ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความผอมและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน ผอมและเตี้ย ร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านตาเลียว 170 40 23.53%
2.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 27 3 11.11%
3.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 88 9 10.23%
4.  โรงเรียนวัดโขมง 33 3 9.09%
5.  โรงเรียนบ้านแก้ว 623 55 8.83%
6.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 148 11 7.43%
7.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 130 9 6.92%
8.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 224 11 4.91%
9.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 41 2 4.88%
10.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 231 11 4.76%
11.  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 144 6 4.17%
12.  โรงเรียนบ้านประแกต 72 3 4.17%
13.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 204 8 3.92%
14.  โรงเรียนวัดคมบาง 29 1 3.45%
15.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 67 2 2.99%
16.  โรงเรียนวัดหนองไทร 104 3 2.88%
17.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 471 12 2.55%
18.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 322 8 2.48%
19.  โรงเรียนวัดเนินสูง 137 3 2.19%
20.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 103 2 1.94%
21.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 578 11 1.90%
22.  โรงเรียนบ้านคลองครก 177 3 1.69%
23.  โรงเรียนวัดหนองแหวน 181 3 1.66%
24.  โรงเรียนวัดแสลง 252 4 1.59%
25.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 137 2 1.46%
26.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 74 1 1.35%
27.  โรงเรียนวัดจันทนาราม 329 4 1.22%
28.  โรงเรียนวัดท่าแคลง 85 1 1.18%
29.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 86 1 1.16%
30.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 205 2 0.98%
31.  โรงเรียนวัดสามผาน 102 1 0.98%
32.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 112 1 0.89%
33.  โรงเรียนวัดหนองบัว 122 1 0.82%
34.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 255 2 0.78%
35.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 386 3 0.78%
36.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 185 1 0.54%
37.  โรงเรียนวัดทองทั่ว 190 1 0.53%
38.  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 415 2 0.48%
39.  โรงเรียนสฤษดิเดช 3113 12 0.39%
40.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1584 5 0.32%
41.  โรงเรียนบ้านชำโสม 74 0 0.00%
42.  โรงเรียนบ้านคลองลาว 377 0 0.00%
43.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 140 0 0.00%
44.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 479 0 0.00%
45.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 58 0 0.00%
46.  โรงเรียนบ้านซอยสอง 141 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านวังปลา 57 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านมาบโอน 48 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านยางระหง 61 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 167 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 297 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 45 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 77 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 41 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 64 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 97 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 116 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดดอนตาล 175 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดช้างข้าม 154 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดคลองขุด 34 0 0.00%
61.  โรงเรียนวัดท่าศาลา 49 0 0.00%
62.  โรงเรียนวัดนาซา 42 0 0.00%
63.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 88 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดพลับพลา 354 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 34 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดวังหิน 86 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดวังเวียน 13 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดนายายอาม 71 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดพลับ 59 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดสิงห์ 207 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดรำพัน 122 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดหนองคัน 139 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดหมูดุด 38 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 95 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดเขาวงกต 140 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดเนินยาง 65 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 74 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 36 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดแขมหนู 24 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดหนองสีงา 28 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 64 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดโป่งแรด 72 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดโขดหอย 39 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net