ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 14 4 28.57%
2.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 101 12 11.88%
3.  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 158 18 11.39%
4.  โรงเรียนวัดวังคัน 144 14 9.72%
5.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 107 9 8.41%
6.  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 36 3 8.33%
7.  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 932 71 7.62%
8.  โรงเรียนวัดหนองทราย 200 15 7.50%
9.  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 80 6 7.50%
10.  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 46 3 6.52%
11.  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 155 10 6.45%
12.  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 80 5 6.25%
13.  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 122 6 4.92%
14.  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 127 6 4.72%
15.  โรงเรียนวัดหนองกรด 22 1 4.55%
16.  โรงเรียนบ้านหนองหิน 22 1 4.55%
17.  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 47 2 4.26%
18.  โรงเรียนวัดวังหว้า 72 3 4.17%
19.  โรงเรียนวัดบ้านสระ 170 6 3.53%
20.  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 57 2 3.51%
21.  โรงเรียนวัดเขาพระ 29 1 3.45%
22.  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 152 5 3.29%
23.  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 31 1 3.23%
24.  โรงเรียนวัดน้ำพุ 125 4 3.20%
25.  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 157 5 3.18%
26.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 134 4 2.99%
27.  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 134 4 2.99%
28.  โรงเรียนวัดโป่งแดง 69 2 2.90%
29.  โรงเรียนบ้านหนองนา 71 2 2.82%
30.  โรงเรียนบ้านแจงงาม 37 1 2.70%
31.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 117 3 2.56%
32.  โรงเรียนวัดบ่อกรุ 280 7 2.50%
33.  โรงเรียน นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 241 6 2.49%
34.  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 161 4 2.48%
35.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 121 3 2.48%
36.  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 85 2 2.35%
37.  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1026 23 2.24%
38.  โรงเรียนวัดปากน้ำ 50 1 2.00%
39.  โรงเรียนวัดวังกุลา 101 2 1.98%
40.  โรงเรียนวัดหัวนา 51 1 1.96%
41.  โรงเรียนบ้านดงเชือก 57 1 1.75%
42.  โรงเรียนบ้านทับละคร 58 1 1.72%
43.  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 121 2 1.65%
44.  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125 2 1.60%
45.  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 68 1 1.47%
46.  โรงเรียนวัดป่าสะแก 137 2 1.46%
47.  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 70 1 1.43%
48.  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1110 14 1.26%
49.  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 85 1 1.18%
50.  โรงเรียนบ้านหนองโก 87 1 1.15%
51.  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 89 1 1.12%
52.  โรงเรียนวัดบางขวาก 187 2 1.07%
53.  โรงเรียนวัดวังจิก 200 2 1.00%
54.  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) 500 5 1.00%
55.  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 101 1 0.99%
56.  โรงเรียนวัดท่าทอง 105 1 0.95%
57.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 106 1 0.94%
58.  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 120 1 0.83%
59.  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 388 3 0.77%
60.  โรงเรียนบ้านรังงาม 142 1 0.70%
61.  โรงเรียนวัดดอนไร่ 147 1 0.68%
62.  โรงเรียนวัดยางนอน 164 1 0.61%
63.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 203 1 0.49%
64.  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1416 3 0.21%
65.  โรงเรียนวัดคอกช้าง 117 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดฉวาก 64 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดกาบบัว 121 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดคลองขอม 106 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดคูเมือง 62 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 73 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดดงพิกุล 8 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดดอนตาล 73 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดนางบวช 68 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 62 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดท่าเตียน 51 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 100 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 44 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดลำพันบอง 119 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดบ้านทึง 118 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดวังหิน 84 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดสามเอก 41 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 59 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 50 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 81 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 109 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดหนองโรง 126 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดสามชุก 315 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดเดิมบาง 77 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 43 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 120 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 45 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดโคกพระ 52 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 86 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดไทร 60 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดหัวเขา 64 0 0.00%
96.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 232 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านกกเชียง 50 0 0.00%
98.  โรงเรียน บ้านวังยาว 178 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านกล้วย 216 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านดงเสลา 128 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 52 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 129 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 210 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 121 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านปากดง 60 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 5 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านลาด 46 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 69 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 55 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 119 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 66 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านสระเตย 231 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 125 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนองยาว 223 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 57 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 104 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 65 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนองแขม 67 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 82 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 63 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 94 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 29 0 0.00%
123.  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 52 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดกกเต็น 156 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 69 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 43 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดกกตาด 114 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 137 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net