ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 441 64 14.51%
2.  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 213 19 8.92%
3.  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 257 20 7.78%
4.  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 78 6 7.69%
5.  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 95 7 7.37%
6.  โรงเรียนวัดดอนรวบ 136 10 7.35%
7.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 212 14 6.60%
8.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 303 20 6.60%
9.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 64 4 6.25%
10.  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 450 28 6.22%
11.  โรงเรียนบ้านคอสน 65 4 6.15%
12.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 697 42 6.03%
13.  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 210 12 5.71%
14.  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 110 6 5.45%
15.  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2090 109 5.22%
16.  โรงเรียนวัดคูขุด 79 4 5.06%
17.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 504 24 4.76%
18.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 64 3 4.69%
19.  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 137 6 4.38%
20.  โรงเรียนบ้านดอนทราย 46 2 4.35%
21.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 237 10 4.22%
22.  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 99 4 4.04%
23.  โรงเรียนวัดเชิงกระ 100 4 4.00%
24.  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 342 13 3.80%
25.  โรงเรียนบ้านกลาง 161 6 3.73%
26.  โรงเรียนประชาพัฒนา 72 2 2.78%
27.  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 921 25 2.71%
28.  โรงเรียนประชานิคม 2 149 4 2.68%
29.  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 161 4 2.48%
30.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 121 3 2.48%
31.  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 166 4 2.41%
32.  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 129 3 2.33%
33.  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 233 5 2.15%
34.  โรงเรียนบ้านจันทึง 164 3 1.83%
35.  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 116 2 1.72%
36.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 120 2 1.67%
37.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 192 3 1.56%
38.  โรงเรียนบ้านบางหลง 67 1 1.49%
39.  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 282 4 1.42%
40.  โรงเรียนประชานิคม 4 290 4 1.38%
41.  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1368 18 1.32%
42.  โรงเรียนบ้านชุมโค 83 1 1.20%
43.  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101 1 0.99%
44.  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 111 1 0.90%
45.  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1216 10 0.82%
46.  โรงเรียนวัดหูรอ 132 1 0.76%
47.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 147 1 0.68%
48.  โรงเรียนบ้านบางจาก 161 1 0.62%
49.  โรงเรียนบ้านวังช้าง 206 1 0.49%
50.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 210 1 0.48%
51.  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 547 1 0.18%
52.  โรงเรียนวัดดอนเมือง 147 0 0.00%
53.  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 244 0 0.00%
54.  โรงเรียนวัดดอนยาง 85 0 0.00%
55.  โรงเรียนวัดทุ่งคา 74 0 0.00%
56.  โรงเรียนวัดบางแหวน 155 0 0.00%
57.  โรงเรียนวัดบางลึก 65 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดวังไผ่ 28 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 107 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดหัวกรูด 115 0 0.00%
61.  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 563 0 0.00%
62.  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 156 0 0.00%
63.  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 224 0 0.00%
64.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 112 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านคอกม้า 67 0 0.00%
66.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 103 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 73 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านงาช้าง 165 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 133 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 132 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 219 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 93 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 119 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 282 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 203 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 150 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 47 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 59 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 42 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านนาแซะ 102 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 56 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านบางคอย 126 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านยายไท 92 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านรับร่อ 30 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 31 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 197 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านละมุ 61 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 155 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านสามเสียม 92 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านหัวถนน 129 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 37 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 150 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 78 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 45 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านหาดใน 207 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านหินกบ 84 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 78 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 64 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านเขาพาง 38 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 61 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 112 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 88 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านในห้วย 61 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 155 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 117 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านเขาวง 112 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านไชยราช 81 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดควนมณี 8 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 139 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net