ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านแอแว 205 82 40.00%
2.  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 83 29 34.94%
3.  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 840 184 21.90%
4.  โรงเรียนบ้านไอบาตู 239 49 20.50%
5.  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 139 27 19.42%
6.  โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 92 17 18.48%
7.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 302 51 16.89%
8.  โรงเรียนบ้านบูเกะตา 435 72 16.55%
9.  โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 195 30 15.38%
10.  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 125 19 15.20%
11.  โรงเรียนนิคมพัฒนา5 166 22 13.25%
12.  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 718 93 12.95%
13.  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 171 19 11.11%
14.  โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 215 23 10.70%
15.  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 175 17 9.71%
16.  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 280 25 8.93%
17.  โรงเรียนบ้านสามแยก 115 10 8.70%
18.  โรงเรียนบ้านปะดะดอ 139 11 7.91%
19.  โรงเรียนบ้านกรือซอ 218 17 7.80%
20.  โรงเรียนบ้านสายะ 160 12 7.50%
21.  โรงเรียนเพลินพิศ 139 10 7.19%
22.  โรงเรียนบ้านโคกตา 862 61 7.08%
23.  โรงเรียนบ้านปลักปลา 156 11 7.05%
24.  โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา 241 17 7.05%
25.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 586 40 6.83%
26.  โรงเรียนบ้านบือราแง 104 7 6.73%
27.  โรงเรียนราชภักดี 98 6 6.12%
28.  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 87 5 5.75%
29.  โรงเรียนบ้านตอแล 88 5 5.68%
30.  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1711 94 5.49%
31.  โรงเรียนวัดพระพุทธ 116 6 5.17%
32.  โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 310 16 5.16%
33.  โรงเรียนบ้านตอหลัง 42 2 4.76%
34.  โรงเรียนบ้านศรีพงัน 272 12 4.41%
35.  โรงเรียนบ้านปูยู 229 10 4.37%
36.  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 186 8 4.30%
37.  โรงเรียนบ้านสากอ 377 16 4.24%
38.  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 173 7 4.05%
39.  โรงเรียนบ้านแขยง 80 3 3.75%
40.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 196 7 3.57%
41.  โรงเรียนบ้านกลูบี 169 6 3.55%
42.  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 173 6 3.47%
43.  โรงเรียนบ้านโคกงู 62 2 3.23%
44.  โรงเรียนบ้านยะหอ 198 6 3.03%
45.  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 406 12 2.96%
46.  โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 135 4 2.96%
47.  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 378 11 2.91%
48.  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 810 23 2.84%
49.  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 73 2 2.74%
50.  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 379 10 2.64%
51.  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 120 3 2.50%
52.  โรงเรียนบ้านคลองตัน 365 9 2.47%
53.  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 169 4 2.37%
54.  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 131 3 2.29%
55.  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 219 5 2.28%
56.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 179 4 2.23%
57.  โรงเรียนบ้านปอเนาะ 155 3 1.94%
58.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 207 4 1.93%
59.  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 212 4 1.89%
60.  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 108 2 1.85%
61.  โรงเรียนบ้านจือแร 171 3 1.75%
62.  โรงเรียนบ้านปะลุกา 182 3 1.65%
63.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 128 2 1.56%
64.  โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 277 4 1.44%
65.  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 143 2 1.40%
66.  โรงเรียนสุคิริน 287 4 1.39%
67.  โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 160 2 1.25%
68.  โรงเรียนบ้านตาบา 484 6 1.24%
69.  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 514 6 1.17%
70.  โรงเรียนบ้านกาวะ 174 2 1.15%
71.  โรงเรียนบ้านโคกยามู 261 3 1.15%
72.  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 88 1 1.14%
73.  โรงเรียนบ้านแม่ดง 181 2 1.10%
74.  โรงเรียนบ้านลาแล 370 4 1.08%
75.  โรงเรียนบ้านมูโนะ 480 4 0.83%
76.  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 251 2 0.80%
77.  โรงเรียนบ้านละหาน 130 1 0.77%
78.  โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 263 2 0.76%
79.  โรงเรียนบ้านปาดังยอ 135 1 0.74%
80.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 136 1 0.74%
81.  โรงเรียนบ้านไพรวัน 144 1 0.69%
82.  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 159 1 0.63%
83.  โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 164 1 0.61%
84.  โรงเรียนบ้านแว้ง 1210 6 0.50%
85.  โรงเรียนอิสลามบํารุง 217 1 0.46%
86.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 255 1 0.39%
87.  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) 318 1 0.31%
88.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 134 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 120 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านกูบู 331 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 171 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านซรายอ 603 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 67 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านตอออ 96 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 117 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านตือมายู 114 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 148 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านบางขุด 152 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านบาโง 264 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านน้ำใส 138 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านปะลุรู 135 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านมือบา 167 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 183 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านบอเกาะ 116 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 134 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 131 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านสะปอม 99 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 763 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านโผลง 269 0 0.00%
110.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 189 0 0.00%
111.  โรงเรียนรักไทย 109 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 75 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดเกาะสวาด 77 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 130 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 107 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดทรายขาว 53 0 0.00%
117.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 128 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net