ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 58 5 8.62%
2.  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 72 6 8.33%
3.  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 191 13 6.81%
4.  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 332 19 5.72%
5.  โรงเรียนวัดสุขเกษม 128 7 5.47%
6.  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 39 2 5.13%
7.  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 20 1 5.00%
8.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 20 1 5.00%
9.  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 61 3 4.92%
10.  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 62 3 4.84%
11.  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 148 7 4.73%
12.  โรงเรียนวัดสวนแตง 583 22 3.77%
13.  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 147 5 3.40%
14.  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 154 5 3.25%
15.  โรงเรียนวัดยาง 127 4 3.15%
16.  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 96 3 3.13%
17.  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 128 4 3.13%
18.  โรงเรียนกฤษณา 98 3 3.06%
19.  โรงเรียนวัดวังกุ่ม 199 6 3.02%
20.  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 168 5 2.98%
21.  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 69 2 2.90%
22.  โรงเรียนวัดพิหารแดง 107 3 2.80%
23.  โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 149 4 2.68%
24.  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 124 3 2.42%
25.  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 127 3 2.36%
26.  โรงเรียนวัดดารา 46 1 2.17%
27.  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 47 1 2.13%
28.  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 50 1 2.00%
29.  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 250 5 2.00%
30.  โรงเรียนวัดเถรพลาย 104 2 1.92%
31.  โรงเรียนวัดพันตำลึง 52 1 1.92%
32.  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 121 2 1.65%
33.  โรงเรียนวัดจำปี 129 2 1.55%
34.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 66 1 1.52%
35.  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 68 1 1.47%
36.  โรงเรียนวัดสาลี 138 2 1.45%
37.  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 76 1 1.32%
38.  โรงเรียนวัดดอนกลาง 78 1 1.28%
39.  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 78 1 1.28%
40.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 88 1 1.14%
41.  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 92 1 1.09%
42.  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 95 1 1.05%
43.  โรงเรียนวัดคูบัว 105 1 0.95%
44.  โรงเรียนวัดสามจุ่น 116 1 0.86%
45.  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 120 1 0.83%
46.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 122 1 0.82%
47.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 127 1 0.79%
48.  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 131 1 0.76%
49.  โรงเรียนวัดตะลุ่ม 141 1 0.71%
50.  โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 150 1 0.67%
51.  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 160 1 0.63%
52.  โรงเรียนวัดพระธาตุ 199 1 0.50%
53.  โรงเรียนวัดลาดตาล 199 1 0.50%
54.  โรงเรียนวัดช่องลม 244 1 0.41%
55.  โรงเรียนวัดวรจันทร์ 295 1 0.34%
56.  โรงเรียนสุพรรณภูมิ 2236 3 0.13%
57.  โรงเรียนวัดศุขเกษม 48 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 47 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 57 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 101 0 0.00%
61.  โรงเรียนวัดสกุณปักษี 71 0 0.00%
62.  โรงเรียนวัดสามทอง 53 0 0.00%
63.  โรงเรียนวัดสระประทุม 132 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 43 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดหนองโสน 48 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 103 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดเกาะ 52 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดเขาดิน 198 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดองครักษ์ 113 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดเสาธง 192 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 31 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดแก้ว 104 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 86 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 45 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 49 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 55 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 58 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 37 0 0.00%
79.  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 559 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดอู่ยา 131 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 186 0 0.00%
82.  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 77 0 0.00%
83.  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 312 0 0.00%
84.  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว 64 0 0.00%
85.  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2084 0 0.00%
86.  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 128 0 0.00%
87.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 100 0 0.00%
88.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 36 0 0.00%
89.  โรงเรียนบางปลาม้า 112 0 0.00%
90.  โรงเรียนบางแม่หม้าย 165 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านคลองชะอม 133 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านคลองชะโด 33 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านดอนโพ 205 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านรางทอง 69 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 148 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 42 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 146 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหนองเพียน 75 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านรางหางม้า 91 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 258 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดคลองโมง 45 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดคันทด 59 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 113 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดชีปะขาว 48 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดดอนขาด 49 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดดอนตาจีน 50 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดดอนตาล 34 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 59 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 110 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 94 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 59 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 54 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 67 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดดาว 149 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดบรรไดทอง 67 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดบางจิก 70 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดบางเลน 115 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 72 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 75 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 39 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดประชุมชน 63 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดปลายนา 141 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 36 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดปู่เจ้า 170 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดพร้าว 26 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดพังม่วง 89 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดลาดกระจับ 116 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 59 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดบึงคา 32 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดลานคา 100 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 110 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดวังพระนอน 95 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 71 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 45 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 107 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net