรุงเทพมหานคร 4.08%
179.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 4.06%
180.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 3.88%
181.  สพป.ชุมพร เขต 1 3.85%
182.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.80%
183.  สพป.นนทบุรี เขต 1 3.19%

Powered By www.thaieducation.net