ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 59 36 61.02%
2.  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 150 39 26.00%
3.  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 394 85 21.57%
4.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 277 46 16.61%
5.  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 196 31 15.82%
6.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 572 90 15.73%
7.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 526 77 14.64%
8.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 146 21 14.38%
9.  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 548 76 13.87%
10.  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 378 51 13.49%
11.  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 206 26 12.62%
12.  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1903 224 11.77%
13.  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 119 14 11.76%
14.  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 853 98 11.49%
15.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 261 28 10.73%
16.  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1100 114 10.36%
17.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 222 23 10.36%
18.  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 218 22 10.09%
19.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 129 12 9.30%
20.  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 465 42 9.03%
21.  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 338 27 7.99%
22.  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 307 23 7.49%
23.  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 122 8 6.56%
24.  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 184 12 6.52%
25.  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 208 13 6.25%
26.  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 361 22 6.09%
27.  โรงเรียนอรุณเมธา 473 27 5.71%
28.  โรงเรียนบ้านแม่โพ 136 6 4.41%
29.  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 208 9 4.33%
30.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 351 15 4.27%
31.  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 492 20 4.07%
32.  โรงเรียนบ้านเซอทะ 180 7 3.89%
33.  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 281 10 3.56%
34.  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 727 25 3.44%
35.  โรงเรียนบ้านแม่พลู 545 18 3.30%
36.  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 251 8 3.19%
37.  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 470 15 3.19%
38.  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 446 14 3.14%
39.  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 229 7 3.06%
40.  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 618 18 2.91%
41.  โรงเรียนบ้านแม่สละ 174 5 2.87%
42.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 606 17 2.81%
43.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 181 5 2.76%
44.  โรงเรียนบ้านมอเกอ 233 6 2.58%
45.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 170 4 2.35%
46.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 893 20 2.24%
47.  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 224 5 2.23%
48.  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 500 11 2.20%
49.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 211 4 1.90%
50.  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 162 3 1.85%
51.  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 271 5 1.85%
52.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 163 3 1.84%
53.  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 170 3 1.76%
54.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 170 3 1.76%
55.  โรงเรียนบ้านวังผา 235 4 1.70%
56.  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 118 2 1.69%
57.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 128 2 1.56%
58.  โรงเรียนบ้านปูแป้ 65 1 1.54%
59.  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 205 3 1.46%
60.  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 146 2 1.37%
61.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 146 2 1.37%
62.  โรงเรียนแม่สอด 691 8 1.16%
63.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 718 8 1.11%
64.  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 459 5 1.09%
65.  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 370 4 1.08%
66.  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 185 2 1.08%
67.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 97 1 1.03%
68.  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 98 1 1.02%
69.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 203 2 0.99%
70.  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 420 4 0.95%
71.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 214 2 0.93%
72.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 752 7 0.93%
73.  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 327 3 0.92%
74.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 140 1 0.71%
75.  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 140 1 0.71%
76.  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 143 1 0.70%
77.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 456 3 0.66%
78.  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 389 2 0.51%
79.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 831 4 0.48%
80.  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 252 1 0.40%
81.  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 272 1 0.37%
82.  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 930 2 0.22%
83.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 475 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 512 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 140 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านจกปก 77 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 82 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 344 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านธงชัย 167 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 138 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 134 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 147 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 274 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านปางส้าน 198 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 190 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 149 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านยะพอ 302 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านพะละ 82 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 592 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 66 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 203 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 140 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 73 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 94 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 431 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 0 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 119 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 223 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 350 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 110 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 173 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 0 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 155 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 121 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 0 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 96 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 792 0 0.00%
118.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 292 0 0.00%
119.  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 379 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 115 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 130 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net