ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 887 153 17.25%
2.  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 27 4 14.81%
3.  โรงเรียนบ้านรับร่อ 34 5 14.71%
4.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 692 53 7.66%
5.  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 144 11 7.64%
6.  โรงเรียนบ้านดอนทราย 44 3 6.82%
7.  โรงเรียนบ้านจันทึง 162 11 6.79%
8.  โรงเรียนบ้านเขาพาง 30 2 6.67%
9.  โรงเรียนบ้านคอสน 65 4 6.15%
10.  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 216 13 6.02%
11.  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 242 13 5.37%
12.  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 256 12 4.69%
13.  โรงเรียนวัดดอนยาง 88 4 4.55%
14.  โรงเรียนวัดหัวกรูด 112 5 4.46%
15.  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 135 6 4.44%
16.  โรงเรียนบ้านบางหลง 70 3 4.29%
17.  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 450 18 4.00%
18.  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 78 3 3.85%
19.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 105 4 3.81%
20.  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 136 5 3.68%
21.  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2089 67 3.21%
22.  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1348 43 3.19%
23.  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 67 2 2.99%
24.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 68 2 2.94%
25.  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 387 11 2.84%
26.  โรงเรียนบ้านไชยราช 78 2 2.56%
27.  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 159 4 2.52%
28.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 119 3 2.52%
29.  โรงเรียนวัดคูขุด 82 2 2.44%
30.  โรงเรียนวัดดอนรวบ 139 3 2.16%
31.  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 144 3 2.08%
32.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 504 10 1.98%
33.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 112 2 1.79%
34.  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 112 2 1.79%
35.  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 113 2 1.77%
36.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 120 2 1.67%
37.  โรงเรียนประชาพัฒนา 72 1 1.39%
38.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 305 4 1.31%
39.  โรงเรียนบ้านกลาง 161 2 1.24%
40.  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 165 2 1.21%
41.  โรงเรียนประชานิคม 4 294 3 1.02%
42.  โรงเรียนวัดเชิงกระ 100 1 1.00%
43.  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1217 12 0.99%
44.  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 209 2 0.96%
45.  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 112 1 0.89%
46.  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 113 1 0.88%
47.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 238 2 0.84%
48.  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 238 2 0.84%
49.  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 131 1 0.76%
50.  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 277 2 0.72%
51.  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 152 1 0.66%
52.  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 157 1 0.64%
53.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 194 1 0.52%
54.  โรงเรียนวัดดอนเมือง 141 0 0.00%
55.  โรงเรียนวัดทุ่งคา 75 0 0.00%
56.  โรงเรียนประชานิคม 2 153 0 0.00%
57.  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 114 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดบางแหวน 147 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดบางลึก 63 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 441 0 0.00%
61.  โรงเรียนวัดวังไผ่ 30 0 0.00%
62.  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 133 0 0.00%
63.  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 542 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดหูรอ 132 0 0.00%
65.  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 557 0 0.00%
66.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 117 0 0.00%
67.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 216 0 0.00%
68.  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 221 0 0.00%
69.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 149 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านคอกม้า 62 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 71 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 102 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านงาช้าง 165 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านชุมโค 81 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 131 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 60 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 61 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 214 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 91 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 41 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านนาแซะ 101 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 281 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 45 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านบางจาก 164 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านบางคอย 119 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านละมุ 65 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านวังช้าง 202 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านยายไท 96 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 41 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 195 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านสามเสียม 98 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 41 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านหัวถนน 125 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 83 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 162 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 58 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 80 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านหินกบ 83 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านหาดใน 213 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 114 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 108 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 70 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านเขาวง 107 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 89 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านในห้วย 64 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 95 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดควนมณี 8 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net