ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 133 24 18.05%
2.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 106 13 12.26%
3.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 93 11 11.83%
4.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 14 11.67%
5.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 68 7 10.29%
6.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 259 23 8.88%
7.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94 8 8.51%
8.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 4 8.00%
9.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 10 7.69%
10.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 8 7.69%
11.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 60 4 6.67%
12.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 61 4 6.56%
13.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 4 6.45%
14.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 5 6.25%
15.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 67 4 5.97%
16.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 34 2 5.88%
17.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 86 5 5.81%
18.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 6 5.77%
19.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 214 12 5.61%
20.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36 2 5.56%
21.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37 2 5.41%
22.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 75 4 5.33%
23.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119 6 5.04%
24.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 80 4 5.00%
25.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 122 6 4.92%
26.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41 2 4.88%
27.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42 2 4.76%
28.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 86 4 4.65%
29.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195 9 4.62%
30.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 2 3.77%
31.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 27 1 3.70%
32.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109 4 3.67%
33.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 112 4 3.57%
34.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 87 3 3.45%
35.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 368 12 3.26%
36.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 2 3.23%
37.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96 3 3.13%
38.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 66 2 3.03%
39.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101 3 2.97%
40.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138 4 2.90%
41.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 2 2.82%
42.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 154 4 2.60%
43.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 1 2.56%
44.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 80 2 2.50%
45.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 41 1 2.44%
46.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 126 3 2.38%
47.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 2 2.33%
48.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 87 2 2.30%
49.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 1 2.22%
50.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 92 2 2.17%
51.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 190 4 2.11%
52.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144 3 2.08%
53.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 48 1 2.08%
54.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100 2 2.00%
55.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 101 2 1.98%
56.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105 2 1.90%
57.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55 1 1.82%
58.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 110 2 1.82%
59.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115 2 1.74%
60.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 2 1.72%
61.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 117 2 1.71%
62.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61 1 1.64%
63.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246 4 1.63%
64.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 1 1.54%
65.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66 1 1.52%
66.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 28 1.43%
67.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145 2 1.38%
68.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 155 2 1.29%
69.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 159 2 1.26%
70.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83 1 1.20%
71.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 1 1.20%
72.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 83 1 1.20%
73.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 3 1.19%
74.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 617 7 1.13%
75.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 199 2 1.01%
76.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1572 15 0.95%
77.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112 1 0.89%
78.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113 1 0.88%
79.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 120 1 0.83%
80.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 126 1 0.79%
81.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 127 1 0.79%
82.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 259 2 0.77%
83.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 158 1 0.63%
84.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 171 1 0.58%
85.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 185 1 0.54%
86.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 194 1 0.52%
87.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210 1 0.48%
88.  โรงเรียนนาจำปา 223 1 0.45%
89.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248 1 0.40%
90.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 432 1 0.23%
91.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
92.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 52 0 0.00%
93.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 52 0 0.00%
94.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49 0 0.00%
95.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 0 0.00%
96.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84 0 0.00%
97.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 0 0.00%
98.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 91 0 0.00%
99.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 25 0 0.00%
100.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92 0 0.00%
101.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54 0 0.00%
102.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 0 0.00%
103.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 48 0 0.00%
104.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 101 0 0.00%
105.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 34 0 0.00%
106.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 52 0 0.00%
107.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82 0 0.00%
108.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 0 0.00%
109.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 0 0.00%
110.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
111.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 36 0 0.00%
112.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 0 0.00%
113.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90 0 0.00%
114.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 1 0 0.00%
115.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 0 0.00%
116.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 84 0 0.00%
117.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63 0 0.00%
118.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 93 0 0.00%
119.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 102 0 0.00%
120.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 43 0 0.00%
121.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32 0 0.00%
122.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2 0 0.00%
123.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 0 0.00%
124.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28 0 0.00%
125.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 0 0.00%
126.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 226 0 0.00%
127.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 0 0.00%
128.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77 0 0.00%
129.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 0 0.00%
130.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 0 0.00%
131.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 98 0 0.00%
132.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
133.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 71 0 0.00%
134.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 83 0 0.00%
135.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59 0 0.00%
136.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 108 0 0.00%
137.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 97 0 0.00%
138.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103 0 0.00%
139.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104 0 0.00%
140.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 0 0.00%
141.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30 0 0.00%
142.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 106 0 0.00%
143.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 110 0 0.00%
144.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 141 0 0.00%
145.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 143 0 0.00%
146.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 115 0 0.00%
147.  โรงเรียนนาโกวิทยา 110 0 0.00%
148.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 115 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 83 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 64 0 0.00%
152.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 184 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 93 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 125 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านท่างาม 3 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 58 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 61 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 52 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 117 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 78 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 31 0 0.00%
167.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50 0 0.00%
168.  โรงเรียนภูปอวิทยา 22 0 0.00%
169.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 0 0.00%
170.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
171.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 0 0.00%
172.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137 0 0.00%
173.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net