ภาวะทุพโภชนาการ (ผอม) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

 
 มากกว่าร้อยละ 7.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 7.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 2 12.44%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 3 10.24%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 1 9.55%
4.  สพป.นครพนม เขต 2 8.96%
5.  สพป.นราธิวาส เขต 2 8.73%
6.  สพป.ยะลา เขต 2 8.48%
7.  สพป.ยะลา เขต 1 8.18%
8.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 7.93%
9.  สพป.นครพนม เขต 1 7.84%
10.  สพป.ปัตตานี เขต 1 7.78%
11.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 7.64%
12.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 7.56%
13.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 7.36%
14.  สพป.นราธิวาส เขต 3 7.32%
15.  สพป.สกลนคร เขต 1 7.30%
16.  สพป.มุกดาหาร 7.26%
17.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 7.24%
18.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 7.19%
19.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 7.09%
20.  สพป.ลำปาง เขต 3 7.09%
21.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 6.97%
22.  สพป.น่าน เขต 1 6.96%
23.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 6.85%
24.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 6.76%
25.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 6.73%
26.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 6.72%
27.  สพป.สระบุรี เขต 1 6.70%
28.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 6.64%
29.  สพป.อุดรธานี เขต 1 6.60%
30.  สพป.หนองคาย เขต 2 6.52%
31.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 6.50%
32.  สพป.สตูล 6.44%
33.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 6.39%
34.  สพป.ลำปาง เขต 2 6.36%
35.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 6.34%
36.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 6.27%
37.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 6.27%
38.  สพป.ตาก เขต 2 6.26%
39.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 6.26%
40.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 6.26%
41.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 6.24%
42.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 6.22%
43.  สพป.สกลนคร เขต 3 6.22%
44.  สพป.นนทบุรี เขต 2 6.20%
45.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 6.17%
46.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 6.15%
47.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 6.13%
48.  สพป.ภูเก็ต 6.12%
49.  สพป.ยโสธร เขต 1 6.11%
50.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 6.06%
51.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 6.05%
52.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 6.05%
53.  สพป.สุโขทัย เขต 1 6.04%
54.  สพป.สุโขทัย เขต 2 6.00%
55.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 6.00%
56.  สพป.เลย เขต 2 5.99%
57.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 5.98%
58.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 5.95%
59.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 5.94%
60.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 5.94%
61.  สพป.ตรัง เขต 1 5.91%
62.  สพป.สงขลา เขต 2 5.91%
63.  สพป.เลย เขต 1 5.90%
64.  สพป.ยะลา เขต 3 5.89%
65.  สพป.จันทบุรี เขต 1 5.87%
66.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5.85%
67.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 5.84%
68.  สพป.อุดรธานี เขต 2 5.83%
69.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 5.81%
70.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 5.79%
71.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 5.77%
72.  สพป.สกลนคร เขต 2 5.76%
73.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 5.75%
74.  สพป.ลพบุรี เขต 2 5.75%
75.  สพป.สงขลา เขต 1 5.75%
76.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 5.74%
77.  สพป.ลพบุรี เขต 1 5.74%
78.  สพป.สระบุรี เขต 2 5.74%
79.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 5.69%
80.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 5.65%
81.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 5.63%
82.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 5.63%
83.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 5.62%
84.  สพป.อำนาจเจริญ 5.61%
85.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 5.56%
86.  สพป.สงขลา เขต 3 5.56%
87.  สพป.ตาก เขต 1 5.56%
88.  สพป.ตราด 5.51%
89.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 5.49%
90.  สพป.นครปฐม เขต 1 5.44%
91.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 5.43%
92.  สพป.ลำปาง เขต 1 5.42%
93.  สพป.พัทลุง เขต 2 5.42%
94.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5.40%
95.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 5.39%
96.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 5.35%
97.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 5.34%
98.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 5.33%
99.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 5.31%
100.  สพป.ราชบุรี เขต 1 5.31%
101.  สพป.อ่างทอง 5.31%
102.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 5.26%
103.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 5.26%
104.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 5.22%
105.  สพป.หนองคาย เขต 1 5.22%
106.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 5.22%
107.  สพป.สระแก้ว เขต 2 5.21%
108.  สพป.เชียงราย เขต 1 5.19%
109.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 5.19%
110.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 5.18%
111.  สพป.ระยอง เขต 1 5.18%
112.  สพป.ยโสธร เขต 2 5.13%
113.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5.13%
114.  สพป.แพร่ เขต 1 5.13%
115.  สพป.ระนอง 5.08%
116.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 5.03%
117.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 4.99%
118.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 4.96%
119.  สพป.แพร่ เขต 2 4.96%
120.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 4.94%
121.  สพป.ตรัง เขต 2 4.94%
122.  สพป.ลำพูน เขต 2 4.94%
123.  สพป.พะเยา เขต 2 4.91%
124.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 4.89%
125.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 4.88%
126.  สพป.เชียงราย เขต 3 4.88%
127.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 4.87%
128.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 4.86%
129.  สพป.พะเยา เขต 1 4.83%
130.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 4.82%
131.  สพป.ชลบุรี เขต 3 4.81%
132.  สพป.นครนายก 4.80%
133.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 4.75%
134.  สพป.จันทบุรี เขต 2 4.72%
135.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.71%
136.  สพป.น่าน เขต 2 4.71%
137.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 4.71%
138.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 4.70%
139.  สพป.อุดรธานี เขต 3 4.67%
140.  สพป.พังงา 4.63%
141.  สพป.กระบี่ 4.63%
142.  สพป.เชียงราย เขต 2 4.63%
143.  สพป.พิจิตร เขต 2 4.61%
144.  สพป.นครปฐม เขต 2 4.61%
145.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4.60%
146.  สพป.กรุงเทพมหานคร 4.56%
147.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 4.55%
148.  สพป.พัทลุง เขต 1 4.50%
149.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4.48%
150.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.47%
151.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 4.46%
152.  สพป.ชัยนาท 4.44%
153.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 4.43%
154.  สพป.พิจิตร เขต 1 4.42%
155.  สพป.สมุทรสาคร 4.41%
156.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 4.39%
157.  สพป.สระแก้ว เขต 1 4.35%
158.  สพป.อุดรธานี เขต 4 4.33%
159.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 4.32%
160.  สพป.ชุมพร เขต 2 4.32%
161.  สพป.เลย เขต 3 4.29%
162.  สพป.ราชบุรี เขต 2 4.27%
163.  สพป.สิงห์บุรี 4.27%
164.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 4.27%
165.  สพป.ชุมพร เขต 1 4.24%
166.  สพป.ชลบุรี เขต 2 4.10%
167.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 4.05%
168.  สพป.ลำพูน เขต 1 4.04%
169.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 4.04%
170.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.99%
171.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 3.87%
172.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 3.80%
173.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 3.68%
174.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 3.66%
175.  สพป.เชียงราย เขต 4 3.66%
176.  สพป.ระยอง เขต 2 3.56%
177.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 3.52%
178.  สพป.สมุทรสงคราม 3.50%
179.  สพป.นนทบุรี เขต 1 2.32%

Powered By www.thaieducation.net