ภาวะทุพโภชนาการ (ผอม) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

 
 มากกว่าร้อยละ 7.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 7.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 3 12.71%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 11.34%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 1 10.96%
4.  สพป.นครพนม เขต 2 10.70%
5.  สพป.ยะลา เขต 2 10.03%
6.  สพป.นราธิวาส เขต 2 9.84%
7.  สพป.นราธิวาส เขต 3 9.34%
8.  สพป.ยะลา เขต 1 9.16%
9.  สพป.ตาก เขต 1 9.14%
10.  สพป.สุโขทัย เขต 2 9.10%
11.  สพป.ปัตตานี เขต 1 8.74%
12.  สพป.นครพนม เขต 1 8.58%
13.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 8.37%
14.  สพป.สกลนคร เขต 1 8.21%
15.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 8.17%
16.  สพป.ลำปาง เขต 2 7.95%
17.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 7.92%
18.  สพป.สระบุรี เขต 1 7.84%
19.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 7.75%
20.  สพป.มุกดาหาร 7.72%
21.  สพป.อุดรธานี เขต 1 7.67%
22.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7.66%
23.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 7.55%
24.  สพป.ลำปาง เขต 3 7.52%
25.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 7.42%
26.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.40%
27.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 7.32%
28.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 7.29%
29.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 7.19%
30.  สพป.น่าน เขต 1 7.15%
31.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 7.14%
32.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 7.05%
33.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 7.00%
34.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7.00%
35.  สพป.สกลนคร เขต 3 7.00%
36.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 6.98%
37.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 6.92%
38.  สพป.ยะลา เขต 3 6.91%
39.  สพป.สตูล 6.84%
40.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 6.82%
41.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 6.76%
42.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.72%
43.  สพป.สุโขทัย เขต 1 6.68%
44.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 6.67%
45.  สพป.สกลนคร เขต 2 6.67%
46.  สพป.นนทบุรี เขต 2 6.66%
47.  สพป.เลย เขต 1 6.64%
48.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 6.62%
49.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 6.57%
50.  สพป.อุดรธานี เขต 2 6.55%
51.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 6.55%
52.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 6.45%
53.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 6.45%
54.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 6.44%
55.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 6.41%
56.  สพป.ตาก เขต 2 6.39%
57.  สพป.ลำปาง เขต 1 6.39%
58.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 6.38%
59.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 6.38%
60.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 6.37%
61.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 6.36%
62.  สพป.สงขลา เขต 2 6.34%
63.  สพป.สงขลา เขต 1 6.33%
64.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 6.32%
65.  สพป.หนองคาย เขต 2 6.28%
66.  สพป.เชียงราย เขต 1 6.27%
67.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 6.27%
68.  สพป.ยโสธร เขต 1 6.26%
69.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 6.25%
70.  สพป.ภูเก็ต 6.25%
71.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 6.22%
72.  สพป.เลย เขต 2 6.15%
73.  สพป.พัทลุง เขต 2 6.14%
74.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 6.13%
75.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 6.13%
76.  สพป.นครปฐม เขต 1 6.06%
77.  สพป.ตราด 6.03%
78.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 6.01%
79.  สพป.อำนาจเจริญ 5.97%
80.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 5.93%
81.  สพป.อ่างทอง 5.92%
82.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 5.91%
83.  สพป.พะเยา เขต 1 5.90%
84.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 5.90%
85.  สพป.ลพบุรี เขต 1 5.89%
86.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 5.89%
87.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 5.87%
88.  สพป.เลย เขต 3 5.83%
89.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 5.81%
90.  สพป.น่าน เขต 2 5.80%
91.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 5.75%
92.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 5.75%
93.  สพป.จันทบุรี เขต 1 5.74%
94.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 5.72%
95.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 5.71%
96.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 5.71%
97.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 5.70%
98.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 5.69%
99.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 5.66%
100.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 5.61%
101.  สพป.ตรัง เขต 2 5.61%
102.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 5.60%
103.  สพป.ยโสธร เขต 2 5.57%
104.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 5.53%
105.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 5.53%
106.  สพป.จันทบุรี เขต 2 5.52%
107.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 5.49%
108.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 5.45%
109.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 5.45%
110.  สพป.แพร่ เขต 2 5.44%
111.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5.42%
112.  สพป.ราชบุรี เขต 1 5.42%
113.  สพป.พัทลุง เขต 1 5.38%
114.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 5.37%
115.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 5.37%
116.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 5.35%
117.  สพป.ตรัง เขต 1 5.34%
118.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5.34%
119.  สพป.ระนอง 5.34%
120.  สพป.สระบุรี เขต 2 5.33%
121.  สพป.ระยอง เขต 1 5.31%
122.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 5.30%
123.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 5.30%
124.  สพป.อุดรธานี เขต 3 5.29%
125.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 5.28%
126.  สพป.นครนายก 5.26%
127.  สพป.แพร่ เขต 1 5.21%
128.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 5.21%
129.  สพป.กระบี่ 5.19%
130.  สพป.เชียงราย เขต 3 5.19%
131.  สพป.ชลบุรี เขต 3 5.17%
132.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 5.16%
133.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 5.12%
134.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 5.10%
135.  สพป.สระแก้ว เขต 2 5.09%
136.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 5.07%
137.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 5.06%
138.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 5.06%
139.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 5.01%
140.  สพป.กรุงเทพมหานคร 4.97%
141.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4.96%
142.  สพป.นครปฐม เขต 2 4.95%
143.  สพป.อุดรธานี เขต 4 4.94%
144.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 4.94%
145.  สพป.ลำพูน เขต 2 4.90%
146.  สพป.ระยอง เขต 2 4.90%
147.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.88%
148.  สพป.พิจิตร เขต 1 4.87%
149.  สพป.สมุทรสาคร 4.85%
150.  สพป.สิงห์บุรี 4.79%
151.  สพป.เชียงราย เขต 2 4.78%
152.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 4.77%
153.  สพป.ชลบุรี เขต 1 4.77%
154.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 4.77%
155.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.75%
156.  สพป.พังงา 4.74%
157.  สพป.พะเยา เขต 2 4.73%
158.  สพป.ชลบุรี เขต 2 4.70%
159.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 4.65%
160.  สพป.พิจิตร เขต 2 4.60%
161.  สพป.ราชบุรี เขต 2 4.54%
162.  สพป.ชุมพร เขต 2 4.51%
163.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 4.49%
164.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 4.47%
165.  สพป.สระแก้ว เขต 1 4.45%
166.  สพป.ชัยนาท 4.44%
167.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 4.30%
168.  สพป.ลำพูน เขต 1 4.26%
169.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 4.25%
170.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 4.24%
171.  สพป.เชียงราย เขต 4 4.10%
172.  สพป.ชุมพร เขต 1 4.07%
173.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 4.03%
174.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 4.02%
175.  สพป.สมุทรสงคราม 3.99%
176.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 3.98%
177.  สพป.นนทบุรี เขต 1 2.68%

Powered By www.thaieducation.net