ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดใหญ่ 4 1 25.00%
2.  โรงเรียนวัดพังยาง 33 8 24.24%
3.  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 53 11 20.75%
4.  โรงเรียน วัดบ่อแดง 333 59 17.72%
5.  โรงเรียนวัดดีหลวง 110 17 15.45%
6.  โรงเรียนวัดชะแล้ 219 28 12.79%
7.  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 167 21 12.57%
8.  โรงเรียนบ้านขนุน 209 26 12.44%
9.  โรงเรียนบ้านรัดปูน 80 9 11.25%
10.  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 57 6 10.53%
11.  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 124 13 10.48%
12.  โรงเรียนวัดนาหม่อม 79 8 10.13%
13.  โรงเรียนวัดขนุน 70 7 10.00%
14.  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 151 15 9.93%
15.  โรงเรียนวิเชียรชม 2119 208 9.82%
16.  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 150 14 9.33%
17.  โรงเรียนวัดวาส 80 7 8.75%
18.  โรงเรียนบ้านกลาง 208 18 8.65%
19.  โรงเรียนวัดท่าหิน 154 13 8.44%
20.  โรงเรียนวัดประดู่ 76 6 7.89%
21.  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 337 25 7.42%
22.  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 83 6 7.23%
23.  โรงเรียนวัดสามี 84 6 7.14%
24.  โรงเรียนบ้านขี้นาก 43 3 6.98%
25.  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 388 27 6.96%
26.  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 176 12 6.82%
27.  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 91 6 6.59%
28.  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 127 8 6.30%
29.  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 113 7 6.19%
30.  โรงเรียนบ้านมาบบัว 90 5 5.56%
31.  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 218 12 5.50%
32.  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 420 23 5.48%
33.  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 39 2 5.13%
34.  โรงเรียนวัดปะโอ 262 13 4.96%
35.  โรงเรียนวัดสนามไชย 102 5 4.90%
36.  โรงเรียนบ้านต้นปริง 62 3 4.84%
37.  โรงเรียนวัดประตูไชย 106 5 4.72%
38.  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 573 27 4.71%
39.  โรงเรียนวัดประเจียก 129 6 4.65%
40.  โรงเรียนวัดโพธาราม 108 5 4.63%
41.  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 184 8 4.35%
42.  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 143 6 4.20%
43.  โรงเรียนวัดห้วยลาด 76 3 3.95%
44.  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 258 10 3.88%
45.  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 115 4 3.48%
46.  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 65 2 3.08%
47.  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 199 6 3.02%
48.  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 166 5 3.01%
49.  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 67 2 2.99%
50.  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 34 1 2.94%
51.  โรงเรียนวัดหัววัง 36 1 2.78%
52.  โรงเรียนวัดผักกูด 40 1 2.50%
53.  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 289 7 2.42%
54.  โรงเรียนวัดท้ายยอ 43 1 2.33%
55.  โรงเรียนบ้านรับแพรก 134 3 2.24%
56.  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 184 4 2.17%
57.  โรงเรียนวัดประดู่หอม 53 1 1.89%
58.  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 106 2 1.89%
59.  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 382 7 1.83%
60.  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 57 1 1.75%
61.  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 193 3 1.55%
62.  โรงเรียนบ้านชะแม 66 1 1.52%
63.  โรงเรียน บ้านหัวเขา 358 5 1.40%
64.  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 73 1 1.37%
65.  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76 1 1.32%
66.  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 83 1 1.20%
67.  โรงเรียนวัดหนองหอย 91 1 1.10%
68.  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 185 2 1.08%
69.  โรงเรียนบ้านบางไหน 94 1 1.06%
70.  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 99 1 1.01%
71.  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 117 1 0.85%
72.  โรงเรียนวัดเลียบ 118 1 0.85%
73.  โรงเรียนวัดป่าขาด 119 1 0.84%
74.  โรงเรียนวัดคูขุด 151 1 0.66%
75.  โรงเรียน วัดกาหรํา 49 0 0.00%
76.  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 46 0 0.00%
77.  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 139 0 0.00%
78.  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 94 0 0.00%
79.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 115 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านควนจง 117 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 72 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 144 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านดอนแบก 101 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 131 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 45 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 53 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 232 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านบางดาน 45 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 117 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 313 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 41 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 647 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 113 0 0.00%
94.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 238 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดกระดังงา 62 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 34 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดกลาง 242 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดจันทน์ 58 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดจาก 59 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดคูวา 83 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 30 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 96 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดทรายขาว 109 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 167 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดทุ่งโตนด 9 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดนางเหล้า 139 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดบางเขียด 140 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 83 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 33 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดประตูเขียน 81 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 86 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดปากแตระ 184 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดป่าขวาง 89 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดพังตรี 23 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดพังกก 54 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดมหาการ 49 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 85 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดศรีไชย 38 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดสน 57 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดสามกอง 74 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 108 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดสีหยัง 69 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 62 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดห้วยพุด 105 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 31 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 202 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดอ่างทอง 98 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดแจ้ง 70 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 42 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 22 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 72 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดแหลมวัง 51 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 190 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดโลกา 193 0 0.00%
135.  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 144 0 0.00%
136.  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1979 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 86 0 0.00%
138.  โรงเรียนในเมือง 224 0 0.00%
139.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 70 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net