ภาวะทุพโภชนาการ (ผอม) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

 
 มากกว่าร้อยละ 7.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 7.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 3 12.71%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 11.03%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 1 10.96%
4.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 10.13%
5.  สพป.ยะลา เขต 2 10.03%
6.  สพป.นครพนม เขต 2 9.86%
7.  สพป.นราธิวาส เขต 2 9.84%
8.  สพป.นราธิวาส เขต 3 9.34%
9.  สพป.ยะลา เขต 1 9.16%
10.  สพป.ตาก เขต 1 9.14%
11.  สพป.สุโขทัย เขต 2 9.10%
12.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 8.71%
13.  สพป.ปัตตานี เขต 1 8.71%
14.  สพป.นครพนม เขต 1 8.64%
15.  สพป.สกลนคร เขต 1 8.21%
16.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 8.17%
17.  สพป.ลำปาง เขต 2 7.93%
18.  สพป.สระบุรี เขต 1 7.84%
19.  สพป.มุกดาหาร 7.72%
20.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 7.70%
21.  สพป.อุดรธานี เขต 1 7.67%
22.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 7.66%
23.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 7.55%
24.  สพป.ลำปาง เขต 3 7.52%
25.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 7.32%
26.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 7.31%
27.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 7.30%
28.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 7.28%
29.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 7.19%
30.  สพป.น่าน เขต 1 7.15%
31.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 7.11%
32.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 7.10%
33.  สพป.บึงกาฬ 7.10%
34.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 7.06%
35.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 7.05%
36.  สพป.สกลนคร เขต 3 7.00%
37.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 7.00%
38.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 6.98%
39.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 6.98%
40.  สพป.ยะลา เขต 3 6.91%
41.  สพป.สตูล 6.84%
42.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 6.82%
43.  สพป.นนทบุรี เขต 2 6.73%
44.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 6.73%
45.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.72%
46.  สพป.สุโขทัย เขต 1 6.70%
47.  สพป.เลย เขต 1 6.64%
48.  สพป.สกลนคร เขต 2 6.63%
49.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 6.62%
50.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 6.59%
51.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 6.57%
52.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 6.55%
53.  สพป.อุดรธานี เขต 2 6.55%
54.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 6.52%
55.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 6.45%
56.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 6.44%
57.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 6.44%
58.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 6.41%
59.  สพป.ตาก เขต 2 6.39%
60.  สพป.ลำปาง เขต 1 6.39%
61.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 6.38%
62.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 6.37%
63.  สพป.สงขลา เขต 2 6.34%
64.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 6.32%
65.  สพป.สงขลา เขต 1 6.32%
66.  สพป.ยโสธร เขต 1 6.28%
67.  สพป.เชียงราย เขต 1 6.27%
68.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 6.27%
69.  สพป.ภูเก็ต 6.25%
70.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 6.25%
71.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 6.21%
72.  สพป.เลย เขต 2 6.15%
73.  สพป.พัทลุง เขต 2 6.14%
74.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 6.14%
75.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 6.13%
76.  สพป.สงขลา เขต 3 6.07%
77.  สพป.นครปฐม เขต 1 6.06%
78.  สพป.ตราด 6.00%
79.  สพป.หนองคาย เขต 1 6.00%
80.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 5.99%
81.  สพป.อำนาจเจริญ 5.97%
82.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 5.93%
83.  สพป.อ่างทอง 5.92%
84.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 5.91%
85.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 5.91%
86.  สพป.ลพบุรี เขต 1 5.90%
87.  สพป.พะเยา เขต 1 5.90%
88.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 5.90%
89.  สพป.ลพบุรี เขต 2 5.85%
90.  สพป.น่าน เขต 2 5.80%
91.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 5.80%
92.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 5.75%
93.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 5.75%
94.  สพป.จันทบุรี เขต 1 5.74%
95.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 5.72%
96.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 5.71%
97.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 5.71%
98.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 5.69%
99.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 5.67%
100.  สพป.ตรัง เขต 2 5.65%
101.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 5.64%
102.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 5.62%
103.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 5.60%
104.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 5.60%
105.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 5.60%
106.  สพป.เลย เขต 3 5.57%
107.  สพป.ยโสธร เขต 2 5.56%
108.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 5.53%
109.  สพป.จันทบุรี เขต 2 5.52%
110.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 5.49%
111.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 5.45%
112.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 5.44%
113.  สพป.แพร่ เขต 2 5.44%
114.  สพป.ราชบุรี เขต 1 5.44%
115.  สพป.พัทลุง เขต 1 5.38%
116.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5.37%
117.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 5.37%
118.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 5.37%
119.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 5.34%
120.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5.34%
121.  สพป.ตรัง เขต 1 5.34%
122.  สพป.ระนอง 5.34%
123.  สพป.สระบุรี เขต 2 5.33%
124.  สพป.ระยอง เขต 1 5.31%
125.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 5.31%
126.  สพป.นครนายก 5.30%
127.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 5.30%
128.  สพป.อุดรธานี เขต 3 5.29%
129.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 5.28%
130.  สพป.สิงห์บุรี 5.24%
131.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 5.21%
132.  สพป.แพร่ เขต 1 5.20%
133.  สพป.เชียงราย เขต 3 5.20%
134.  สพป.ชลบุรี เขต 3 5.17%
135.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 5.16%
136.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 5.14%
137.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 5.12%
138.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 5.10%
139.  สพป.สระแก้ว เขต 2 5.09%
140.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 5.08%
141.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 5.06%
142.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 5.06%
143.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 5.01%
144.  สพป.พิจิตร เขต 1 5.00%
145.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 4.99%
146.  สพป.กรุงเทพมหานคร 4.97%
147.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4.96%
148.  สพป.นครปฐม เขต 2 4.95%
149.  สพป.ลำพูน เขต 2 4.91%
150.  สพป.ระยอง เขต 2 4.90%
151.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.87%
152.  สพป.สมุทรสาคร 4.85%
153.  สพป.เชียงราย เขต 2 4.82%
154.  สพป.ชลบุรี เขต 1 4.77%
155.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 4.77%
156.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 4.77%
157.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.75%
158.  สพป.พังงา 4.74%
159.  สพป.พะเยา เขต 2 4.73%
160.  สพป.กระบี่ 4.70%
161.  สพป.ชลบุรี เขต 2 4.70%
162.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 4.65%
163.  สพป.พิจิตร เขต 2 4.61%
164.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 4.59%
165.  สพป.ราชบุรี เขต 2 4.54%
166.  สพป.ชุมพร เขต 2 4.51%
167.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 4.50%
168.  สพป.ชัยนาท 4.45%
169.  สพป.สระแก้ว เขต 1 4.45%
170.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 4.32%
171.  สพป.ลำพูน เขต 1 4.25%
172.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 4.25%
173.  สพป.เชียงราย เขต 4 4.09%
174.  สพป.ชุมพร เขต 1 4.07%
175.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 4.02%
176.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 3.99%
177.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 3.98%
178.  สพป.สมุทรสงคราม 3.95%
179.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 3.69%
180.  สพป.นนทบุรี เขต 1 2.68%

Powered By www.thaieducation.net