ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 143 27 18.88%
2.  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 155 26 16.77%
3.  โรงเรียนบ้านลำพระ 213 31 14.55%
4.  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 104 15 14.42%
5.  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 28 4 14.29%
6.  โรงเรียนวัดยางงาม 69 7 10.14%
7.  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 89 9 10.11%
8.  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 252 24 9.52%
9.  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 70 6 8.57%
10.  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 87 7 8.05%
11.  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 796 64 8.04%
12.  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 102 7 6.86%
13.  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 148 10 6.76%
14.  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 92 6 6.52%
15.  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 72 4 5.56%
16.  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 18 1 5.56%
17.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 109 6 5.50%
18.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 332 17 5.12%
19.  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 20 1 5.00%
20.  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 85 4 4.71%
21.  โรงเรียนบ้านสันดอน 46 2 4.35%
22.  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 118 5 4.24%
23.  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 25 1 4.00%
24.  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 186 7 3.76%
25.  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 80 3 3.75%
26.  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 27 1 3.70%
27.  โรงเรียนวัดพเนินพลู 84 3 3.57%
28.  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 113 4 3.54%
29.  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 90 3 3.33%
30.  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 61 2 3.28%
31.  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 216 7 3.24%
32.  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 217 7 3.23%
33.  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 157 5 3.18%
34.  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 65 2 3.08%
35.  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 65 2 3.08%
36.  โรงเรียนสินแร่สยาม 434 13 3.00%
37.  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 610 18 2.95%
38.  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 247 7 2.83%
39.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 75 2 2.67%
40.  โรงเรียนสีวะรา 75 2 2.67%
41.  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 82 2 2.44%
42.  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 84 2 2.38%
43.  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 87 2 2.30%
44.  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 47 1 2.13%
45.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 96 2 2.08%
46.  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 50 1 2.00%
47.  โรงเรียนวัดวังมะนาว 53 1 1.89%
48.  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 478 9 1.88%
49.  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 116 2 1.72%
50.  โรงเรียนบ้านหนองโก 58 1 1.72%
51.  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 117 2 1.71%
52.  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 117 2 1.71%
53.  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 125 2 1.60%
54.  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 253 4 1.58%
55.  โรงเรียนบ้านพุแค 70 1 1.43%
56.  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 71 1 1.41%
57.  โรงเรียนวัดอัมพวัน 75 1 1.33%
58.  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 227 3 1.32%
59.  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 99 1 1.01%
60.  โรงเรียนบ้านพุคาย 107 1 0.93%
61.  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 107 1 0.93%
62.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 223 2 0.90%
63.  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 231 2 0.87%
64.  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 119 1 0.84%
65.  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 121 1 0.83%
66.  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 124 1 0.81%
67.  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 123 1 0.81%
68.  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 127 1 0.79%
69.  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 259 2 0.77%
70.  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 828 6 0.72%
71.  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 302 2 0.66%
72.  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 153 1 0.65%
73.  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 309 2 0.65%
74.  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 205 1 0.49%
75.  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 218 1 0.46%
76.  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 450 2 0.44%
77.  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2771 11 0.40%
78.  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 324 1 0.31%
79.  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 339 1 0.29%
80.  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 339 1 0.29%
81.  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 456 1 0.22%
82.  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1656 2 0.12%
83.  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 277 0 0.00%
84.  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 64 0 0.00%
85.  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 41 0 0.00%
86.  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 78 0 0.00%
87.  โรงเรียน บ้านวังปลา 75 0 0.00%
88.  โรงเรียนจันทคามวิทยา 3 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 89 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 30 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 76 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 125 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 112 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 72 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านกล้วย 45 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 243 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 76 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 58 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 16 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 76 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านยางคู่ 65 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านรางม่วง 76 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 167 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 143 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านมณีลอย 48 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 71 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 82 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 97 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 93 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 58 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 63 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 152 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 20 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 72 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 7 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหินสี 131 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านหุบพริก 92 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 70 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 50 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 94 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 57 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านเขากรวด 61 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 26 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 43 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านโป่ง 150 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 308 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 101 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 113 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 236 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 76 0 0.00%
133.  โรงเรียนมหาราช๗ 277 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 120 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 512 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 158 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 73 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดบางกระ 127 0 0.00%
139.  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 67 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 281 0 0.00%
141.  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 146 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 69 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 172 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 29 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 10 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 189 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดสันติการาม 273 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 50 0 0.00%
149.  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 104 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 43 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดหนองบัว 49 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดวันดาว 66 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 138 0 0.00%
154.  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 58 0 0.00%
155.  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 282 0 0.00%
156.  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 80 0 0.00%
157.  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 116 0 0.00%
158.  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 238 0 0.00%
159.  โรงเรียนวัดเวียงทุน 165 0 0.00%
160.  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 64 0 0.00%
161.  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 186 0 0.00%
162.  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 34 0 0.00%
163.  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 153 0 0.00%
164.  โรงเรียนวัดโพธิศรี 27 0 0.00%
165.  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 65 0 0.00%
166.  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 180 0 0.00%
167.  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 52 0 0.00%
168.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 82 0 0.00%
169.  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3175 0 0.00%
170.  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 54 0 0.00%
171.  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 95 0 0.00%
172.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 186 0 0.00%
173.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 87 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net