ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 130 38 29.23%
2.  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 149 24 16.11%
3.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 43 5 11.63%
4.  โรงเรียนบ้านย่านดู่ 18 2 11.11%
5.  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 105 10 9.52%
6.  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 21 2 9.52%
7.  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 181 17 9.39%
8.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 162 15 9.26%
9.  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 46 3 6.52%
10.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 33 2 6.06%
11.  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 86 5 5.81%
12.  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 177 10 5.65%
13.  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 18 1 5.56%
14.  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 73 4 5.48%
15.  โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 60 3 5.00%
16.  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 20 1 5.00%
17.  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 71 3 4.23%
18.  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 50 2 4.00%
19.  โรงเรียนบ้านนาไพร 103 4 3.88%
20.  โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 125 4 3.20%
21.  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 34 1 2.94%
22.  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 71 2 2.82%
23.  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 107 3 2.80%
24.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 151 4 2.65%
25.  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 39 1 2.56%
26.  โรงเรียนวัดวังกอง 44 1 2.27%
27.  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 45 1 2.22%
28.  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 48 1 2.08%
29.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 62 1 1.61%
30.  โรงเรียนวัดนาขุม 66 1 1.52%
31.  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 73 1 1.37%
32.  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 187 2 1.07%
33.  โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 102 1 0.98%
34.  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 307 3 0.98%
35.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 105 1 0.95%
36.  โรงเรียนบ้านม่วง 108 1 0.93%
37.  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 608 5 0.82%
38.  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 339 1 0.29%
39.  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 43 0 0.00%
40.  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 30 0 0.00%
41.  โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 212 0 0.00%
42.  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 92 0 0.00%
43.  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 201 0 0.00%
44.  โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 62 0 0.00%
45.  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 24 0 0.00%
46.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 79 0 0.00%
47.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 27 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านงอมมด 49 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 62 0 0.00%
50.  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 61 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 43 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านนาแซง 174 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 63 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 39 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 57 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 39 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 63 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านน้ำลี 61 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านปากปาด 151 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านปางเกลือ 102 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านปางคอม 48 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 105 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 34 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 80 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 79 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 32 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 45 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 67 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 189 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 29 0 0.00%
71.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 108 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 81 0 0.00%
73.  โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 91 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดปากไพร 56 0 0.00%
75.  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 27 0 0.00%
76.  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 88 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net