ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 166 26 15.66%
2.  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 116 18 15.52%
3.  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38 5 13.16%
4.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 239 31 12.97%
5.  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 109 14 12.84%
6.  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 21 2 9.52%
7.  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 53 5 9.43%
8.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 214 20 9.35%
9.  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 141 13 9.22%
10.  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 11 1 9.09%
11.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 150 13 8.67%
12.  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 150 13 8.67%
13.  โรงเรียนบ้านผึ้ง 70 6 8.57%
14.  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 297 25 8.42%
15.  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 1 8.33%
16.  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 24 2 8.33%
17.  โรงเรียนบ้านนาบอน 348 27 7.76%
18.  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 53 4 7.55%
19.  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 53 4 7.55%
20.  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 133 9 6.77%
21.  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 62 4 6.45%
22.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62 4 6.45%
23.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1388 89 6.41%
24.  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 354 21 5.93%
25.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 296 17 5.74%
26.  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 93 5 5.38%
27.  โรงเรียนบ้านนาคู 229 12 5.24%
28.  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 177 9 5.08%
29.  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 138 7 5.07%
30.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 100 5 5.00%
31.  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 81 4 4.94%
32.  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 122 6 4.92%
33.  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 41 2 4.88%
34.  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 291 13 4.47%
35.  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 45 2 4.44%
36.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 24 1 4.17%
37.  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 127 5 3.94%
38.  โรงเรียนบ้านกกตาล 78 3 3.85%
39.  โรงเรียนบ้านวังเวียง 52 2 3.85%
40.  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 212 8 3.77%
41.  โรงเรียนนาขามวิทยา 277 10 3.61%
42.  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 28 1 3.57%
43.  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 309 11 3.56%
44.  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 29 1 3.45%
45.  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 88 3 3.41%
46.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 59 2 3.39%
47.  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 126 4 3.17%
48.  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 66 2 3.03%
49.  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 100 3 3.00%
50.  โรงเรียนบ้านดงหมู 137 4 2.92%
51.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 104 3 2.88%
52.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 35 1 2.86%
53.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 72 2 2.78%
54.  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 218 6 2.75%
55.  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 37 1 2.70%
56.  โรงเรียนหนองขามวิทยา 41 1 2.44%
57.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 87 2 2.30%
58.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 89 2 2.25%
59.  โรงเรียนนางามวิทยา 179 4 2.23%
60.  โรงเรียนบ้านดินจี่ 358 8 2.23%
61.  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 137 3 2.19%
62.  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 92 2 2.17%
63.  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 93 2 2.15%
64.  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 47 1 2.13%
65.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 101 2 1.98%
66.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1646 32 1.94%
67.  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 156 3 1.92%
68.  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 275 5 1.82%
69.  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 55 1 1.82%
70.  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 116 2 1.72%
71.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 176 3 1.70%
72.  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 59 1 1.69%
73.  โรงเรียนบ้านจาน 59 1 1.69%
74.  โรงเรียนบ้านชาด 236 4 1.69%
75.  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 120 2 1.67%
76.  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 60 1 1.67%
77.  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 245 4 1.63%
78.  โรงเรียนหนองโพนสูง 63 1 1.59%
79.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 63 1 1.59%
80.  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 132 2 1.52%
81.  โรงเรียนบ้านวังมน 67 1 1.49%
82.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 352 5 1.42%
83.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 76 1 1.32%
84.  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 81 1 1.23%
85.  โรงเรียนสังคมพัฒนา 254 3 1.18%
86.  โรงเรียนหนองบัวใน 174 2 1.15%
87.  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 88 1 1.14%
88.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95 1 1.05%
89.  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 197 2 1.02%
90.  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 98 1 1.02%
91.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 100 1 1.00%
92.  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 103 1 0.97%
93.  โรงเรียนบ้านนาวี 106 1 0.94%
94.  โรงเรียนบ้านโนนยาง 106 1 0.94%
95.  โรงเรียนนาทันวิทยา 108 1 0.93%
96.  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 111 1 0.90%
97.  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 230 2 0.87%
98.  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 240 2 0.83%
99.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 124 1 0.81%
100.  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 134 1 0.75%
101.  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 242 1 0.41%
102.  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 112 0 0.00%
103.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 80 0 0.00%
104.  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 201 0 0.00%
105.  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 40 0 0.00%
106.  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 207 0 0.00%
107.  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 33 0 0.00%
108.  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 95 0 0.00%
109.  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 100 0 0.00%
110.  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 206 0 0.00%
111.  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 62 0 0.00%
112.  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 91 0 0.00%
113.  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 149 0 0.00%
114.  โรงเรียนหนองบัวนอก 56 0 0.00%
115.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 123 0 0.00%
116.  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 140 0 0.00%
117.  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 156 0 0.00%
118.  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 2 0 0.00%
119.  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 46 0 0.00%
120.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 45 0 0.00%
121.  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 87 0 0.00%
122.  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 6 0 0.00%
123.  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 33 0 0.00%
124.  โรงเรียนโคกนาดี 120 0 0.00%
125.  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 63 0 0.00%
126.  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 83 0 0.00%
127.  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 76 0 0.00%
128.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 73 0 0.00%
129.  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 111 0 0.00%
130.  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 39 0 0.00%
131.  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 463 0 0.00%
132.  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 56 0 0.00%
133.  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 33 0 0.00%
134.  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 148 0 0.00%
135.  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 260 0 0.00%
136.  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 80 0 0.00%
137.  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 179 0 0.00%
138.  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 73 0 0.00%
139.  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 36 0 0.00%
140.  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 54 0 0.00%
141.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 172 0 0.00%
142.  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 48 0 0.00%
143.  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82 0 0.00%
144.  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 353 0 0.00%
145.  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 46 0 0.00%
146.  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 2 0 0.00%
147.  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 80 0 0.00%
148.  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 151 0 0.00%
149.  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 159 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านกลาง 108 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านกุดกอก 4 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านขมิ้น 64 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 56 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 33 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 44 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 118 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 30 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านจอมศรี 22 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านคุย 253 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านคำม่วง 89 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านดงมัน 32 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 53 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านนากระเดา 86 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านนาทัน 28 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 97 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 60 0 0.00%
168.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 87 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 141 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านบึงทอง 15 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านปลาขาว 49 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 196 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 99 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 22 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 146 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 54 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 21 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 101 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 48 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 45 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 37 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 130 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 41 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 67 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 100 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 32 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 67 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 20 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 30 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 69 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านโนนชาด 99 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 13 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 97 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 20 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 65 0 0.00%
196.  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99 0 0.00%
197.  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 25 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23 0 0.00%
199.  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 166 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net