ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านกาตอง 187 82 43.85%
2.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 368 88 23.91%
3.  โรงเรียนบ้านตันหยง 408 83 20.34%
4.  โรงเรียนบ้านนิบง 336 66 19.64%
5.  โรงเรียนบ้านลากอ 524 98 18.70%
6.  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 164 30 18.29%
7.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 114 20 17.54%
8.  โรงเรียนบ้านทำนบ 118 19 16.10%
9.  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 367 54 14.71%
10.  โรงเรียนบ้านรานอ 234 34 14.53%
11.  โรงเรียนบ้านบาละ 518 73 14.09%
12.  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 474 62 13.08%
13.  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 54 7 12.96%
14.  โรงเรียนบ้านกือลอง 167 20 11.98%
15.  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 136 16 11.76%
16.  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 277 30 10.83%
17.  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 365 35 9.59%
18.  โรงเรียนบ้านลีตอ 167 15 8.98%
19.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 157 14 8.92%
20.  โรงเรียนบ้านบางลาง 339 30 8.85%
21.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 407 31 7.62%
22.  โรงเรียนบ้านบายอ 269 20 7.43%
23.  โรงเรียนบ้านรัตนา 81 6 7.41%
24.  โรงเรียนบ้านยือนัง 299 22 7.36%
25.  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 287 21 7.32%
26.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 84 6 7.14%
27.  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 455 30 6.59%
28.  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 276 17 6.16%
29.  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 70 4 5.71%
30.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 75 4 5.33%
31.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 41 2 4.88%
32.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 314 15 4.78%
33.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 110 5 4.55%
34.  โรงเรียนบ้านวังหิน 70 3 4.29%
35.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 101 4 3.96%
36.  โรงเรียนท่าละมัย 177 6 3.39%
37.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 60 2 3.33%
38.  โรงเรียนบ้านลาแล 467 15 3.21%
39.  โรงเรียนบ้านสันติ 143 4 2.80%
40.  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 75 2 2.67%
41.  โรงเรียนบ้านละแอ 175 4 2.29%
42.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 143 3 2.10%
43.  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 169 3 1.78%
44.  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 316 5 1.58%
45.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 130 2 1.54%
46.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 314 4 1.27%
47.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 377 4 1.06%
48.  โรงเรียนบ้านยะหา 491 5 1.02%
49.  โรงเรียนบ้านสาคู 111 1 0.90%
50.  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 128 1 0.78%
51.  โรงเรียนอาสินศึกษา 176 1 0.57%
52.  โรงเรียนบ้านปะแต 297 1 0.34%
53.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 41 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านกาโสด 0 0 %
55.  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 0 0 %
56.  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 76 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 169 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านตาชี 78 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 319 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านบาจุ 109 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 91 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านคชศิลา 0 0 %
63.  โรงเรียนบ้านพงกูแว 245 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านปาแดรู 380 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 219 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านหลักเขต 0 0 %
67.  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 162 0 0.00%
68.  โรงเรียนสามัคคี 105 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net