ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 9 2 22.22%
2.  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 58 12 20.69%
3.  โรงเรียนมหิดล 115 23 20.00%
4.  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 101 20 19.80%
5.  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 202 40 19.80%
6.  โรงเรียนบ้านบาโหย 435 73 16.78%
7.  โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 186 27 14.52%
8.  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 133 19 14.29%
9.  โรงเรียนบ้านนาทวี 1772 206 11.63%
10.  โรงเรียนบ้านนาจวก 158 17 10.76%
11.  โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง 1176 112 9.52%
12.  โรงเรียนบ้านทับยาง 369 32 8.67%
13.  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 82 7 8.54%
14.  โรงเรียนบ้านลำไพล 272 23 8.46%
15.  โรงเรียนบ้านฉลุง 185 14 7.57%
16.  โรงเรียนบ้านนา 1217 85 6.98%
17.  โรงเรียนบ้านหัวถนน 130 9 6.92%
18.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 152 10 6.58%
19.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 144 9 6.25%
20.  โรงเรียนบ้านพรุหวา 336 21 6.25%
21.  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 163 10 6.13%
22.  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 142 8 5.63%
23.  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 948 53 5.59%
24.  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 313 17 5.43%
25.  โรงเรียนบ้านปากช่อง 37 2 5.41%
26.  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 176 9 5.11%
27.  โรงเรียนบ้านระตะ 98 5 5.10%
28.  โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 158 8 5.06%
29.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 182 9 4.95%
30.  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 123 6 4.88%
31.  โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 253 12 4.74%
32.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 127 6 4.72%
33.  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว 137 6 4.38%
34.  โรงเรียนชาติตระการโกศล 46 2 4.35%
35.  โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 255 11 4.31%
36.  โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 232 10 4.31%
37.  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 48 2 4.17%
38.  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 49 2 4.08%
39.  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 49 2 4.08%
40.  โรงเรียนบ้านคูหา 282 11 3.90%
41.  โรงเรียนวัดนาปรือ 77 3 3.90%
42.  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 542 21 3.87%
43.  โรงเรียนบ้านโคกตก 317 12 3.79%
44.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 107 4 3.74%
45.  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 375 14 3.73%
46.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 82 3 3.66%
47.  โรงเรียนบ้านตูหยง 112 4 3.57%
48.  โรงเรียนบ้านเทพา 616 22 3.57%
49.  โรงเรียนเหมืองควนกรด 28 1 3.57%
50.  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 149 5 3.36%
51.  โรงเรียนบ้านโคกกอ 90 3 3.33%
52.  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 61 2 3.28%
53.  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(จะนะ) 61 2 3.28%
54.  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 214 7 3.27%
55.  โรงเรียนวัดนาหมอศรี 62 2 3.23%
56.  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 127 4 3.15%
57.  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 32 1 3.13%
58.  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 65 2 3.08%
59.  โรงเรียน วัดคลองยอ 273 8 2.93%
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 249 7 2.81%
61.  โรงเรียนบ้านเลียบ 112 3 2.68%
62.  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 261 7 2.68%
63.  โรงเรียนวัดช่องเขา 115 3 2.61%
64.  โรงเรียนบ้านลำชิง 274 7 2.55%
65.  โรงเรียนบ้านม้างอน 157 4 2.55%
66.  โรงเรียนบ้านพรุชิง 158 4 2.53%
67.  โรงเรียนบ้านนํ้าลัด 201 5 2.49%
68.  โรงเรียนบ้านพังลา 41 1 2.44%
69.  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 164 4 2.44%
70.  โรงเรียนบ้านกะทิง 251 6 2.39%
71.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 84 2 2.38%
72.  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 592 14 2.36%
73.  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 173 4 2.31%
74.  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 87 2 2.30%
75.  โรงเรียนบ้านสุโสะ 263 6 2.28%
76.  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 88 2 2.27%
77.  โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 138 3 2.17%
78.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 328 7 2.13%
79.  โรงเรียนบ้านแพร้ว 95 2 2.11%
80.  โรงเรียนบ้านสํานักขาม 143 3 2.10%
81.  โรงเรียนบ้านแม่ที 397 8 2.02%
82.  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 150 3 2.00%
83.  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 103 2 1.94%
84.  โรงเรียน บ้านกระอาน 219 4 1.83%
85.  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 732 13 1.78%
86.  โรงเรียนบ้านประกอบ 173 3 1.73%
87.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 116 2 1.72%
88.  โรงเรียนบ้านมุนี 121 2 1.65%
89.  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 127 2 1.57%
90.  โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า 69 1 1.45%
91.  โรงเรียนบ้านสม็อง 139 2 1.44%
92.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 210 3 1.43%
93.  โรงเรียนบ้านม่วง 212 3 1.42%
94.  โรงเรียนบ้านสะกอม 221 3 1.36%
95.  โรงเรียนบ้านนาปรัง 234 3 1.28%
96.  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 78 1 1.28%
97.  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 81 1 1.23%
98.  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 164 2 1.22%
99.  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 89 1 1.12%
100.  โรงเรียนบ้านสวรรค์ 91 1 1.10%
101.  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 95 1 1.05%
