ภาวะทุพโภชนาการ (ผอม) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 
 มากกว่าร้อยละ 7.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 7.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 3 14.59%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 14.10%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 1 13.69%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 3 12.69%
5.  สพป.นครพนม เขต 2 11.85%
6.  สพป.นราธิวาส เขต 2 11.82%
7.  สพป.ปัตตานี เขต 1 11.14%
8.  สพป.ยะลา เขต 2 11.14%
9.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 10.69%
10.  สพป.ยะลา เขต 1 10.46%
11.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 10.41%
12.  สพป.สกลนคร เขต 1 10.10%
13.  สพป.สตูล 9.98%
14.  สพป.ตาก เขต 1 9.83%
15.  สพป.มุกดาหาร 9.71%
16.  สพป.นครพนม เขต 1 9.62%
17.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 9.58%
18.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 9.22%
19.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 8.99%
20.  สพป.น่าน เขต 1 8.88%
21.  สพป.สงขลา เขต 2 8.88%
22.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 8.88%
23.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 8.81%
24.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 8.76%
25.  สพป.ลำปาง เขต 2 8.76%
26.  สพป.สุโขทัย เขต 1 8.72%
27.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 8.71%
28.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 8.69%
29.  สพป.ยะลา เขต 3 8.69%
30.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 8.64%
31.  สพป.ตาก เขต 2 8.55%
32.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 8.53%
33.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 8.50%
34.  สพป.สกลนคร เขต 3 8.48%
35.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 8.48%
36.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 8.47%
37.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 8.39%
38.  สพป.ลำปาง เขต 3 8.37%
39.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 8.36%
40.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 8.26%
41.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 8.24%
42.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 8.21%
43.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 8.20%
44.  สพป.สกลนคร เขต 2 8.18%
45.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 8.17%
46.  สพป.อุดรธานี เขต 1 8.12%
47.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 8.12%
48.  สพป.ราชบุรี เขต 1 7.98%
49.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 7.97%
50.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 7.94%
51.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 7.89%
52.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 7.88%
53.  สพป.นนทบุรี เขต 2 7.86%
54.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7.75%
55.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 7.71%
56.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7.69%
57.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 7.67%
58.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 7.67%
59.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 7.66%
60.  สพป.น่าน เขต 2 7.64%
61.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 7.61%
62.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 7.56%
63.  สพป.จันทบุรี เขต 2 7.54%
64.  สพป.ยโสธร เขต 1 7.52%
65.  สพป.หนองคาย เขต 2 7.52%
66.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 7.48%
67.  สพป.ลพบุรี เขต 2 7.43%
68.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 7.42%
69.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 7.41%
70.  สพป.อำนาจเจริญ 7.40%
71.  สพป.อุดรธานี เขต 2 7.35%
72.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 7.34%
73.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 7.33%
74.  สพป.ระนอง 7.32%
75.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 7.24%
76.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 7.24%
77.  สพป.ตราด 7.19%
78.  สพป.พะเยา เขต 2 7.19%
79.  สพป.บึงกาฬ 7.18%
80.  สพป.แพร่ เขต 2 7.14%
81.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 7.13%
82.  สพป.สงขลา เขต 3 7.10%
83.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 7.08%
84.  สพป.เลย เขต 1 7.07%
85.  สพป.ลำปาง เขต 1 7.06%
86.  สพป.พัทลุง เขต 2 7.06%
87.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 7.03%
88.  สพป.ลำพูน เขต 2 7.02%
89.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 7.01%
90.  สพป.สุโขทัย เขต 2 7.00%
91.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 7.00%
92.  สพป.เลย เขต 2 7.00%
93.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 6.99%
94.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 6.96%
95.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 6.95%
96.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 6.95%
97.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 6.93%
98.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 6.92%
99.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 6.91%
100.  สพป.พิจิตร เขต 1 6.89%
101.  สพป.เชียงราย เขต 2 6.87%
102.  สพป.ลพบุรี เขต 1 6.84%
103.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 6.84%
104.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 6.83%
105.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 6.81%
106.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 6.80%
107.  สพป.ภูเก็ต 6.77%
108.  สพป.สงขลา เขต 1 6.75%
109.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 6.72%
110.  สพป.ลำพูน เขต 1 6.70%
111.  สพป.หนองคาย เขต 1 6.67%
112.  สพป.ยโสธร เขต 2 6.67%
113.  สพป.สระบุรี เขต 2 6.66%
114.  สพป.สระบุรี เขต 1 6.66%
115.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 6.66%
116.  สพป.นครปฐม เขต 1 6.65%
117.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 6.64%
118.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 6.63%
119.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 6.59%
120.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 6.59%
121.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 6.59%
122.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 6.55%
123.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 6.45%
124.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 6.43%
125.  สพป.ตรัง เขต 2 6.41%
126.  สพป.ชัยนาท 6.40%
127.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 6.40%
128.  สพป.กระบี่ 6.38%
129.  สพป.เชียงราย เขต 1 6.37%
130.  สพป.พัทลุง เขต 1 6.37%
131.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 6.35%
132.  สพป.ชลบุรี เขต 1 6.35%
133.  สพป.พะเยา เขต 1 6.34%
134.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 6.34%
135.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 6.34%
136.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 6.30%
137.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 6.30%
138.  สพป.เชียงราย เขต 3 6.26%
139.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 6.24%
140.  สพป.ระยอง เขต 1 6.24%
141.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 6.09%
142.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 6.04%
143.  สพป.สระแก้ว เขต 2 6.03%
144.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 6.02%
145.  สพป.ชลบุรี เขต 3 6.02%
146.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 6.01%
147.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 6.01%
148.  สพป.เลย เขต 3 6.00%
149.  สพป.อ่างทอง 6.00%
150.  สพป.จันทบุรี เขต 1 6.00%
151.  สพป.ระยอง เขต 2 5.99%
152.  สพป.ตรัง เขต 1 5.99%
153.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 5.98%
154.  สพป.อุดรธานี เขต 3 5.97%
155.  สพป.สิงห์บุรี 5.96%
156.  สพป.นครปฐม เขต 2 5.94%
157.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 5.91%
158.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 5.91%
159.  สพป.ราชบุรี เขต 2 5.89%
160.  สพป.นครนายก 5.87%
161.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 5.78%
162.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 5.77%
163.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 5.76%
164.  สพป.สระแก้ว เขต 1 5.73%
165.  สพป.พังงา 5.69%
166.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 5.64%
167.  สพป.แพร่ เขต 1 5.59%
168.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 5.59%
169.  สพป.สมุทรสาคร 5.52%
170.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 5.52%
171.  สพป.ชลบุรี เขต 2 5.43%
172.  สพป.อุดรธานี เขต 4 5.42%
173.  สพป.กรุงเทพมหานคร 5.33%
174.  สพป.พิจิตร เขต 2 5.33%
175.  สพป.เชียงราย เขต 4 5.32%
176.  สพป.สมุทรสงคราม 5.28%
177.  สพป.ชุมพร เขต 2 5.26%
178.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 4.94%
179.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 4.90%
180.  สพป.ชุมพร เขต 1 4.82%
181.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 4.67%
182.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 4.65%
183.  สพป.นนทบุรี เขต 1 3.32%

Powered By www.thaieducation.net