ภาวะทุพโภชนาการ (ผอม) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

 
 มากกว่าร้อยละ 7.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 7.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.นราธิวาส เขต 1 12.87%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 12.50%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 2 10.45%
4.  สพป.นครพนม เขต 2 9.81%
5.  สพป.ยะลา เขต 1 9.81%
6.  สพป.ยะลา เขต 2 9.54%
7.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 8.93%
8.  สพป.นราธิวาส เขต 3 8.89%
9.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 8.80%
10.  สพป.ปัตตานี เขต 1 8.72%
11.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 8.67%
12.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 8.53%
13.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 8.40%
14.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 8.20%
15.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 8.15%
16.  สพป.นครพนม เขต 1 8.07%
17.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 7.89%
18.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7.68%
19.  สพป.ลำปาง เขต 3 7.46%
20.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.42%
21.  สพป.ยะลา เขต 3 7.41%
22.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 7.38%
23.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 7.34%
24.  สพป.มุกดาหาร 7.33%
25.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 7.28%
26.  สพป.อุดรธานี เขต 1 7.21%
27.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 7.19%
28.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 7.16%
29.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 7.16%
30.  สพป.ตาก เขต 1 7.13%
31.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 7.04%
32.  สพป.สตูล 7.02%
33.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 6.99%
34.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 6.95%
35.  สพป.ลำปาง เขต 2 6.91%
36.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 6.88%
37.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 6.78%
38.  สพป.ตราด 6.75%
39.  สพป.สกลนคร เขต 1 6.68%
40.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 6.65%
41.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 6.63%
42.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 6.60%
43.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 6.56%
44.  สพป.สกลนคร เขต 2 6.50%
45.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 6.49%
46.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 6.46%
47.  สพป.ภูเก็ต 6.42%
48.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 6.42%
49.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.41%
50.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.35%
51.  สพป.ลำพูน เขต 2 6.33%
52.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 6.30%
53.  สพป.ตาก เขต 2 6.30%
54.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 6.30%
55.  สพป.พัทลุง เขต 1 6.29%
56.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 6.28%
57.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 6.26%
58.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 6.23%
59.  สพป.นครปฐม เขต 1 6.22%
60.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 6.22%
61.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 6.21%
62.  สพป.เชียงราย เขต 3 6.18%
63.  สพป.อุดรธานี เขต 2 6.17%
64.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 6.15%
65.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 6.13%
66.  สพป.สกลนคร เขต 3 6.11%
67.  สพป.สุโขทัย เขต 1 6.11%
68.  สพป.ยโสธร เขต 2 6.10%
69.  สพป.สุโขทัย เขต 2 6.10%
70.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 6.10%
71.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 6.07%
72.  สพป.ตรัง เขต 2 6.06%
73.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 6.05%
74.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 5.99%
75.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 5.96%
76.  สพป.บึงกาฬ 5.96%
77.  สพป.พิจิตร เขต 1 5.96%
78.  สพป.สงขลา เขต 3 5.94%
79.  สพป.นนทบุรี เขต 2 5.93%
80.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 5.92%
81.  สพป.แพร่ เขต 2 5.90%
82.  สพป.ราชบุรี เขต 2 5.89%
83.  สพป.ลพบุรี เขต 2 5.88%
84.  สพป.เลย เขต 2 5.88%
85.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 5.83%
86.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 5.82%
87.  สพป.สระบุรี เขต 2 5.81%
88.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 5.79%
89.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 5.78%
90.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5.75%
91.  สพป.น่าน เขต 1 5.75%
92.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 5.75%
93.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 5.75%
94.  สพป.ยโสธร เขต 1 5.71%
95.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 5.70%
96.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 5.69%
97.  สพป.หนองคาย เขต 1 5.66%
98.  สพป.สระบุรี เขต 1 5.66%
99.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 5.62%
100.  สพป.ราชบุรี เขต 1 5.62%
101.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 5.60%
102.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5.60%
103.  สพป.เลย เขต 1 5.54%
104.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 5.54%
105.  สพป.สงขลา เขต 2 5.52%
106.  สพป.อำนาจเจริญ 5.52%
107.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 5.51%
108.  สพป.หนองคาย เขต 2 5.51%
109.  สพป.จันทบุรี เขต 2 5.49%
110.  สพป.พัทลุง เขต 2 5.49%
111.  สพป.นครนายก 5.49%
112.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 5.48%
113.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 5.48%
114.  สพป.ระนอง 5.48%
115.  สพป.สงขลา เขต 1 5.47%
116.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 5.46%
117.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 5.44%
118.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 5.43%
119.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 5.42%
120.  สพป.จันทบุรี เขต 1 5.41%
121.  สพป.ลพบุรี เขต 1 5.38%
122.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 5.37%
123.  สพป.เชียงราย เขต 1 5.37%
124.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 5.36%
125.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 5.31%
126.  สพป.ลำปาง เขต 1 5.27%
127.  สพป.ชลบุรี เขต 3 5.25%
128.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 5.25%
129.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 5.24%
130.  สพป.เชียงราย เขต 2 5.19%
131.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 5.18%
132.  สพป.สมุทรสงคราม 5.16%
133.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 5.12%
134.  สพป.น่าน เขต 2 5.08%
135.  สพป.ระยอง เขต 1 5.06%
136.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 5.06%
137.  สพป.ตรัง เขต 1 5.05%
138.  สพป.เลย เขต 3 4.99%
139.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 4.96%
140.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 4.91%
141.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 4.89%
142.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 4.88%
143.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 4.85%
144.  สพป.สระแก้ว เขต 2 4.82%
145.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4.79%
146.  สพป.พิจิตร เขต 2 4.78%
147.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 4.78%
148.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 4.78%
149.  สพป.ลำพูน เขต 1 4.75%
150.  สพป.อุดรธานี เขต 3 4.74%
151.  สพป.พะเยา เขต 1 4.74%
152.  สพป.สระแก้ว เขต 1 4.73%
153.  สพป.กระบี่ 4.71%
154.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 4.69%
155.  สพป.พังงา 4.67%
156.  สพป.สมุทรสาคร 4.64%
157.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 4.63%
158.  สพป.สิงห์บุรี 4.53%
159.  สพป.ชลบุรี เขต 2 4.53%
160.  สพป.อุดรธานี เขต 4 4.45%
161.  สพป.แพร่ เขต 1 4.44%
162.  สพป.กรุงเทพมหานคร 4.38%
163.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4.36%
164.  สพป.ชัยนาท 4.28%
165.  สพป.อ่างทอง 4.27%
166.  สพป.นครปฐม เขต 2 4.25%
167.  สพป.พะเยา เขต 2 4.24%
168.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 4.19%
169.  สพป.ชุมพร เขต 2 4.14%
170.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 4.11%
171.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 4.08%
172.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 3.97%
173.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 3.95%
174.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 3.94%
175.  สพป.เชียงราย เขต 4 3.89%
176.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.72%
177.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 3.57%
178.  สพป.ชุมพร เขต 1 3.39%
179.  สพป.ระยอง เขต 2 3.39%
180.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 3.33%
181.  สพป.นนทบุรี เขต 1 2.42%
182.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 2.10%

Powered By www.thaieducation.net