ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 406 92 22.66%
2.  โรงเรียนวัดอินทราวาส 242 34 14.05%
3.  โรงเรียนบ้านโตนยาง 101 14 13.86%
4.  โรงเรียนบ้านคลองรอก 266 35 13.16%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยพุน 102 13 12.75%
6.  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 294 35 11.90%
7.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 145 15 10.34%
8.  โรงเรียนบ้านดินก้อง 44 4 9.09%
9.  โรงเรียนวัดชยาราม 578 47 8.13%
10.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 510 38 7.45%
11.  โรงเรียนบ้านบางขนุน 136 10 7.35%
12.  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 70 5 7.14%
13.  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 44 3 6.82%
14.  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 91 6 6.59%
15.  โรงเรียนบ้านน้ำราด 156 9 5.77%
16.  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 139 8 5.76%
17.  โรงเรียนบ้านพรุยายชี 291 16 5.50%
18.  โรงเรียนวัดพนม 167 9 5.39%
19.  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 238 12 5.04%
20.  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 160 8 5.00%
21.  โรงเรียนบ้านคลองพา 122 6 4.92%
22.  โรงเรียนบ้านท่าไคร 87 4 4.60%
23.  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 66 3 4.55%
24.  โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 226 10 4.42%
25.  โรงเรียนวัดนันทาราม 73 3 4.11%
26.  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 199 8 4.02%
27.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 50 2 4.00%
28.  โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 256 10 3.91%
29.  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 133 5 3.76%
30.  โรงเรียนบ้านบางพระ 138 5 3.62%
31.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 167 6 3.59%
32.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 140 5 3.57%
33.  โรงเรียนวัดหัวเตย 113 4 3.54%
34.  โรงเรียนวัดพุมเรียง 301 10 3.32%
35.  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 182 6 3.30%
36.  โรงเรียนบ้านบางปรุ 153 5 3.27%
37.  โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 131 4 3.05%
38.  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 133 4 3.01%
39.  โรงเรียนบ้านต้นยวน 271 8 2.95%
40.  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 206 6 2.91%
41.  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 71 2 2.82%
42.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 37 1 2.70%
43.  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 112 3 2.68%
44.  โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 355 9 2.54%
45.  โรงเรียนบ้านคลองวัว 80 2 2.50%
46.  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 40 1 2.50%
47.  โรงเรียนบ้านทำเนียบ 362 9 2.49%
48.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 82 2 2.44%
49.  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 41 1 2.44%
50.  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 173 4 2.31%
51.  โรงเรียนวัดพะแสง 95 2 2.11%
52.  โรงเรียนวัดน้ำหัก 145 3 2.07%
53.  โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 248 5 2.02%
54.  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 149 3 2.01%
55.  โรงเรียนบ้านบนไร่ 208 4 1.92%
56.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 52 1 1.92%
57.  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 53 1 1.89%
58.  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 115 2 1.74%
59.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 122 2 1.64%
60.  โรงเรียนบ้านมะเลาะ 183 3 1.64%
61.  โรงเรียนวัดน้ำพุ 61 1 1.64%
62.  โรงเรียนวัดพระพรหม 61 1 1.64%
63.  โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 733 12 1.64%
64.  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 125 2 1.60%
65.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 63 1 1.59%
66.  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 66 1 1.52%
67.  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 133 2 1.50%
68.  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 134 2 1.49%
69.  โรงเรียนวัดอัมพาราม 137 2 1.46%
70.  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 141 2 1.42%
71.  โรงเรียนวัดธัญญาราม 144 2 1.39%
72.  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 232 3 1.29%
73.  โรงเรียนสหกรณ์นิคม 315 4 1.27%
74.  โรงเรียนวัดตรณาราม 554 7 1.26%
75.  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 82 1 1.22%
76.  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 82 1 1.22%
77.  โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 86 1 1.16%
78.  โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 176 2 1.14%
79.  โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 187 2 1.07%
80.  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 486 5 1.03%
81.  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 194 2 1.03%
82.  โรงเรียนสารภีอุทิศ 98 1 1.02%
83.  โรงเรียนวัดบางปอ 99 1 1.01%
84.  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 303 3 0.99%
85.  โรงเรียนตลาดหนองหวาย 418 4 0.96%
86.  โรงเรียนบ้านชายท่า 110 1 0.91%
87.  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 115 1 0.87%
88.  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 120 1 0.83%
89.  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 251 2 0.80%
90.  โรงเรียนบ้านบางหิน 128 1 0.78%
91.  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 394 3 0.76%
92.  โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 133 1 0.75%
93.  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 144 1 0.69%
94.  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 185 1 0.54%
95.  โรงเรียนบ้านพัฒนา 193 1 0.52%
96.  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 198 1 0.51%
97.  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 221 1 0.45%
98.  โรงเรียนตาขุน 374 1 0.27%
99.  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 529 1 0.19%
100.  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 182 0 0.00%
101.  โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 90 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านกลาง 206 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 154 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 69 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านควนรา 66 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านคชาธาร 96 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านคันธุลี 187 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านควนสูง 58 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 189 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านคลองราง 97 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 188 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 124 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านตะกรบ 93 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านตาขุน 181 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 72 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 130 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 210 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านท่าไท 124 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านนา 0 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านนาแค 81 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านนาค้อ 94 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 220 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านบางสาน 138 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 79 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 136 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านปากโตน 48 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านป่าตง 135 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านยาง 23 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 0 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านยางงาม 173 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านย่านยาว 62 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 53 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 127 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านวังขุม 55 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านลูกเดือน 36 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านศรีพนม 76 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านสามสัก 0 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านวังพลาย 54 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 193 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านหนองมน 91 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 98 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 61 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 229 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านหินดาน 127 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 186 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านเขานาใน 374 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 74 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 0 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 39 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 53 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านแม่แขก 96 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 81 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 122 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านใหญ่ 130 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 85 0 0.00%
157.  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 93 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 62 0 0.00%
160.  โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 32 0 0.00%
161.  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 10 0 0.00%
162.  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 66 0 0.00%
163.  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 104 0 0.00%
164.  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51 0 0.00%
165.  โรงเรียนวัดขจรบำรุง 0 0 0.00%
166.  โรงเรียนวัดนาคาวาส 41 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านเบญจา 75 0 0.00%
168.  โรงเรียนวัดบางคราม 304 0 0.00%
169.  โรงเรียนวัดนิลาราม 127 0 0.00%
170.  โรงเรียนวัดบางพลา 223 0 0.00%
171.  โรงเรียนวัดพรุศรี 104 0 0.00%
172.  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 200 0 0.00%
173.  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 163 0 0.00%
174.  โรงเรียนวัดสระพัง 16 0 0.00%
175.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 192 0 0.00%
176.  โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 109 0 0.00%
177.  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 274 0 0.00%
178.  โรงเรียนวัดหนองไทร 0 0 0.00%
179.  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 59 0 0.00%
180.  โรงเรียนวัดโกศาวาส 114 0 0.00%
181.  โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 44 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net