ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 95 13 13.68%
2.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 16 13.33%
3.  โรงเรียนภูปอวิทยา 23 3 13.04%
4.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 16 2 12.50%
5.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 2 8.70%
6.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 257 20 7.78%
7.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 10 7.69%
8.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 92 7 7.61%
9.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119 9 7.56%
10.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 160 12 7.50%
11.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41 3 7.32%
12.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 70 5 7.14%
13.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 7 6.73%
14.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 4 6.45%
15.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 51 3 5.88%
16.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89 5 5.62%
17.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 216 12 5.56%
18.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36 2 5.56%
19.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 91 5 5.49%
20.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 76 4 5.26%
21.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119 6 5.04%
22.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 82 4 4.88%
23.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42 2 4.76%
24.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108 5 4.63%
25.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 139 6 4.32%
26.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 102 4 3.92%
27.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 2 3.77%
28.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109 4 3.67%
29.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 29 1 3.45%
30.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 66 3.37%
31.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 2 3.23%
32.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 97 3 3.09%
33.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 66 2 3.03%
34.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100 3 3.00%
35.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101 3 2.97%
36.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 36 1 2.78%
37.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115 3 2.61%
38.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 116 3 2.59%
39.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 157 4 2.55%
40.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123 3 2.44%
41.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 85 2 2.35%
42.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 2 2.33%
43.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 87 2 2.30%
44.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88 2 2.27%
45.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 1 2.22%
46.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138 3 2.17%
47.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 93 2 2.15%
48.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 48 1 2.08%
49.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105 2 1.90%
50.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54 1 1.85%
51.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113 2 1.77%
52.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 2 1.72%
53.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 244 4 1.64%
54.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63 1 1.59%
55.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 1 1.54%
56.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 198 3 1.52%
57.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 1 1.41%
58.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145 2 1.38%
59.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 149 2 1.34%
60.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 154 2 1.30%
61.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 78 1 1.28%
62.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83 1 1.20%
63.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 3 1.19%
64.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1571 18 1.15%
65.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 622 7 1.13%
66.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 179 2 1.12%
67.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 187 2 1.07%
68.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 100 1 1.00%
69.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 110 1 0.91%
70.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 119 1 0.84%
71.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 121 1 0.83%
72.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 260 2 0.77%
73.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 162 1 0.62%
74.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 167 1 0.60%
75.  โรงเรียนนาจำปา 223 1 0.45%
76.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248 1 0.40%
77.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 365 1 0.27%
78.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 427 1 0.23%
79.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 95 0 0.00%
80.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 44 0 0.00%
81.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2 0 0.00%
82.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32 0 0.00%
83.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 99 0 0.00%
84.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 0 0.00%
85.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 0 0.00%
86.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 60 0 0.00%
87.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 225 0 0.00%
88.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 52 0 0.00%
89.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28 0 0.00%
90.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 80 0 0.00%
91.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
92.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 72 0 0.00%
93.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195 0 0.00%
94.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103 0 0.00%
95.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
96.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 109 0 0.00%
97.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 98 0 0.00%
98.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 105 0 0.00%
99.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 143 0 0.00%
100.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 81 0 0.00%
101.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 111 0 0.00%
102.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 139 0 0.00%
103.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30 0 0.00%
104.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 0 0.00%
105.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 145 0 0.00%
106.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 43 0 0.00%
107.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 115 0 0.00%
108.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59 0 0.00%
109.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 31 0 0.00%
110.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 0 0.00%
111.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 184 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านท่างาม 3 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 122 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 59 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 86 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 68 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 48 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 59 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 78 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 81 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 30 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 120 0 0.00%
129.  โรงเรียนนาโกวิทยา 109 0 0.00%
130.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 110 0 0.00%
131.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 49 0 0.00%
132.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 95 0 0.00%
134.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37 0 0.00%
135.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 0 0.00%
136.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 0 0.00%
137.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137 0 0.00%
138.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 0 0.00%
139.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 123 0 0.00%
140.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 50 0 0.00%
141.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
142.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 0 0.00%
143.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 53 0 0.00%
144.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49 0 0.00%
145.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 0 0.00%
146.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 209 0 0.00%
147.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 0 0.00%
148.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 0 0.00%
149.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 0 0.00%
150.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55 0 0.00%
151.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66 0 0.00%
152.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 109 0 0.00%
153.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 92 0 0.00%
154.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 25 0 0.00%
155.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 100 0 0.00%
156.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 90 0 0.00%
157.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 80 0 0.00%
158.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 50 0 0.00%
159.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 0 0.00%
160.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82 0 0.00%
161.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13 0 0.00%
162.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 0 0.00%
163.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 0 0.00%
164.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 85 0 0.00%
165.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
166.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 35 0 0.00%
167.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 54 0 0.00%
168.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90 0 0.00%
169.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 0 0.00%
170.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 33 0 0.00%
171.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 0 0.00%
172.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 81 0 0.00%
173.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net