ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านกาตอง 187 110 58.82%
2.  โรงเรียนอาสินศึกษา 176 49 27.84%
3.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 368 89 24.18%
4.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 113 26 23.01%
5.  โรงเรียนบ้านตันหยง 408 91 22.30%
6.  โรงเรียนบ้านทำนบ 118 26 22.03%
7.  โรงเรียนบ้านนิบง 336 73 21.73%
8.  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 164 34 20.73%
9.  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 367 75 20.44%
10.  โรงเรียนบ้านลากอ 523 100 19.12%
11.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 41 7 17.07%
12.  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 54 9 16.67%
13.  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 275 43 15.64%
14.  โรงเรียนบ้านรานอ 239 36 15.06%
15.  โรงเรียนบ้านบาละ 518 77 14.86%
16.  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 474 70 14.77%
17.  โรงเรียนบ้านหลักเขต 202 28 13.86%
18.  โรงเรียนบ้านกือลอง 167 23 13.77%
19.  โรงเรียนบ้านรัตนา 81 9 11.11%
20.  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 136 14 10.29%
21.  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 144 14 9.72%
22.  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 365 35 9.59%
23.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 157 15 9.55%
24.  โรงเรียนบ้านบายอ 267 24 8.99%
25.  โรงเรียนบ้านบางลาง 343 29 8.45%
26.  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 276 23 8.33%
27.  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 289 24 8.30%
28.  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 630 52 8.25%
29.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 407 33 8.11%
30.  โรงเรียนบ้านยือนัง 303 23 7.59%
31.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 318 23 7.23%
32.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 84 6 7.14%
33.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 60 4 6.67%
34.  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 455 30 6.59%
35.  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 76 5 6.58%
36.  โรงเรียนบ้านลีตอ 163 9 5.52%
37.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 75 4 5.33%
38.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 110 5 4.55%
39.  โรงเรียนบ้านวังหิน 70 3 4.29%
40.  โรงเรียนบ้านกาโสด 191 8 4.19%
41.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 146 6 4.11%
42.  โรงเรียนบ้านคชศิลา 101 4 3.96%
43.  โรงเรียนบ้านลาแล 467 16 3.43%
44.  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 70 2 2.86%
45.  โรงเรียนท่าละมัย 176 5 2.84%
46.  โรงเรียนบ้านสันติ 144 4 2.78%
47.  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 75 2 2.67%
48.  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 151 4 2.65%
49.  โรงเรียนบ้านตาชี 77 2 2.60%
50.  โรงเรียนบ้านพงกูแว 245 5 2.04%
51.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 99 2 2.02%
52.  โรงเรียนบ้านสาคู 112 2 1.79%
53.  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 170 3 1.76%
54.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 377 5 1.33%
55.  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 315 4 1.27%
56.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 315 3 0.95%
57.  โรงเรียนบ้านปะแต 298 1 0.34%
58.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 130 0 0.00%
59.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 41 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 319 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านบาจุ 108 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 90 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 219 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านปาแดรู 376 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านละแอ 176 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านยะหา 492 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 128 0 0.00%
68.  โรงเรียนสามัคคี 105 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net