ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 102 26 25.49%
2.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 7 21.88%
3.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 176 31 17.61%
4.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 72 12 16.67%
5.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 2 16.67%
6.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 8 14.55%
7.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 69 10 14.49%
8.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90 13 14.44%
9.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 51 7 13.73%
10.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 218 26 11.93%
11.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 93 11 11.83%
12.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 9 11.11%
13.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 121 13 10.74%
14.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 5 9.62%
15.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 66 6 9.09%
16.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 22 2 9.09%
17.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 5 8.47%
18.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 106 8 7.55%
19.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 229 17 7.42%
20.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 108 8 7.41%
21.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 654 48 7.34%
22.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 165 12 7.27%
23.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 56 4 7.14%
24.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 119 8 6.72%
25.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123 8 6.50%
26.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108 7 6.48%
27.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 1 6.25%
28.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 464 28 6.03%
29.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 1 5.88%
30.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 6 5.77%
31.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 7 5.65%
32.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 18 1 5.56%
33.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 3 5.56%
34.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 3 5.56%
35.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1664 91 5.47%
36.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 6 5.41%
37.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 2 5.41%
38.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 132 7 5.30%
39.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 1 5.26%
40.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 41 2 4.88%
41.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 82 4 4.88%
42.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 65 3 4.62%
43.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110 5 4.55%
44.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 90 4 4.44%
45.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 90 4 4.44%
46.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 47 2 4.26%
47.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 141 6 4.26%
48.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 2 4.17%
49.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 2 4.17%
50.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169 7 4.14%
51.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 275 11 4.00%
52.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102 4 3.92%
53.  โรงเรียนภูปอวิทยา 26 1 3.85%
54.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159 6 3.77%
55.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 187 7 3.74%
56.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29 1 3.45%
57.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 118 4 3.39%
58.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 62 2 3.23%
59.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 3 3.19%
60.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 200 6 3.00%
61.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 34 1 2.94%
62.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 71 2 2.82%
63.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 109 3 2.75%
64.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111 3 2.70%
65.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 37 1 2.70%
66.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 115 3 2.61%
67.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 121 3 2.48%
68.  โรงเรียนนาจำปา 244 6 2.46%
69.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 83 2 2.41%
70.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1966 46 2.34%
71.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 384 9 2.34%
72.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 3 2.34%
73.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 2 2.30%
74.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 263 6 2.28%
75.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44 1 2.27%
76.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 44 1 2.27%
77.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 272 6 2.21%
78.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 2 2.15%
79.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 94 2 2.13%
80.  โรงเรียนบ้านท่างาม 49 1 2.04%
81.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 99 2 2.02%
82.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 108 2 1.85%
83.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 116 2 1.72%
84.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 1 1.52%
85.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 142 2 1.41%
86.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 3 1.39%
87.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 229 3 1.31%
88.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161 2 1.24%
89.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 267 3 1.12%
90.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 89 1 1.12%
91.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 97 1 1.03%
92.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114 1 0.88%
93.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 114 1 0.88%
94.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233 2 0.86%
95.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 130 1 0.77%
96.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 131 1 0.76%
97.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30 0 0.00%
98.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 106 0 0.00%
99.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 6 0 0.00%
100.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 102 0 0.00%
101.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 50 0 0.00%
102.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 0 0.00%
103.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 31 0 0.00%
104.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 0 0.00%
105.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 74 0 0.00%
106.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 0 0.00%
107.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 0 0.00%
108.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231 0 0.00%
109.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 88 0 0.00%
110.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 152 0 0.00%
111.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 92 0 0.00%
112.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
113.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 68 0 0.00%
114.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 0 0.00%
115.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 7 0 0.00%
116.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 63 0 0.00%
117.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107 0 0.00%
118.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 113 0 0.00%
119.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 150 0 0.00%
120.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 105 0 0.00%
121.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 44 0 0.00%
122.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 38 0 0.00%
123.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 66 0 0.00%
124.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 131 0 0.00%
125.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 53 0 0.00%
126.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 38 0 0.00%
127.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 0 0.00%
128.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
129.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 49 0 0.00%
130.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 102 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 122 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 80 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 34 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 122 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 94 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 137 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 58 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 75 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 0 0.00%
143.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 118 0 0.00%
144.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 134 0 0.00%
145.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 0 0.00%
146.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 0 0.00%
147.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 43 0 0.00%
148.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 15 0 0.00%
149.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 64 0 0.00%
150.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
151.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 0 0.00%
152.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 0 0.00%
153.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 0 0.00%
154.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 0 0.00%
155.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 0 0.00%
156.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 64 0 0.00%
157.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 0 0.00%
158.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 160 0 0.00%
159.  โรงเรียนหนองแวงแสน 49 0 0.00%
160.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
161.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 98 0 0.00%
162.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 0 0.00%
163.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 132 0 0.00%
164.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 0 0.00%
165.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 113 0 0.00%
166.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 84 0 0.00%
167.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 0 0.00%
168.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 78 0 0.00%
169.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 0 0.00%
170.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 28 0 0.00%
171.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 47 0 0.00%
172.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112 0 0.00%
173.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net