ภาวะทุพโภชนาการ (ผอม) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 
 มากกว่าร้อยละ 7.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 7.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.นราธิวาส เขต 1 17.37%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 14.94%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 2 14.02%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 3 13.92%
5.  สพป.ปัตตานี เขต 3 12.93%
6.  สพป.ปัตตานี เขต 1 12.69%
7.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 11.94%
8.  สพป.ยะลา เขต 2 11.87%
9.  สพป.นครพนม เขต 2 11.80%
10.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 11.66%
11.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 11.54%
12.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 11.31%
13.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 10.82%
14.  สพป.ยะลา เขต 1 10.63%
15.  สพป.นครพนม เขต 1 10.04%
16.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 9.98%
17.  สพป.ตรัง เขต 2 9.91%
18.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 9.80%
19.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 9.61%
20.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 9.57%
21.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 9.43%
22.  สพป.มุกดาหาร 9.39%
23.  สพป.ตาก เขต 1 9.34%
24.  สพป.อุดรธานี เขต 1 9.30%
25.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 9.19%
26.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 9.19%
27.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 9.14%
28.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 9.12%
29.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 9.09%
30.  สพป.ราชบุรี เขต 1 9.06%
31.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 8.99%
32.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 8.99%
33.  สพป.สกลนคร เขต 3 8.90%
34.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 8.87%
35.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 8.87%
36.  สพป.เชียงราย เขต 3 8.77%
37.  สพป.ตาก เขต 2 8.70%
38.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 8.59%
39.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 8.57%
40.  สพป.ยะลา เขต 3 8.52%
41.  สพป.สกลนคร เขต 2 8.52%
42.  สพป.สกลนคร เขต 1 8.47%
43.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 8.47%
44.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 8.46%
45.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 8.43%
46.  สพป.สตูล 8.40%
47.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 8.38%
48.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 8.34%
49.  สพป.แพร่ เขต 2 8.33%
50.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 8.27%
51.  สพป.ลำปาง เขต 2 8.18%
52.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 8.06%
53.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 8.01%
54.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 8.00%
55.  สพป.ภูเก็ต 7.99%
56.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 7.97%
57.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 7.97%
58.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7.96%
59.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 7.96%
60.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 7.93%
61.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 7.91%
62.  สพป.อำนาจเจริญ 7.91%
63.  สพป.อุดรธานี เขต 2 7.88%
64.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 7.87%
65.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 7.87%
66.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 7.86%
67.  สพป.จันทบุรี เขต 2 7.85%
68.  สพป.สงขลา เขต 2 7.84%
69.  สพป.สระบุรี เขต 2 7.82%
70.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 7.80%
71.  สพป.พิจิตร เขต 1 7.79%
72.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 7.77%
73.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 7.69%
74.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 7.69%
75.  สพป.เชียงราย เขต 4 7.67%
76.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 7.64%
77.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 7.64%
78.  สพป.ยโสธร เขต 2 7.61%
79.  สพป.สุโขทัย เขต 2 7.61%
80.  สพป.บึงกาฬ 7.60%
81.  สพป.น่าน เขต 1 7.56%
82.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 7.56%
83.  สพป.เชียงราย เขต 2 7.50%
84.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 7.50%
85.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 7.47%
86.  สพป.อุดรธานี เขต 3 7.46%
87.  สพป.อุดรธานี เขต 4 7.43%
88.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 7.43%
89.  สพป.หนองคาย เขต 1 7.42%
90.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 7.38%
91.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 7.36%
92.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 7.34%
93.  สพป.ลพบุรี เขต 2 7.33%
94.  สพป.สระบุรี เขต 1 7.26%
95.  สพป.ยโสธร เขต 1 7.26%
96.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 7.24%
97.  สพป.สงขลา เขต 3 7.24%
98.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 7.24%
99.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 7.20%
100.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 7.18%
101.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 7.10%
102.  สพป.ลพบุรี เขต 1 7.09%
103.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 7.08%
104.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 7.02%
105.  สพป.สุโขทัย เขต 1 7.02%
106.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 7.00%
107.  สพป.ชลบุรี เขต 2 6.98%
108.  สพป.ชัยนาท 6.97%
109.  สพป.สระแก้ว เขต 2 6.97%
110.  สพป.เลย เขต 1 6.95%
111.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 6.93%
112.  สพป.สมุทรสงคราม 6.87%
113.  สพป.ลำปาง เขต 3 6.87%
114.  สพป.ลำปาง เขต 1 6.87%
115.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 6.85%
116.  สพป.เชียงราย เขต 1 6.85%
117.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 6.84%
118.  สพป.เลย เขต 3 6.80%
119.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 6.75%
120.  สพป.ระนอง 6.71%
121.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 6.69%
122.  สพป.หนองคาย เขต 2 6.68%
123.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 6.68%
124.  สพป.เลย เขต 2 6.67%
125.  สพป.นครนายก 6.66%
126.  สพป.พัทลุง เขต 1 6.65%
127.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 6.64%
128.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 6.63%
129.  สพป.ราชบุรี เขต 2 6.59%
130.  สพป.พังงา 6.55%
131.  สพป.ชลบุรี เขต 3 6.54%
132.  สพป.พิจิตร เขต 2 6.51%
133.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 6.51%
134.  สพป.พัทลุง เขต 2 6.48%
135.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 6.47%
136.  สพป.ตราด 6.46%
137.  สพป.ระยอง เขต 1 6.46%
138.  สพป.จันทบุรี เขต 1 6.38%
139.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 6.37%
140.  สพป.นครปฐม เขต 1 6.37%
141.  สพป.สงขลา เขต 1 6.36%
142.  สพป.สระแก้ว เขต 1 6.36%
143.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 6.32%
144.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 6.23%
145.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 6.21%
146.  สพป.แพร่ เขต 1 6.20%
147.  สพป.ลำพูน เขต 2 6.16%
148.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 6.10%
149.  สพป.นครปฐม เขต 2 6.10%
150.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 6.09%
151.  สพป.ตรัง เขต 1 6.09%
152.  สพป.กระบี่ 6.04%
153.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 6.01%
154.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 5.99%
155.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 5.93%
156.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 5.92%
157.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 5.92%
158.  สพป.ชุมพร เขต 2 5.89%
159.  สพป.สมุทรสาคร 5.80%
160.  สพป.นนทบุรี เขต 2 5.78%
161.  สพป.น่าน เขต 2 5.77%
162.  สพป.พะเยา เขต 2 5.77%
163.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 5.74%
164.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 5.71%
165.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 5.65%
166.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 5.64%
167.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 5.60%
168.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 5.54%
169.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 5.42%
170.  สพป.ระยอง เขต 2 5.41%
171.  สพป.ชลบุรี เขต 1 5.41%
172.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 5.25%
173.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 5.21%
174.  สพป.สิงห์บุรี 5.19%
175.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 5.17%
176.  สพป.อ่างทอง 5.11%
177.  สพป.พะเยา เขต 1 5.08%
178.  สพป.กรุงเทพมหานคร 5.04%
179.  สพป.ชุมพร เขต 1 4.98%
180.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 4.81%
181.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 4.73%
182.  สพป.ลำพูน เขต 1 4.69%
183.  สพป.นนทบุรี เขต 1 4.64%

Powered By www.thaieducation.net