ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 118 27 22.88%
2.  โรงเรียนบ้านเกตรี 271 59 21.77%
3.  โรงเรียนบ้านบุโบย 85 14 16.47%
4.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 325 49 15.08%
5.  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 95 14 14.74%
6.  โรงเรียนบ้านควน 456 67 14.69%
7.  โรงเรียนบ้านราไว 124 17 13.71%
8.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 129 17 13.18%
9.  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 126 16 12.70%
10.  โรงเรียนบ้านทางยาง 84 10 11.90%
11.  โรงเรียนบ้านตะโละใส 517 54 10.44%
12.  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 196 20 10.20%
13.  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 218 22 10.09%
14.  โรงเรียนบ้านน้ำหรา 127 11 8.66%
15.  โรงเรียนอนุบาลสตูล 1584 137 8.65%
16.  โรงเรียนบ้านคีรีวง 93 8 8.60%
17.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 48 4 8.33%
18.  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 176 14 7.95%
19.  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 26 2 7.69%
20.  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 165 12 7.27%
21.  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 263 19 7.22%
22.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 489 35 7.16%
23.  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 89 6 6.74%
24.  โรงเรียนบ้านสาคร 212 14 6.60%
25.  โรงเรียนบ้านเขาใคร 156 10 6.41%
26.  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 79 5 6.33%
27.  โรงเรียนบ้านวังประจัน 128 8 6.25%
28.  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 108 6 5.56%
29.  โรงเรียนบ้านใหม่ 204 11 5.39%
30.  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 117 6 5.13%
31.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 101 5 4.95%
32.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 84 4 4.76%
33.  โรงเรียนบ้านควนล่อน 106 5 4.72%
34.  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 255 12 4.71%
35.  โรงเรียนบ้านช่องไทร 173 8 4.62%
36.  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 70 3 4.29%
37.  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 47 2 4.26%
38.  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 24 1 4.17%
39.  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 122 5 4.10%
40.  โรงเรียนบ้านเนินสูง 28 1 3.57%
41.  โรงเรียนบ้านควนเก 225 8 3.56%
42.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 87 3 3.45%
43.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 150 5 3.33%
44.  โรงเรียนนิคมซอย 10 60 2 3.33%
45.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 30 1 3.33%
46.  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 90 3 3.33%
47.  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 181 6 3.31%
48.  โรงเรียนผังปาล์ม 2 218 7 3.21%
49.  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 157 5 3.18%
50.  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 253 8 3.16%
51.  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 95 3 3.16%
52.  โรงเรียนบ้านมะนัง 67 2 2.99%
53.  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 169 5 2.96%
54.  โรงเรียนบ้านสนกลาง 102 3 2.94%
55.  โรงเรียนบ้านปากบารา 205 6 2.93%
56.  โรงเรียนบ้านลาหงา 346 10 2.89%
57.  โรงเรียนบ้านควนสตอ 176 5 2.84%
58.  โรงเรียนบ้านท่าหิน 73 2 2.74%
59.  โรงเรียนผังปาล์ม 1 186 5 2.69%
60.  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 336 9 2.68%
61.  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 150 4 2.67%
62.  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 77 2 2.60%
63.  โรงเรียนบ้านมะหงัง 78 2 2.56%
64.  โรงเรียนบ้านนาข่า 88 2 2.27%
65.  โรงเรียนบ้านฉลุง 181 4 2.21%
66.  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 48 1 2.08%
67.  โรงเรียนบ้านในเมือง 155 3 1.94%
68.  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 160 3 1.88%
69.  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 107 2 1.87%
70.  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 55 1 1.82%
71.  โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 127 2 1.57%
72.  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 127 2 1.57%
73.  โรงเรียนบ้านนาทอน 193 3 1.55%
74.  โรงเรียนบ้านหาญ 67 1 1.49%
75.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 214 3 1.40%
76.  โรงเรียนบ้านวังตง 144 2 1.39%
77.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 153 2 1.31%
78.  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 312 4 1.28%
79.  โรงเรียนบ้านปากปิง 80 1 1.25%
80.  โรงเรียนบ้านปากบาง 177 2 1.13%
81.  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 280 3 1.07%
82.  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 100 1 1.00%
83.  โรงเรียนบ้านวังปริง 118 1 0.85%
84.  โรงเรียนวรรธนะสาร 129 1 0.78%
85.  โรงเรียนบ้านไร่ 132 1 0.76%
86.  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 268 2 0.75%
87.  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 147 1 0.68%
88.  โรงเรียนบ้านดาหลำ 160 1 0.63%
89.  โรงเรียนบ้านป่าพน 169 1 0.59%
90.  โรงเรียนอนุบาลละงู 734 4 0.54%
91.  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 198 1 0.51%
92.  โรงเรียนบ้านตันหยงโป 200 1 0.50%
93.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 252 1 0.40%
94.  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 269 1 0.37%
95.  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 89 0 0.00%
96.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 171 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านกาลูบี 197 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านกาเนะ 154 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านกาแบง 94 0 0.00%
100.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 294 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 66 0 0.00%
102.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 130 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านควนขัน 75 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 88 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 126 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 128 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านดูสน 124 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 54 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 60 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 127 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 42 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 62 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านทางงอ 127 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 66 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านท่าแพ 145 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 204 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 163 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 67 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 152 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 151 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านนาพญา 141 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 49 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 130 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านนาแค 56 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 101 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านนาลาน 75 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 136 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 88 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านปากละงู 170 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 158 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านราวปลา 108 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 127 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 48 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 212 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านบารายี 98 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านสวนเทศ 84 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 155 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 63 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านหัวควน 152 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านอุได 118 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านอุไร 0 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 9 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านเขาจีน 250 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 140 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านสายควน 118 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 265 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 98 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านโกตา 126 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 0 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 198 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 129 0 0.00%
152.  โรงเรียนผังปาล์ม 7 142 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 95 0 0.00%
154.  โรงเรียนผังปาล์ม 3 132 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 87 0 0.00%
156.  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 470 0 0.00%
157.  โรงเรียนผังปาล์ม 4 53 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 209 0 0.00%
159.  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 418 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net