ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 35 12 34.29%
2.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 31 6 19.35%
3.  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 13 2 15.38%
4.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 14 2 14.29%
5.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 70 10 14.29%
6.  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 20 2 10.00%
7.  โรงเรียนบ้านแม่พริก 51 5 9.80%
8.  โรงเรียนปลายนาวิทยา 53 5 9.43%
9.  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 128 11 8.59%
10.  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 13 1 7.69%
11.  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 28 2 7.14%
12.  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 142 10 7.04%
13.  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 32 2 6.25%
14.  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 102 6 5.88%
15.  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 568 29 5.11%
16.  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 20 1 5.00%
17.  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 130 6 4.62%
18.  โรงเรียนบ้านแม่ตา 24 1 4.17%
19.  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 106 4 3.77%
20.  โรงเรียนบ้านหนองนาว 107 4 3.74%
21.  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 28 1 3.57%
22.  โรงเรียนบ้านก่อ 137 4 2.92%
23.  โรงเรียนบ้านจ๋ง 35 1 2.86%
24.  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 47 1 2.13%
25.  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 47 1 2.13%
26.  โรงเรียนบ้านขาม 49 1 2.04%
27.  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 49 1 2.04%
28.  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 115 2 1.74%
29.  โรงเรียนบ้านสบลี 65 1 1.54%
30.  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 77 1 1.30%
31.  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 82 1 1.22%
32.  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 411 5 1.22%
33.  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 88 1 1.14%
34.  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 103 1 0.97%
35.  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108 1 0.93%
36.  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 112 1 0.89%
37.  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 123 1 0.81%
38.  โรงเรียนบ้านกล้วย 48 0 0.00%
39.  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 46 0 0.00%
40.  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 126 0 0.00%
41.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 18 0 0.00%
42.  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 134 0 0.00%
43.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 82 0 0.00%
44.  โรงเรียนบ้านดอนไชย 10 0 0.00%
45.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 39 0 0.00%
46.  โรงเรียนบ้านถ้ำ 29 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 38 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 17 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 31 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 56 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านนางาม 11 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านปงคอบ 20 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านปงดอน 8 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านปางดะ 48 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 33 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านป่าเหว 117 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 33 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านป่าแขม 101 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 8 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 13 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านวังมน 38 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านม่วง 56 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 29 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านหนอง 9 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านหนองกอก 3 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 69 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านสาแพะ 48 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 69 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 45 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 32 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านเลาสู 13 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านแป้น 103 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านแพะ 79 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 18 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 7 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 13 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 58 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านแม่หีด 9 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 11 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านแม่สุก 41 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 55 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 58 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 3 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านไฮ 14 0 0.00%
86.  โรงเรียนผาช่อวิทยา 162 0 0.00%
87.  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 44 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 165 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านไร่ 71 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 47 0 0.00%
91.  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 51 0 0.00%
92.  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 135 0 0.00%
93.  โรงเรียนวังทองวิทยา 95 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net