ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 60 23 38.33%
2.  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 111 30 27.03%
3.  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 163 41 25.15%
4.  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 120 28 23.33%
5.  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 330 68 20.61%
6.  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 777 160 20.59%
7.  โรงเรียนบ้านจำปูน 174 33 18.97%
8.  โรงเรียนประชาอุทิศ 137 23 16.79%
9.  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 94 15 15.96%
10.  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 175 26 14.86%
11.  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 302 42 13.91%
12.  โรงเรียนบ้านสะเอะ 398 55 13.82%
13.  โรงเรียนบ้านบือยอง 174 22 12.64%
14.  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 178 22 12.36%
15.  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 212 24 11.32%
16.  โรงเรียนบ้านปงตา 162 17 10.49%
17.  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 147 15 10.20%
18.  โรงเรียนบ้านรามัน 484 49 10.12%
19.  โรงเรียนบ้านบือมัง 207 20 9.66%
20.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 135 12 8.89%
21.  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 208 18 8.65%
22.  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 500 39 7.80%
23.  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 104 8 7.69%
24.  โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 243 18 7.41%
25.  โรงเรียนบ้านคูวอ 219 16 7.31%
26.  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 89 6 6.74%
27.  โรงเรียนบ้านพร่อน 178 12 6.74%
28.  โรงเรียนบ้านพงยือไร 135 9 6.67%
29.  โรงเรียนบ้านสะโต 138 9 6.52%
30.  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 80 5 6.25%
31.  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 177 11 6.21%
32.  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 162 10 6.17%
33.  โรงเรียนบ้านบาโงย 100 6 6.00%
34.  โรงเรียนบ้านกูวา 203 12 5.91%
35.  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 138 8 5.80%
36.  โรงเรียนบ้านตะโละ 176 10 5.68%
37.  โรงเรียนวัดลำใหม่ 59 3 5.08%
38.  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 101 5 4.95%
39.  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 162 8 4.94%
40.  โรงเรียนบ้านจือนือแร 209 10 4.78%
41.  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 191 9 4.71%
42.  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 192 9 4.69%
43.  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 272 12 4.41%
44.  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 175 7 4.00%
45.  โรงเรียนบือดองพัฒนา 131 5 3.82%
46.  โรงเรียนบ้านยือโระ 138 5 3.62%
47.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 142 5 3.52%
48.  โรงเรียนบ้านโฉลง 306 10 3.27%
49.  โรงเรียนพัฒนาบาลอ 193 6 3.11%
50.  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 65 2 3.08%
51.  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 118 3 2.54%
52.  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 79 2 2.53%
53.  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 200 5 2.50%
54.  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 80 2 2.50%
55.  โรงเรียนบ้านเกียรติ 129 3 2.33%
56.  โรงเรียนบ้านปุโรง 136 3 2.21%
57.  โรงเรียนบ้านกือแล 139 3 2.16%
58.  โรงเรียนบ้านลือมุ 191 4 2.09%
59.  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 162 3 1.85%
60.  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 117 2 1.71%
61.  โรงเรียนบ้านตาสา 119 2 1.68%
62.  โรงเรียนธารแร่ 65 1 1.54%
63.  โรงเรียนบ้านตาเซะ 134 2 1.49%
64.  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 2132 30 1.41%
65.  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 377 5 1.33%
66.  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 76 1 1.32%
67.  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 237 3 1.27%
68.  โรงเรียนบ้านกาดือแป 89 1 1.12%
69.  โรงเรียนบ้านนาเตย 89 1 1.12%
70.  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 97 1 1.03%
71.  โรงเรียนบ้านปูลัย 98 1 1.02%
72.  โรงเรียนวัดลำพะยา 114 1 0.88%
73.  โรงเรียนบ้านยะลา 253 2 0.79%
74.  โรงเรียนบ้านจาหนัน 155 1 0.65%
75.  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 186 1 0.54%
76.  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 632 3 0.47%
77.  โรงเรียนบ้านบุดี 244 1 0.41%
78.  โรงเรียนบ้านท่าสาป 313 1 0.32%
79.  โรงเรียนบ้านกาลอ 148 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 0 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านต้นหยี 36 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 208 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านกือเม็ง 130 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 43 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 95 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 79 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านบาโด 50 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 59 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 140 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 86 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านตาโละ 145 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านปาโจ 191 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านพรุ 109 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านมาแฮ 269 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 126 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านละแอ 98 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านวังพญา 102 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 130 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านสาคอ 62 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 235 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านเกะรอ 203 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 83 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 57 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านแบหอ 225 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 174 0 0.00%
106.  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 90 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 81 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 33 0 0.00%
109.  โรงเรียนสันติวิทยา 386 0 0.00%
110.  โรงเรียนอนุบาลยะลา 1726 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 205 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net