ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียน วัดโป่ง 476 101 21.22%
2.  โรงเรียนบ้านหินวง 154 23 14.94%
3.  โรงเรียน วัดตโปทาราม 256 37 14.45%
4.  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 242 33 13.64%
5.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 571 77 13.49%
6.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 539 66 12.24%
7.  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 318 34 10.69%
8.  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 191 19 9.95%
9.  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 915 80 8.74%
10.  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 608 41 6.74%
11.  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 903 59 6.53%
12.  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 155 10 6.45%
13.  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 358 23 6.42%
14.  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 780 50 6.41%
15.  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 345 22 6.38%
16.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 444 28 6.31%
17.  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 321 20 6.23%
18.  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 594 36 6.06%
19.  โรงเรียนวัดหนองคล้า 547 32 5.85%
20.  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 571 32 5.60%
21.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 921 49 5.32%
22.  โรงเรียนห้วยใหญ่ 440 23 5.23%
23.  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1195 62 5.19%
24.  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 135 7 5.19%
25.  โรงเรียนบ้านนาวัง 235 12 5.11%
26.  โรงเรียนวัดมโนรม 790 40 5.06%
27.  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 469 22 4.69%
28.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 482 21 4.36%
29.  โรงเรียน บ้านนอก 106 4 3.77%
30.  โรงเรียนบ้านชากนอก 504 18 3.57%
31.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 512 16 3.13%
32.  โรงเรียน บ้านหุบบอน 228 6 2.63%
33.  โรงเรียนวัดอัมพวัน 625 15 2.40%
34.  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 549 12 2.19%
35.  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 154 3 1.95%
36.  โรงเรียน บ้านสันติคาม 375 7 1.87%
37.  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 207 3 1.45%
38.  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 278 4 1.44%
39.  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 421 6 1.43%
40.  โรงเรียนบ้านทางตรง 140 2 1.43%
41.  โรงเรียนจุกเสม็ด 229 3 1.31%
42.  โรงเรียนบ้านอำเภอ 386 5 1.30%
43.  โรงเรียนบ้านเขาหิน 461 6 1.30%
44.  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 309 4 1.29%
45.  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 155 2 1.29%
46.  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 584 5 0.86%
47.  โรงเรียนวัดบ้านนา 989 8 0.81%
48.  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 792 6 0.76%
49.  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 148 1 0.68%
50.  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 158 1 0.63%
51.  โรงเรียน บ้านวังค้อ 335 2 0.60%
52.  โรงเรียน บ้านขลอด 511 3 0.59%
53.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 195 1 0.51%
54.  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 210 1 0.48%
55.  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 483 2 0.41%
56.  โรงเรียน บ้านภูไทร 260 1 0.38%
57.  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 855 3 0.35%
58.  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 285 1 0.35%
59.  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 282 1 0.35%
60.  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 895 3 0.34%
61.  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1611 5 0.31%
62.  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 344 1 0.29%
63.  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 701 2 0.29%
64.  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 373 1 0.27%
65.  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 209 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 630 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 597 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านบางละมุง 151 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 241 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 296 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านระเวิง 71 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 985 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 594 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 357 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านเนินตอง 132 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 363 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดนาพร้าว 626 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 888 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดวังหิน 215 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 398 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดพระประทานพร 277 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net