102.  โรงเรียนบ้านแค 191 2 1.05%
103.  โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 97 1 1.03%
104.  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 206 2 0.97%
105.  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 109 1 0.92%
106.  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 112 1 0.89%
107.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 114 1 0.88%
108.  โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 116 1 0.86%
109.  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 247 2 0.81%
110.  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 125 1 0.80%
111.  โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 390 3 0.77%
112.  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 139 1 0.72%
113.  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 138 1 0.72%
114.  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 140 1 0.71%
115.  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 151 1 0.66%
116.  โรงเรียนบ้านลําลอง 381 2 0.52%
117.  โรงเรียนสะบ้าย้อย 957 4 0.42%
118.  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 246 1 0.41%
119.  โรงเรียนบ้านป่าโอน 255 1 0.39%
120.  โรงเรียนบ้านลางา 386 1 0.26%
121.  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 83 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านตาแปด 65 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านทับโกบ 125 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 233 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 69 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 239 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านท่าไทร 116 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 114 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 131 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านท่า 301 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านนนท์ 71 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 38 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 126 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม 176 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านป็อง 111 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านปากบาง 194 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 75 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 89 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านป่างาม 222 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านป่ากอ 156 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านป่าชิง 51 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 122 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านพอบิด 58 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านพรุตู 67 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 345 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านล่องควน 228 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 143 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านลำเปา 210 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านวังบวบ 73 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 222 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 88 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 85 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 186 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านสุเหร่า 270 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 30 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 82 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านเคลียง 169 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านแซะ 52 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านเกาะทาก 227 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 148 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 185 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านโคกม้า 106 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านโหนด 97 0 0.00%
165.  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 146 0 0.00%
166.  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 23 0 0.00%
167.  โรงเรียนวัดทุ่งพระ 55 0 0.00%
168.  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 136 0 0.00%
169.  โรงเรียนวัดม่วงก็อง 31 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 88 0 0.00%
171.  โรงเรียนวัดวังไทร 308 0 0.00%
172.  โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 63 0 0.00%
173.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 115 0 0.00%
174.  โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 117 0 0.00%
175.  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 180 0 0.00%
176.  โรงเรียนวัดห้วยคู 113 0 0.00%
177.  โรงเรียนวัดประจ่า 222 0 0.00%
178.  โรงเรียนวัดปริก 88 0 0.00%
179.  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 105 0 0.00%
180.  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 66 0 0.00%
181.  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 433 0 0.00%
182.  โรงเรียน บ้านโมย 180 0 0.00%
183.  โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 123 0 0.00%
184.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 243 0 0.00%
185.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 115 0 0.00%
186.  โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 245 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 128 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านควนตานี 225 0 0.00%
189.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 40 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านควนหมาก 200 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 44 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 129 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 122 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net