ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 122 21 17.21%
2.  โรงเรียนบ้านกู่ 24 4 16.67%
3.  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 177 25 14.12%
4.  โรงเรียนบ้านสระครก 99 10 10.10%
5.  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 62 6 9.68%
6.  โรงเรียนบ้านคอนเมือง 149 13 8.72%
7.  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 40 3 7.50%
8.  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 94 7 7.45%
9.  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 110 8 7.27%
10.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 43 3 6.98%
11.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 76 5 6.58%
12.  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 61 4 6.56%
13.  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 209 13 6.22%
14.  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 119 7 5.88%
15.  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 103 6 5.83%
16.  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 69 4 5.80%
17.  โรงเรียนบ้านตากิ่ม 128 7 5.47%
18.  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 42 2 4.76%
19.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 108 5 4.63%
20.  โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 152 7 4.61%
21.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 68 3 4.41%
22.  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 262 11 4.20%
23.  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 48 2 4.17%
24.  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 49 2 4.08%
25.  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 50 2 4.00%
26.  โรงเรียนบ้านดงบัง 107 4 3.74%
27.  โรงเรียนบ้านประคำ 108 4 3.70%
28.  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 58 2 3.45%
29.  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 90 3 3.33%
30.  โรงเรียนบ้านปรางค์ 216 7 3.24%
31.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 93 3 3.23%
32.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 94 3 3.19%
33.  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 63 2 3.17%
34.  โรงเรียนบ้านหนองบง 65 2 3.08%
35.  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 65 2 3.08%
36.  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 66 2 3.03%
37.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67 2 2.99%
38.  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 69 2 2.90%
39.  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 74 2 2.70%
40.  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 40 1 2.50%
41.  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 81 2 2.47%
42.  โรงเรียนบ้านโนนสูง 81 2 2.47%
43.  โรงเรียนบ้านโสกสนวน 42 1 2.38%
44.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 169 4 2.37%
45.  โรงเรียนบ้านเมืองคง 131 3 2.29%
46.  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 88 2 2.27%
47.  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 45 1 2.22%
48.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 142 3 2.11%
49.  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 48 1 2.08%
50.  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 850 17 2.00%
51.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 103 2 1.94%
52.  โรงเรียนบ้านหนองตาด 103 2 1.94%
53.  โรงเรียนบ้านสีสุก 114 2 1.75%
54.  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 123 2 1.63%
55.  โรงเรียนบ้านไทรโยง 62 1 1.61%
56.  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 126 2 1.59%
57.  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 193 3 1.55%
58.  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 65 1 1.54%
59.  โรงเรียนบ้านตะโกโคก 139 2 1.44%
60.  โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 75 1 1.33%
61.  โรงเรียนบ้านโนนรัง 167 2 1.20%
62.  โรงเรียนบ้านปอบิด 90 1 1.11%
63.  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 94 1 1.06%
64.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 100 1 1.00%
65.  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 106 1 0.94%
66.  โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 110 1 0.91%
67.  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 111 1 0.90%
68.  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 114 1 0.88%
69.  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 139 1 0.72%
70.  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 146 1 0.68%
71.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 155 1 0.65%
72.  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 152 0 0.00%
73.  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 264 0 0.00%
74.  โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 91 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านกระถิน 87 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านกอก 25 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านกระพี้ 52 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านขามเวียน 53 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 54 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 108 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 17 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 98 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านดอนคนทา 64 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 105 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 44 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 136 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 93 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 83 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 55 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 88 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 84 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 125 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 127 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านตะหนอด 38 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านตะโก 176 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านตาจั่น 154 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 148 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 73 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 26 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านนาแค 53 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 147 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 74 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านทองหลาง 47 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 68 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 37 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 160 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 50 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 50 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 36 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 52 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 34 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหนองคอม 187 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 38 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนองบง 34 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านมะค่า 34 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 221 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 90 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 90 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 19 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 79 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 150 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 44 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 209 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 26 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 159 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 32 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 104 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 21 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านหนองโจด 21 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 187 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 125 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านหมัน 107 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 33 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 61 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 30 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 56 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 40 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านหนองแขม 122 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 54 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 65 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 70 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านหินแห่ 124 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 86 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านเสมา 106 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 90 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 108 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านแฝก 72 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 29 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 122 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 50 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 131 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 68 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านโคกสี 163 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 116 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 87 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านโจด 87 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 54 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านโนนสัง 251 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 123 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 103 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 20 0 0.00%
162.  โรงเรียนปริยัติไพศาล 133 0 0.00%
163.  โรงเรียนวังโพน 46 0 0.00%
164.  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 78 0 0.00%
165.  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 117 0 0.00%
166.  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 43 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 40 0 0.00%
168.  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 48 0 0.00%
169.  โรงเรียนวัดบ้านสีดา 87 0 0.00%
170.  โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 36 0 0.00%
171.  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 72 0 0.00%
172.  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 51 0 0.00%
173.  โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 48 0 0.00%
174.  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 35 0 0.00%
175.  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ 46 0 0.00%
176.  โรงเรียนวันครู 2502 168 0 0.00%
177.  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 52 0 0.00%
178.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120 0 0.00%
179.  โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 45 0 0.00%
180.  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 25 0 0.00%
181.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 83 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net