ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 102 26 25.49%
2.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 14 23.73%
3.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 121 26 21.49%
4.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 72 15 20.83%
5.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 82 17 20.73%
6.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 181 35 19.34%
7.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 6 18.75%
8.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 2 16.67%
9.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 9 16.36%
10.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90 13 14.44%
11.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 10 14.08%
12.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 165 23 13.94%
13.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217 30 13.82%
14.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117 16 13.68%
15.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 7 13.46%
16.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52 7 13.46%
17.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 96 12 12.50%
18.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 106 13 12.26%
19.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655 74 11.30%
20.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 9 11.11%
21.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 66 7 10.61%
22.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 137 14 10.22%
23.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108 11 10.19%
24.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 12 9.68%
25.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 32 3 9.38%
26.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110 10 9.09%
27.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 56 5 8.93%
28.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23 2 8.70%
29.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 126 10 7.94%
30.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 132 10 7.58%
31.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 229 17 7.42%
32.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 108 8 7.41%
33.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1661 120 7.22%
34.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 88 6 6.82%
35.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 463 31 6.70%
36.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 45 3 6.67%
37.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 3 6.25%
38.  โรงเรียนหนองแวงแสน 48 3 6.25%
39.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 1 6.25%
40.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 33 2 6.06%
41.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 6 5.77%
42.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 3 5.56%
43.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 2 5.41%
44.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 1 5.26%
45.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139 7 5.04%
46.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 40 2 5.00%
47.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102 5 4.90%
48.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 83 4 4.82%
49.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 65 3 4.62%
50.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 5 4.50%
51.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 90 4 4.44%
52.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 229 10 4.37%
53.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 275 12 4.36%
54.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 47 2 4.26%
55.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 118 5 4.24%
56.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 2 4.17%
57.  โรงเรียนบ้านท่างาม 49 2 4.08%
58.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 1 4.00%
59.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184 7 3.80%
60.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 160 6 3.75%
61.  โรงเรียนภูปอวิทยา 27 1 3.70%
62.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 2 3.70%
63.  โรงเรียนนาจำปา 244 9 3.69%
64.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 109 4 3.67%
65.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111 4 3.60%
66.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 170 6 3.53%
67.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 115 4 3.48%
68.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 3 3.45%
69.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 121 4 3.31%
70.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 62 2 3.23%
71.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96 3 3.13%
72.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98 3 3.06%
73.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 2 3.03%
74.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 200 6 3.00%
75.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 34 1 2.94%
76.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 71 2 2.82%
77.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 37 1 2.70%
78.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 265 7 2.64%
79.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 384 10 2.60%
80.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 277 7 2.53%
81.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1966 48 2.44%
82.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 3 2.34%
83.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 44 1 2.27%
84.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 44 1 2.27%
85.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 88 2 2.27%
86.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 2 2.15%
87.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 98 2 2.04%
88.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 53 1 1.89%
89.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 267 5 1.87%
90.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161 3 1.86%
91.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 4 1.85%
92.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 114 2 1.75%
93.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 1 1.59%
94.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 142 2 1.41%
95.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 89 1 1.12%
96.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 1 1.06%
97.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 108 1 0.93%
98.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 114 1 0.88%
99.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 116 1 0.86%
100.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 235 2 0.85%
101.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 130 1 0.77%
102.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 131 1 0.76%
103.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 152 0 0.00%
104.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 61 0 0.00%
105.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 92 0 0.00%
106.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
107.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 68 0 0.00%
108.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107 0 0.00%
109.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 0 0.00%
110.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 7 0 0.00%
111.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 150 0 0.00%
112.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111 0 0.00%
113.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106 0 0.00%
114.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 131 0 0.00%
115.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 96 0 0.00%
116.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 66 0 0.00%
117.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 38 0 0.00%
118.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 107 0 0.00%
119.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 0 0.00%
120.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 38 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 122 0 0.00%
122.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
123.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 49 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 80 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 34 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 118 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 93 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 57 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 76 0 0.00%
134.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 118 0 0.00%
135.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 134 0 0.00%
136.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 15 0 0.00%
137.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 0 0.00%
138.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 44 0 0.00%
139.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 81 0 0.00%
140.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 64 0 0.00%
141.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 0 0.00%
142.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 0 0.00%
143.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 0 0.00%
144.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 0 0.00%
145.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 64 0 0.00%
146.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 76 0 0.00%
147.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 160 0 0.00%
148.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 158 0 0.00%
149.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 0 0.00%
150.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 0 0.00%
151.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 132 0 0.00%
152.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 113 0 0.00%
153.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 0 0.00%
154.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 84 0 0.00%
155.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 0 0.00%
156.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 81 0 0.00%
157.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 47 0 0.00%
158.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 0 0.00%
159.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112 0 0.00%
160.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 27 0 0.00%
161.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 106 0 0.00%
162.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 7 0 0.00%
163.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 102 0 0.00%
164.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 50 0 0.00%
165.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 0 0.00%
166.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 31 0 0.00%
167.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 30 0 0.00%
168.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 0 0.00%
169.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 74 0 0.00%
170.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 0 0.00%
171.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 0 0.00%
172.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 232 0 0.00%
173.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net