ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนพัฒนศึกษา 147 31 21.09%
2.  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 400 74 18.50%
3.  โรงเรียนบ้านลางา 82 15 18.29%
4.  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 123 22 17.89%
5.  โรงเรียนบ้านตาหมน 102 17 16.67%
6.  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 150 25 16.67%
7.  โรงเรียนบ้านดอนนา 68 11 16.18%
8.  โรงเรียนบ้านปรัง 107 17 15.89%
9.  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 139 19 13.67%
10.  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 521 62 11.90%
11.  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 144 16 11.11%
12.  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 100 11 11.00%
13.  โรงเรียนบ้านรามง 85 9 10.59%
14.  โรงเรียนบ้านนอก 115 11 9.57%
15.  โรงเรียนบ้านเปียะ 230 22 9.57%
16.  โรงเรียนบ้านกาฮง 251 24 9.56%
17.  โรงเรียนบ้านบางหมู 84 8 9.52%
18.  โรงเรียนบ้านบูดี 613 57 9.30%
19.  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 174 15 8.62%
20.  โรงเรียนบ้านปุลากง 180 15 8.33%
21.  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 208 17 8.17%
22.  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 228 17 7.46%
23.  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 523 38 7.27%
24.  โรงเรียนบ้านคาโต 318 22 6.92%
25.  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 146 10 6.85%
26.  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 74 5 6.76%
27.  โรงเรียนบ้านยาบี 225 15 6.67%
28.  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 332 22 6.63%
29.  โรงเรียนบ้านตะโละ 153 10 6.54%
30.  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 34 2 5.88%
31.  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 102 6 5.88%
32.  โรงเรียนบ้านแคนา 68 4 5.88%
33.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 52 3 5.77%
34.  โรงเรียนบ้านท่าพง 145 8 5.52%
35.  โรงเรียนบ้านกาหยี 92 5 5.43%
36.  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 376 20 5.32%
37.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 215 10 4.65%
38.  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 409 19 4.65%
39.  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 88 4 4.55%
40.  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 202 9 4.46%
41.  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 144 6 4.17%
42.  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 100 4 4.00%
43.  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 129 5 3.88%
44.  โรงเรียนบ้านตันหยง 207 8 3.86%
45.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 133 5 3.76%
46.  โรงเรียนบ้านบานา 138 5 3.62%
47.  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 387 14 3.62%
48.  โรงเรียนบ้านจะรัง 83 3 3.61%
49.  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 350 12 3.43%
50.  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 187 6 3.21%
51.  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 63 2 3.17%
52.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 65 2 3.08%
53.  โรงเรียนบ้านบางทัน 100 3 3.00%
54.  โรงเรียนบ้านจือโระ 102 3 2.94%
55.  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 136 4 2.94%
56.  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 577 16 2.77%
57.  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 221 6 2.71%
58.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 148 4 2.70%
59.  โรงเรียนบ้านบากง 148 4 2.70%
60.  โรงเรียนบ้านยือริง 37 1 2.70%
61.  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 112 3 2.68%
62.  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 225 6 2.67%
63.  โรงเรียนรัชดาภิเษก 157 4 2.55%
64.  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 80 2 2.50%
65.  โรงเรียนบ้านควนคูหา 122 3 2.46%
66.  โรงเรียนบ้านปาเระ 122 3 2.46%
67.  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 85 2 2.35%
68.  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 257 6 2.33%
69.  โรงเรียนบ้านดาลอ 129 3 2.33%
70.  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 129 3 2.33%
71.  โรงเรียนบ้านบาโลย 174 4 2.30%
72.  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 87 2 2.30%
73.  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 88 2 2.27%
74.  โรงเรียนบ้านท่าสู 136 3 2.21%
75.  โรงเรียนบ้านลดา 140 3 2.14%
76.  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 484 10 2.07%
77.  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 150 3 2.00%
78.  โรงเรียนบ้านมะปริง 203 4 1.97%
79.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 108 2 1.85%
80.  โรงเรียนบ้านบางปู 486 9 1.85%
81.  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 396 7 1.77%
82.  โรงเรียนบ้านกือยา 115 2 1.74%
83.  โรงเรียนบ้านกูวิง 128 2 1.56%
84.  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 134 2 1.49%
85.  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 148 2 1.35%
86.  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1782 24 1.35%
87.  โรงเรียนบ้านเคียน 76 1 1.32%
88.  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 239 3 1.26%
89.  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 166 2 1.20%
90.  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 84 1 1.19%
91.  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 87 1 1.15%
92.  โรงเรียนเมืองปัตตานี 711 8 1.13%
93.  โรงเรียนบ้านใหม่ 89 1 1.12%
94.  โรงเรียนบ้านมูหลง 95 1 1.05%
95.  โรงเรียนบ้านฝาง 214 2 0.93%
96.  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 110 1 0.91%
97.  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 220 2 0.91%
98.  โรงเรียนบ้านกลาง 116 1 0.86%
99.  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 234 2 0.85%
100.  โรงเรียนบ้านสะบารัง 594 5 0.84%
101.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 129 1 0.78%
102.  โรงเรียนบ้านราวอ 150 1 0.67%
103.  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 157 1 0.64%
104.  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 174 1 0.57%
105.  โรงเรียนบ้านหนองแรต 188 1 0.53%
106.  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 201 1 0.50%
107.  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 211 1 0.47%
108.  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 265 1 0.38%
109.  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 316 1 0.32%
110.  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 598 0 0.00%
111.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 165 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 231 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านค่าย 105 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านควนดิน 184 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 104 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 172 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านดอนรัก 419 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านท่ากุน 96 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 159 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 183 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 116 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านท่ายามู 82 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านตือระ 126 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านบางราพา 157 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 136 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 104 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 60 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านสระมาลา 172 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 113 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านสายหมอ 118 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านแบรอ 102 0 0.00%
132.  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 49 0 0.00%
133.  โรงเรียนยะหริ่ง 766 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดควน 48 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 35 0 0.00%
136.  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 196 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net